Forskning 2008 - Herlev Hospital

herlevhospital.dk

Forskning 2008 - Herlev Hospital

Forskning 2008

Anæstesiologisk Afdeling I

Forskningsområder

Kontrollerede kliniske forsøg af perioperative interventioner.

Epidemiologisk forskning i perioperative problemstillinger.

Udvikling af optimale anæstesiformer.

Kontrollerede kliniske afprøvninger af nye anæstesimetoder.

Systematiske reviews af anæstesiologiske problemstillinger.

Medicinsk Teknologi Vurdering.

Kvalitativ forskning - interview og spørgeskemaundersøgelse.

Forskningsaktiviteter

Præoperativ vurdering af operationsrisiko.

Forebyggelse af operationskomplikationer.

Præoperativ rygeintervention.

Forskning i perioperative problemstillinger med fokus

på respiratoriske og kardiale komplikationer samt

postoperativ smerte, kvalme og opkastning.

Anæstesimetoder med fokus på postoperativ kvalme

og opkastning (PONV), opioidtolerance, intubationsmuligheder

samt optimering af perioperative forløb.

Postoperativ smertebehandling.

Neuromuskulær blokade.

Dansk Kolinesterase Kartotek - Kolinesterase genotype

og forlænget virkningsvarighed af suxamethon og

mivacurium.

Akutmedicin og præhospital intervention og observation.

Traumemodtagelse.

Behandling, undersøgelse og observation af traumepatienter.

Infektionsovervågning og smitteveje hos kritisk syge

patienter.

Medicinsk Akut Team.

Anæstesi i dagkirurgi.

Sedation og smertebehandling af kritisk syge patienter.

Kroniske ikke-maligne smerter:

Kroniske smertetilstande med fokus på den tværfaglige

bio-psykosociale behandling.

Uddannelsesrelateret forskning med fokus på effekt af

nye uddannelsesmetoder, herunder specielt fuld skala

og pc-simulation.

Patientsikkerhed - undersøgelse af patienter og personales

holdninger til fejl og kritiske hændelser.

Dansk Anæstesi Database - Anvendelse og Outcome.

Originalartikler

Coiffier B, Lepretre S, Pedersen LM, Gadeberg O,

Fredriksen H, van Oers MHJ, et al. Safety and efficacy

of ofatumumab, a fully human monoclonal anti-CD20

antibody, in patients with relapsed or refractory B-cell

chronic lymphocytic leukemia: a phase 1-2 study.

Blood 2008;111(3):1094-100.

Colvin LA, Moller AM. Volume 100: clinical investigations:

where next? Br J Anaesth 2008;100(4):433-5.

Hamunen K, Laitinen-Parkkonen P, Paakkari P,

Breivik H, Gordh T, Jensen NH, et al. What do different

databases tell about the use of opioids in seven

European countries in 2002? European Journal of Pain

2008;12(6):705-15.

Jensen JU, Lundgren B, Hein L, Mohr T, Petersen PL,

Andersen LH, Tousi H, Soe-Jensen P, et al. The Procalcitonin

And Survival Study (PASS) - A Randomised

multi-center investigator-initiated trial to investigate

whether daily measurements biomarker Procalcitonin

and pro-active diagnostic and therapeutic responses to

abnormal Procalcitonin levels, can improve survival

in intensive care unit patients. Calculated sample size

(target population): 1000 patients. Bmc Infectious

Diseases 2008;8:91.

Jensen NH. Hvilken medicin til hvilke smerter? Best­

Practice 2008;(8):20-1.

Juhl G. Skift mellem opioider. BestPractice 2008;(8):17.

Juhl G., Jensen TS, Norholt SE, Svensson P. Central

sensitization phenomena after third molar surgery: A

quantitative sensory testing study. European Journal of

Pain 2008;12(1):116-27.

Kress HG, Von der Laage D, Hoerauf KH, Nolte T, Heiskanen

T, Peterson R, Jensen NH, et al. A randomized,

open, parallel group, multicenter trial to investigate

analgesic efficacy and safety of a new transdermal fentanyl

patch compared to standard opioid treatment in

cancer pain. J Pain Symptom Manage 2008;36(3):268-79.

Mitchell AU, Tabaei FH, Ostergaard D, Freil M. Forudsaetninger

for udenlandske laegers kliniske arbejde-

-vurderet af dansk sundhedspersonale, patienter og

udenlandske laeger. Ugeskr Laeger 2008;170(21):1833-8.

Ostergaard HT, Ostergaard D, Lippert A. Implementation

of team training in medical education in Denmark.

Postgrad Med J 2008;84(996):507-11.

Plenge U, Moller AM. Udvikling af refraktaert vasodilatorisk

shock og permanent horetab efter svaer lithiumforgiftning.

Ugeskr Laeger 2008;170(5):354.

37

More magazines by this user
Similar magazines