Forskning 2008 - Herlev Hospital

herlevhospital.dk

Forskning 2008 - Herlev Hospital

Forskning 2008

Nefrologisk Afdeling B

Forskningsområder

Autosomal dominant polycystisk nyresygdom.

Kronisk proredierende nyresygdom.

Registerbaserede studier af terminal nyreinsufficiens

Sekundær hyperparathyreoidisme ved uræmi.

Studier af perifer og central hæmodynamik hos nyresyge

med non-invasivt udstyr.

Deltagelse i internationale kontrollerede multicenterstudier

af nyere lægemidler.

Cerebral cirkulation ved hypertension.

Forskningsaktiviteter

De kroniske nyresygdommes progression med fokus på

forebyggelse af terminalt nyresvigt.

Effekten af dobbeltblokade af reninsystemet på det

perifere og centrale kredsløb ved kronisk nyresygdom

Effekten af aldosteronblokade ved kronisk nyresygdom

Regulation af Klotho gen og protein i glandula parathyreoidia

hos rotten.

Na/K-ATPase ekspression og aktivitet i glandula

parathyreoidea hos normal og uræmisk rotte.

Registrering af terminalt nyresyge i lokale og landsdækkende

databaser.

Biomarkører og patogenetiske faktorer i udviklingen af

polycystisk nyresygdom.

Forstyrrelser i calcium-fosforstofskiftet ved nedsat

nyrefunktion.

Klinisk betydning af peritoneal membranfysiologi ved

peritonealdialyse.

Reninsystemet i den cerebrale cirkulation.

Originalartikler

Abraham JL, Thakral C, Skov L, Rossen K, Marckmann

P. Dermal inorganic gadolinium concentrations: evidence

for in vivo transmetallation and long-term persistence

in nephrogenic systemic fibrosis. Br J Dermatol

2008;158(2):273-80.

Elung-Jensen T, Strandgaard S, Kamper AL. Longitudinal

observations on circadian blood pressure variation

in chronic kidney disease stages 3-5. Nephrology Dialysis

Transplantation 2008;23(9):2873-8.

Ewers B, Gasbjerg A, Zerahn B, Marckmann P. Impact

of vitamin D status and obesity on C-reactive protein in

kidney-transplant patients. J Ren Nutr 2008;18(3):294-

300.

Ewers B, Gasbjerg A, Moelgaard C, Frederiksen AM,

Marckmann P. Vitamin D status in kidney transplant

patients: need for intensified routine supplementation.

Am J Clin Nutr 2008;87(2):431-7.

Frederiksen AM, Hansen JM, Ewers B, Gasbjerg A,

Marckmann P. Enkeltcenteropgorelse af nyretransplanterede

patienters nyrefunktion og immunsuppressive

behandling. Ugeskr Laeger 2008;170(19):1658-62.

Frimodt-Moller M, Nielsen AH, Kamper AL, Strandgaard

S. Reproducibility of pulse-wave analysis and pulsewave

velocity determination in chronic kidney disease.

Nephrology, dialysis, transplantation : official publication

of the European Dialysis and Transplant Association

- European Renal Association 2008;23(2):594-600.

Marckmann P. An epidemic outbreak of nephrogenic

systemic fibrosis in a Danish hospital. Eur J Radiol

2008;66(2):187-90.

Marckmann P, Skov L, Rossen K, Thomsen HS. Clinical

manifestations of gadodiamide-related nephrogenic

systemic fibrosis. Clin Nephrol 2008;69(3):161-8.

Marckmann P, Nielsen AH, Sloth JJ. Possibly enhanced

Gd excretion in dialysate, but no major clinical benefit

of 3-5 months of treatment with sodium thiosulfate in

late stages of nephrogenic systemic fibrosis. Nephrology

Dialysis Transplantation 2008;23(10):3280-2.

Rydahl C, Thomsen HS, Marckmann P. High prevalence

of nephrogenic systemic fibrosis in chronic renal

failure patients exposed to gadodiamide, a gadoliniumcontaining

magnetic resonance contrast agent. Invest

Radiol 2008;43(2):141-4.

Schjoedt KJ, Hansen HP, Tarnow L, Rossing P, Parving

HH. Long-term prevention of diabetic nephropathy: an

audit. Diabetologia 2008;51(6):956-61.

Thomsen HS, Marckmann P. Extracellular Gd-

CA: Differences in prevalence of NSF. Eur J Radiol

2008;66(2):180-3.

Thomsen HS, Marckmann P. NSF-MR-Contrastmedia

- Introduction. Eur J Radiol 2008;66(2):153-9.

Wang D, Strandgaard S, Borresen ML, Luo ZM, Connors

SG, Yan Q, et al. Asymmetric dimethylarginine

and lipid peroxidation products in early autosomal

dominant polycystic kidney disease. Am J Kidney Dis

2008;51(2):184-91.

Oversigtsartikler/editorials

Marckmann P. Nephrogenic systemic fibrosis: epidemiology

update. Curr Opin Nephrol Hypertens

2008;17(3):315-9.

32

More magazines by this user
Similar magazines