Forskning 2008 - Herlev Hospital

herlevhospital.dk

Forskning 2008 - Herlev Hospital

Forskning 2008

Medicinsk Reumatologisk Geriatrisk

Afdeling Q

Forskningsområder

Reumatologiske sygdomme med fokus på inflammatoriske

sygdomme som reumatoid artrit, Mb. Bechterew

og bindevævssygdomme.

Billeddiagnostiske metoder.

Biomarkører.

Infektionsmedicin.

Idrætsmedicin.

Betydning af behandling med biologiske lægemidler

for det det antimikrobielle immunforsvar.

Forskningsaktiviteter

Klinisk forskning, inkl. kontrollerede kliniske afprøvninger

af nye behandlinger (biologiske).

Screening for tuberkulose og andre infektionssygdomme

før behandling med biologisk lægemidler.

Identifikation af nye biomakører til diagnostik af

tuberkulose og andre infektionssygdomme.

Identifikation af nye biomarkører til diagnostik, prognose

og monitorering af inflammationssygdomme og

cancer.

Billeddiagnostisk forskning (MR-, ultralyds-, og CT

undersøgelser).

Forskning i biomarkører, bl.a. YKL-40, IL-6 og VEGF.

Databaseforskning.

Biomekanisk forskning, bl.a. stressfrakturer hos eliteroere,

herunder undersøgelse af knoglemineral-indhold.

Celle- og molekylærforskning.

Kvalitetsudviklingsprojekter.

Samarbejdet med terapeuterne på Hvidovre Hospital

om afprøvning af en behandlingsalgoritme for dysfagi

hos apopleksi patienter.

Træning til svært syge KOL-patienter og lungecancer.

Disputatser og Ph.d.-afhandlinger forsvaret i året

Knudsen LS. Interleukin-6, vascular endothelial growth

factor and YKL-40 as biomarkers of inflammation

in patients with rheumatoid arthritis (Ph.d-afhandling).17/1

2008 ved Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet.

Originalartikler

Berntsen A, Trepiakas R, Wenandy L, Geertsen PF,

Straten PT, Andersen MH, Johansen JS, et al. Therapeutic

dendritic cell vaccination of patients with metastatic

renal cell carcinoma - A clinical, phase 1/2 trial. J

Immunother 2008;31(8):771-80.

Biggar RJ, Johansen JS, Smedby KE, Rostgaard K, Chang

ET, Adami HO, et al. Serum YKL-40 and interleukin 6

levels in Hodgkin lymphoma. Clinical cancer research

: an official journal of the American Association for

Cancer Research 2008;14(21):6974-8.

Bothamley GH, Ditiu L, Migliori GB, Lange C. Active

case finding of tuberculosis in Europe: a Tuberculosis

Network European Trials Group (TBNET) survey. The

European respiratory journal : official journal of the

European Society for Clinical Respiratory Physiology

2008;32(4):1023-30.

Dohn UM, Ejbjerg BJ, Hasselquist M, Narvestad E,

Moller J, Thomsen HS, Ostergaard M, et al. Detection

of bone erosions in rheumatoid arthritis wrist joints

with magnetic resonance imaging, computed tomography

and radiography. Arthritis Research & Therapy

2008;10(1):R25.

Duer-Jensen A, Vestergaard A, Dohn UM, Ejbjerg B,

Hetland ML, Albrecht-Beste E, Ostergaard M, et al.

Detection of rheumatoid arthritis bone erosions by two

different dedicated extremity MRI units and conventional

radiography. Ann Rheum Dis 2008;67(7):998-1003.

Duer A, Ostergaard M, Horslev-Petersen K, Vallo J.

Magnetic resonance imaging and bone scintigraphy in

the differential diagnosis of unclassified arthritis. Ann

Rheum Dis 2008;67(1):48-51.

Haavardsholm EA, Boyesen P, Ostergaard M, Schildvold

A, Kvien TK. Magnetic resonance imaging findings in

84 patients with early rheumatoid arthritis: bone marrow

oedema predicts erosive progression. Ann Rheum

Dis 2008;67(6):794-800.

Hansen N, Cowan S, Christensen PB, Weis N. Anmeldelse

af kronisk hepatitis B og C i Danmark. Ugeskr

Laeger 2008;170(18):1567-70.

Hetland ML, Stengaard-Pedersen K, Junker P, Lottenburger

T, Hansen I, Andersen LS, et al. Aggressive

combination therapy with intra-articular glucocorticoid

injections and conventional disease-modifying

anti-rheumatic drugs in early rheumatoid arthritis:

second-year clinical and radiographic results from the

CIMESTRA study. Ann Rheum Dis 2008;67(6):815-22.

Hetland ML, Christensen IJ, Lottenburger T, Johansen

JS, Svendsen MN, Horslev-Petersen K, et al. Circulating

VEGF as a biological marker in patients with rheumatoid

arthritis? Preanalytical and biological variability

in healthy persons and in patients. Dis Markers

2008;24(1):1-10.

Hetland ML, Lindegaard HM, Hansen A, Podenphant

J, Unkerskov J, Ringsdal VS, Ostergaard M, et al. Do

changes in prescription practice in patients with rheu­

29

More magazines by this user
Similar magazines