Faaborg Orienteringsklub Instruktion. - Faaborg OK

faaborgok.dk

Faaborg Orienteringsklub Instruktion. - Faaborg OK

Faaborg Orienteringsklub

Instruktion.

1.divisionmatch i Svanninge Syd, Søndag den 14. april 2013 kl.10.00

Kørselsvejledn

ing

Afstande

Oversigt

Stævneplads

Afmærkning, rundkørsel Nyborgvej / Odensevej v. husnr. 99, 5600 Faaborg

Der er afmærkning ad Nyborgvej og Rallebæksgyden. Det er forbudt at køre ind på

stævnepladsen fra Odensevej.

Fra afmærkningspunkt til P. 2 km. Fra P. til stævneplads 100 m. Fra stævneplads til start

800 m. Følg blå/gul snizling. På vej til start skal Odensevej krydses og følges, der vil

være hjælpere ved denne passage.

Stævnepladsen åbner kl. 9.00. Kiosk findes på stævnepladsen.

Toiletter: 2 udendørs toiletter og 3 i klubhuset (ingen ved start).

Begrænset mulighed for bad.


Klasser

Der oprettes vakante starttider, som kan købes på stævnekontoret fra kl. 9.00 til kl.

11.00, til alm. pris + 20 kr. + evt. brikleje.

Der løbes efter DOF´s reglement 2013, og hermed de nye klassegrupperinger og pointregler!

Kontrolsystem

Gruppe Klasser Banelængder Bane

H1 H -20, H 21-, H 35- 8,0 km / 29 poster 1

H2 H 40-, H 45- 6,3 km / 23 poster 2

H3 H -16, H 50-, H 55- 5,2 km / 21 poster 3

H4 H 60-, H 65- 4,1 km / 17 poster 4

H5 H 70- 3,0 km / 13 poster 5 A

H6 H -14, H -16B 5,0 km / 18 poster 6

H7 H -20B, H 21-B, H 35-B 5,0 km / 18 poster 6

H8 H -12, H -14B, H -20C, 3,2 km / 14 poster 7

H 21-C

D1 D-20, D 21-, D 35- 6,3 km / 23 poster 2

D2 D 40-, D 45- 5,2 km / 21 poster 3

D3 D -16, D 50-, D 55- 4,1 km / 17 poster 4

D4 D 60-, D 65- 3,0 km / 14 poster 5 B

D5 D 70- 2,7 km / 12 poster 8

D6 D -14, D -16B 3,7 km / 14 poster 9

D7 D -20B, D 21-B, D 35-B 3,7 km / 14 poster 9

D8

D -12, D-14B, D -20C, D 21-

C 3,2 km / 14 poster 7

D/H -B 9 H -10, D -10, H -12B, 2,7 km / 18 poster 10

D -12B, Begynder

Der anvendes EMIT, og EResult beregningssoftware.

Egen forudtilmeldt brik kan anvendes.

Backupkort og evt lejebrik udleveres ved start, for tilmeldte og eftertilmeldte.

Købere af vakantstarter får backupkort og evt. lejebrik på stævnekontoret, løbskortet

udleveres ved start.

Kortet Svanninge Syd 1:10.000, ækv. 2,5 m. Udgivet febr. 2011, revideret aug. 2012 og 2013.

Der er op til løbet fældet undervegetation som, ikke alle steder er fjernet. Der er en

speciel signatur på kortet ( træskulptur). Let og begynderbanerne passerer Odensevej ved

post, der vil være hjælpere her. (alle andre passerer også Odensevej under løbet, sted efter

eget valg. Der er en del impassable hegn, som skal passeres ved låger og stenter. Stenter

er markeret med rød klamme, som i tvungen overgang, brug af disse er valgfri. I det

åbne område, går der græssende køer, sorte og meget fredelige ) Væske i skoven i

henhold til reglement. Bemærk, der er kortvend på bane 1

Postbeskrivels

e

Start

IOF- symboler er printet på løbskortet. Løse postdefinitioner udleveres til løbere med

holdere til disse.

Første start kl. 10.00. Stillestart, Gå i boks 1 når din starttid vises på fremkalde uret, her

udleveres backkort og evt. lejebrik.

I boks 2 udleveres løse postdefinitioner.

I boks 3 kontrolleres briknr.

Beg. og let får kortet udleveret 2 min. før start.

Øvrige tager kortet i boks 4, umiddelbart før start.

Fristart "Put and run" fra kl. 9.45 til kl. 12.00. Der er starthjælpere til Let og Beg.

Fristarter og for sent startende henvender sig til startlederen foran boks 1.

Mål

Der udleveres stræktider i mål.

Kort inddrages ikke, man henstiller til fair-play.

Udgåede løbere skal henvende sig i mål. Max. tid 2,5 time.

Der er væske, vand og saftevand.

Resultater Resultater ophænges løbende på stævnepladsen, og efterfølgende kan ses på O-

Service/Klubbens hjemmeside.

Børnebaner Åben fra kl. 10.00 til kl. 13.00. Følg gul/sort snizling langs målslusen, 220 m. Rød hånd

bane, med præmier til alle børn.


Præmier

Førstehjælp

Stævneledere:

Stævnekontrol

:

Banelægger:

Banekontrol:

Dommer:

Til vinderne i alle ungdomsrækkerne . Det forudsættes at alderen er opgivet ved

tilmeldingen.

Der forventes præmieoverrækkelse ca. kl. 12.30.

Henvendelse i Stævnekontoret

Aksel Skovlyst Faaborg OK og Hans Larsen, Faaborg OK

Søren Klingenberg, Faaborg OK

Erik Damgaard, Faaborg OK

Ove Splittoff, Svendborg OK

H.V.Jensen, Odense OK

PÅ GENSYN TIL PÅSKELØB PÅ FYN

2014

Klatreparken er åben d. 13 og 14 april 2013 fra kl. 11.00-16.00

Similar magazines