Forskning 2008 - Herlev Hospital

herlevhospital.dk

Forskning 2008 - Herlev Hospital

Forskning 2008

Hæmatologisk Afdeling L

Forskningsområder

Cellebiologisk og –genetisk forskning, baseret på flow

cytometri.

Patogeneseforskning, baseret på genetiske undersøgelser

af stamceller.

Stamcelleforskning med henblik på optimering af

autologe transplantationer ved kræftsygdomme.

Basal tumorimmunologi og immunterapi af maligne

lidelser.

Klinisk afprøvning af ny medicin og nye behandlingsprincipper.

Klinisk implementering af nye diagnostiske og prognostiske

metoder.

Forskningsaktiviteter

Benigne og maligne hæmatologiske sygdomme med

fokus på implementering af nye laboratorieteknikker

i klinisk sammenhæng, dvs. ved diagnostik, prognostik

og terapi.

Det drejer sig om følgende sygdomme:

1) hæmoglobinopatier, 2) kræftsygdommene myelomatose,

leukæmi og lymfomer og 3) basal tumorimmunologi

og immunterapi af solid cancer såvel som maligne

hæmatologiske lidelser.

Disputatser og P.hd.-afhandlinger forsvaret i året

Brimnes MK. Identification and functional characterization

of human dendritic cells and regulatory T

cells in multiple myeloma - Implication for Immune

Therapy (Ph.d-afhandling).22/10 2008 ved Københavns

Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Met O. Exploiting the immunogenec potential of

mRNA electroporated dendritic cells: Implications for

cancer immunotherapy using selected tumor antigens

associated with human breast cancer (Ph.d-afhandling).26/11

2008 ved Københavns Universitet, Det

Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Originalartikler

Berntsen A, Trepiakas R, Wenandy L, Geertsen PF,

Straten PT, Andersen MH, et al. Therapeutic dendritic

cell vaccination of patients with metastatic renal cell

carcinoma - A clinical, phase 1/2 trial. J Immunother

2008;31(8):771-80.

Haaber J, Abildgaard N, Knudsen LM, Dahl IM, Lodahl

M, Thomassen M, et al. Myeloma cell expression of 10

candidate genes for osteolytic bone disease. Only overexpression

of DKK1 correlates with clinical bone involvement

at diagnosis. Br J Haematol 2008;140(1):25-35.

Kvistborg P, Hadrup SR, Svane IM, Andersen MH,

Straten PT. Characterization of a single peptide derived

from cytochrome P4501B1 that elicits spontaneous

human leukocyte antigen (HLA)-A1 as well as HLA-B35

restricted CD8 T-cell responses in cancer patients. Hum

Immunol 2008;69(4-5):266-72.

Larsen AV, Poulsen L, Birgens H, Dufva M, Kristensen

A. Pinched flow fractionation devices for detection

of single nucleotide polymorphisms. Lab on A Chip

2008;8(5):818-21.

Met O, Eriksen J, Svane IM. Studies on mRNA electroporation

of immature and mature dendritic cells:

Effects on their immunogenic potential. Mol Biotechnol

2008;40(2):151-60.

Petersen J, Poulsen L, Petronis S, Birgens H, Dufva M.

Use of a multi-thermal washer for DNA microarrays

simplifies probe design and gives robust genotyping

assays. Nucleic Acids Res 2008;36(2):e10.

Schrama D, Voigt H, Eggert AO, Xiang R, Zhou H,

Schumacher TN, et al. Immunological tumor destruction

in a murine melanoma model by targeted LTalpha

independent of secondary lymphoid tissue. Cancer

immunology, immunotherapy : CII 2008;57(1):85-95.

Trepiakas R, Pedersen AE, Met O, Hansen MH,

Berntsen A, Svane IM. Comparison of alpha-Type-1

polarizing and standard dendritic cell cytokine cocktail

for maturation of therapeutic monocyte-derived dendritic

cell preparations from cancer patients. Vaccine

2008;26(23):2824-32.

Wenandy L, Sorensen RB, Sengelov L, Svane IM,

Straten PT, Andersen MH. Immunogenicity of the

hTERT540-548 peptide in cancer. Clin Cancer Res

2008;14(1):4-7.

Wenandy L, Sorensen RB, Svane IM, Straten PT, Andersen

MH. RhoC a new target for therapeutic vaccination

against metastatic cancer. Cancer Immunology Immunotherapy

2008;57(12):1871-8.

Oversigtsartikler/editorials

Hasselbalch HC, Birgens H, Dufva IH, Dalseg AM,

Brown PN, Jensen MK, et al. Nye medicinske behandlingsprincipper

inden for haematologien. Ugeskr

Laeger 2008;170(24):2115-9.

Lataillade JJ, Pierre-Louis O, Hasselbalch HC, Uzan G,

Jasmin C, Martyre MC, et al. Does primary myelofibrosis

involve a defective stem cell niche? From concept to

evidence. Blood 2008;112(8):3026-35.

26

More magazines by this user
Similar magazines