Forskning 2008 - Herlev Hospital

herlevhospital.dk

Forskning 2008 - Herlev Hospital

Forskning 2008

Forskningsrådets aktiviteter i 2008

Formandens beretning

Udpegning af forskningsledere

I ’Politik for Sundhedsforskning i Region hovedstaden’

fremgår det, at regionen ønsker større ledelsesmæssig

fokus på forskningen og en styrkelse af forskningsledelsen.

For at opnå dette blev det besluttet, at der skulle

udpeges forskningsansvarlige i alle større enheder på

regionens hospitaler. På Herlev Hospital blev udpegning

af forskningsansvarlige på 20 af hospitalets afdelinger

effektueret via Forskningsrådet i august 2008.

Den forskningsansvarlige skal understøtte forskningen

med henblik på at fastholde og udbygge forskningsaktiviteter

og forskningsniveau. Forskningslederne skal

være i tæt samarbejde med Forskningsrådet på Herlev

Hospital og er centrale både i forbindelse med formidling

til afdelingernes forskere og med indsamling

af information fra forskerne for eksempel i form af

forskningsopgørelse og -registrering samt ved revision

af forskningsstrategi og kernefelter.

For denne arbejdsindsats har forskningsrådet anbefalet,

at der ydes et løntillæg til de forskningsansvarlige.

Økonomisk støtte til forskerne

Forskningsrådets kommissorium er at styrke og udvikle

forskningen ved hospitalet gennem visionære og strategiske

handlinger. I 2008 blev Forskningsrådets budget

yderligere øget til 7 millioner fra Direktionens side.

Rådet har dermed fået en unik mulighed for at bidrage

væsentligt til igangsætning af nye forskere på Herlev

Hospital. Med midler i den størrelsesorden har Forskningsrådet

haft mulighed for at give betydelig støtte til

de lokale forskningsaktiviteter. I 2008 blev der uddelt i

alt 6,1 millioner, fordelt på 30 forskningsstipendier af

1-12 måneders varighed. Støtten er uddelt i tråd med

Direktionens og Forskningsrådets fælles ønske om at

yde en stadig større egenfinansiering af forskningen

Herlev med fokus på unge forskeres nye projekter

og opretholdelse af kvalitet og faglig bredde i forskningen.

Direktionens målrettede investering i forskningen

på hospitalet har affødt betydelig anerkendelse såvel

internt som eksternt, og investeringen vil uden tvivl

give væsentligt afkast på både kort og lang sigt.

Forskningsformidling

Forskningens Døgn i oktober.

I 2008 blev Forskningens Døgn flyttet til oktober på

grund af strejken i maj. Dagen blev afholdt som en

fokuseret dag for unge, hvilket betød, at vi fik besøg af

350 skoleelever på 13-19 år og deres lærere. Programmet

bestod af en bred vifte af ungdomsrelevante

foredrag fra nogle af hospitalets forskere og besøg på

Dansk Institut for Medicinsk Simulation med ’hands

on’- demonstrationer. I forhallen var der mulighed for

at besøge en uddannelsesstand og indhente informa­

tion om uddannelser i sundhedssektoren. Arrangementet

blev en succes og høstede stor ros fra klassernes

lærere.

Forskningens Dag på Herlev den 23. oktober.

Omkring 150 forskere og forskningsinteresserede deltog

i programmet, hvor yngre forskere fik mulighed

for at fortælle om deres projekter i plenum og ved en

postersession med over 60 postere. En forskningspolitisk

debat var også sat på programmet med emner som

fundraising og forskerrekruttering. Den franske kirurg

Jean-Michel Dubernard var hentet hertil for at fortælle

om de første resultater med transplantation af hele

ansigter og legemsdele.

Programmet afsluttedes med overrækkelse af Forskningsrådets

priser på 5.000 kr:

• 2 priser for bedste korte foredrag gik til Pia R.

Kamstrup, Klinisk Biokemisk Afdeling og Catarina

Amanti Lund, Anæstesiologisk Afdeling.

• 1 pris for bedste poster gik, efter Intranetafstemning

med adgang for alle medarbejdere, til Benedikte

Richter, Urologisk Afdeling (Hanne Kruse fra

Patologiafdelingen var den heldige vinder af en

vinpræmie for at deltage i Intranetafstemningen)

• 1 pris for bedste poster gik til Tanja Eiersted Molzen,

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.

Forskningspriser

Forskningsrådet belønner forskningskvalitet. Med High

Impact-priserne ønsker Forskningsrådet at motivere

hospitalets forskere til at stræbe efter publicering i

de bedste fagtidsskrifter for derigennem at fremme

hospitalets forskningsmæssige placering nationalt og

internationalt.

I 2008 blev der uddelt 18 High Impact-priser på i alt

200.000 kr. til forskere, der enten var første-forfatter

eller korresponderende forfatter til artikler publiceret i

højt rangerende tidsskrifter. Prisvinderne præsenterede

kort deres vindende artikler på et ekstraordinært Staff

Meeting d. 12. september. Højeste priser på 20.000 kr.

gik til professor Børge Nordestgaard, Klinisk Biokemisk

Afdeling for en artikel i tidskriftet JAMA med en

impact factor på 26.

Pris til yngste lovende forsker. En særlig pris på 15.000

kr. blev i 2008 givet til Maren Weischer, Klinisk Biokemisk

Afdeling som yngste prisbelønnede førsteforfatter.

Forskningsrådets medlemmer

Forskningsrådets politik er baseret på synlighed,

tilgængelighed og lydhørhed. Gennem en målrettet

indsats søger vi indflydelse på alle sundhedsforsk­

More magazines by this user
Similar magazines