Forskning 2003 - Herlev Hospital

herlevhospital.dk

Forskning 2003 - Herlev Hospital

Medicinsk Nefrologisk

Afdeling B

Forskningsområder og -fokus

De kroniske nyresygdommes progression med fokus på forebyggelse

af terminalt nyresvigt.

Registrering af terminalt nyresyge i lokal og landsdækkende

database. Patogenetiske faktorer i udviklingen af polycystisk

nyresygdom. Forstyrrelser i calcium-fosforstofskiftet ved nedsat

nyrefunktion.

Klinisk betydning af peritoneal membranfysiologi ved peritonealdialyse.

Forskningstyper

Klinisk-fysiologiske studier af nyresygdomme.

Registerbaserede studier af terminal nyreinsufficiens.

In vitro studier af småkarsfysiologi.

Deltagelse i internationale kontrollerede multicenterstudier af

nyere lægemidler.

Videnskabelige Publikationer 2003

Elung-Jensen T, Heisterberg J, Kamper AL, Sonne J & Strandgaard

S Blood pressure response to conventional and low dose enalapril

in chronic renal failure. Brit J Clin Pharm 2003;55:139-146

Fischer Pedersen T, Paulson OB, Høj Nielsen A & Strandgaard

S :Effect of nephrectomy and captopril on autoregulation

of cerebral blood flow in rats Am J Physiol, Heart Circ Physiol

2003;285:H 1097-1104

Heaf JG. Bone Disease after Renal Transplantation. Review.

Transplantation 2003;75:315-25.

Heaf JG, Tvedegaard E, Kanstrup IL, Fogh-Andersen N. Hyperparathyroidism

and long-term bone loss after renal transplantation.

Clin Transplant 2003; 17:268-74.

Heaf JG. High Transport and Malnutrition-Inflammation-Atherosclerosis

(MIA) Syndrome (Lederartikel) Perit Dial Int 2003;

23:109-110.

Marckmann P, Hansen HP, Kamper AL: Proteinrestriktion ved

kronisk nyreinsufficiens. Ugeskr Laeger 2003; 165: 4101-3.

Otte K, Gonzalez MT, Rubio AB, del Peso G, Heaf J, Erauzkin

GG, Tomero JAS, Dieperink H, Madsen S, Hopwood AM, Filho

JCD, Faict D “Acidosis correction with a new bicarbonate (25

mmol/L) / lactate (10 mmol/l) peritoneal dialysis solution”

J Am Soc Nephrol 2002; 13 (Suppl): 462A & Perit Dial Int 2003;

23:138-45.

Rix M, Lewin E & Olgaard K: Post-transplant bone disease.

Transplant Rev 17:176-186, 2003.

Van Biesen W, Carlsson O, Bergia R, Brauner M, Christensen

A, Genestier S, Heaf J, Joffe P, Johansson A-C, Morel B, Prischl

F, Verbeelen D, Vychytil A, Haag-Weber M. “Personal Dialysis

Capacity (PDCTM) Test: a Multicenter Clinical Study” Nephrol

Dial Transplant 2003 18:788-96.

Wang D, Wilcox C, Iversen J & Strandgaard S: Endothelial

function and nitric oxide synthase activity of resistance vessels in

patients with hypertensive autosomal dominant polycystic kidney

disease. Kidney Int 2003;64:1381-1388

Disputats

Melchior Hansen J: Cyclosporin A nephrotoxicity in renal transplant

patients, eget forlag, ISBN 87-989309-0-7. Forsvaret 22

februar 2003.

Bogudgivelser

Løkkegaard H: Rapport om dialyse og transplantation i Danmark

2002. Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister. april 2003

Nordling J, Strandgaard S, Hald T, Jørgensen HE: Nefrourologi.

Basisbog, 5. udgave.

Munksgaard, København 2003

Jafar TH, Schmid CH, Stark PC, Toto R, Remuzzi G, Ruggenenti

M, MarcantoniC, Becker G, Shahinfar S, de Jong PE, de

Zeeuw D, Kamper AL, Strandgaard S & Levey AS for the ACE

inhibitor in progressive renal disease (AIPRD) Study Group: The

rate of progression of renal disease may not be slower in women

compared with men: a patient-level meta-analysis. Nephrol Dial

Transpl. 2003;18:2047-2053

Kamper AL, Frøjk M, Kirkegaard P: Etik og organtransplantation

med levende donor. Ugeskr Laeger 2003; 165: 4827-30.

Karlsen FM, Kamper AL: Blokering af renin-angiotensin-systemet.

ACE-hæmmer, angiotensin II-antagonist eller både-og ?.

Ugeskr Laeger 2003; 165: 4006-9

Lewin E, Garfia B, Almaden Y, Rodriguez M & Olgaard K:

Autoregulation in the parathyroid glands by PTH/ PTHrP receptor

ligands in normal and uremic rats. Kidney Int 64: 63-70,

2003.

Lewin E: Involution of the parathyroid glands after renal transplantation.

Curr Opin Nephrol Hypertens. 2003; 12:363-371,

2003.

24

More magazines by this user
Similar magazines