Forskning 2008 - Herlev Hospital

herlevhospital.dk

Forskning 2008 - Herlev Hospital

Forskning 2008

Plastikkirurgisk Afdeling V

Forskningsområder

Celle- og molekylærforskning.

Udvikling af nye kirurgiske behandlingsmetoder.

Kontrollerede kliniske afprøvninger af nye behandlinger.

Plastikkirurgisk kvalitet.

Epidemiologisk forskning i det plastikkirurgiske felt.

Forskningsaktiviteter

Sygdomme inden for det plastikkirurgiske område med

fokus på kirurgisk behandling af hudkræft, anvendelse

af kunststofimplantater, brystrekonstruktion, sårbehandling,

-pleje og –forebyggelse, kirurgisk behandling

af medfødt urinrørsspalte hos drenge, mikrokirurgisk

behandling af følger efter muskellammelser, kirurgisk

behandling af lymfødem.

Originalartikler

Breiting L, Christensen L, Dahlstrom K, Breiting

V, Winther JF. Primary mucinous carcinoma of

the skin: a population-based study. Int J Dermatol

2008;47(3):242-5.

Holmich LR, During M, Henriksen TF, Krag C, Tange

UB, Kjoller K, et al. Delayed breast reconstruction with

implants after invasive breast cancer does not impair

prognosis. Ann Plast Surg 2008;61(1):11-8.

Kalialis LV, Breiting LB, Klausen S, Dahlstrom K.

Primaert mucinost karcinom i huden. Ugeskr Laeger

2008;170(43):3403-4.

Oversigtsartikler/editorials

Breiting LB, Christensen L, Dahlstrom K, Winther JF,

Breiting VB, Kalialis LV. Primaert mucinost karcinom

i huden--en oversigt over litteraturen. Ugeskr Laeger

2008;170(43):3399-402.

JOURNAL IMPACT FACTOR ORIGINALARTIKLER

16

14

12

10

8

6

4

2

0

120

100

80

60

40

20

0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Gramkow C, Sorensen J. Regional nerveblokade ved

ansigtskirurgi. Ugeskr Laeger 2008;170(7):513-7.

Bogkapitler

Drzewiecki KT, Dahlstrom K. Malignant melanoma. In:

Kuokkanen H, Holmström H, Åbyholm FE, Drzewiecki

KT, eds. Scandinavian Plastic Surgery. Studentlitteratur;

2008:123-32.

19

More magazines by this user
Similar magazines