Forskning 2008 - Herlev Hospital

herlevhospital.dk

Forskning 2008 - Herlev Hospital

Forskning 2008

Lægestuderende finder ny brystkræftmarkør

Maren Weischers forskning i brystkræft og publiceringen af resultaterne i Journal of

Clinical Oncology gav hende Boserup Prisen 2008

Maren Weischer var en ung lægestuderende, som

kedede sig så meget under forelæsningerne om anatomi

og fysiologi, at hun søgte et studenterforskerjob

Herlev Hospital. Her opdagede hun et nyt markørgen

for brystcancer og endte op med Boserup Prisen

2008 på 75.000 kroner.

Nu er Maren Weischer 28 år, turnuslæge og forsker

på Klinisk Biokemisk Afdeling. Hendes vej til Boserup

Prisen gik gennem to artikler, hun offentliggjorde

i Journal of Clinical Oncology. I disse to artikler

(2007+2008) fremlagde hun sin forskning, som meget

velunderbygget dokumenterede, at tilstedeværelsen

af 1100delC mutationen på genet CHEK 2 tredoblede

risikoen for at få brystkræft.

Dermed havde hun, med hjælp fra sine to vejledere

seniorforsker dr.med. Stig Bojesen og professor Børge

Nordestgaard, identificeret et helt nyt brystkræftgen:

CHEK2.

Man ved, at en stor del af brystkræfttilfælde er arvelige.

Læger har længe været interesseret i at identificere

de arvelige defekter, der fremkalder sygdommen, for

bedre at kunne rådgive kvindelige pårørende til patienter

med arvelig brystkræft. Siden midten af 90’erne har

lægerne haft de såkaldte BRCA1- og BRCA2-gener at

holde sig til, når de skulle vurdere brystkræftrisikoen

hos især kvinder fra familier med mange tilfælde af

brystkræft. Tilstedeværelsen af muterede BRCA-gener

forøger risikoen med fire til seks gange for at få brystcancer,

men forklarer langt fra alle tilfælde af arvelig

brystkræft. Maren Weischer og kollegaers forskning

har tilføjet CHEK2 på listen over væsentlige brystkræftgener.

Kvinder, der bærer CHEK2-mutationen, har tre

gange øget risiko for brystkræft. Perspektivet for patienterne

er blandt andet, at man i fremtiden kan være

meget mere præcis, når lægerne skal vurdere, hvor stor

en risiko kvinder fra brystkræftramte familier har for

at udvikle en cancer – og derefter rådgive dem ud fra

alder, vægt og hormonforbrug om deres risiko for at

udvikle brystkræft.

Kedelige forelæsninger

I fem et halvt år har Maren Weischer arbejdet med

CHEK2, der har vist sig at være forskningsmæssigt

interessant på mere end én måde. Men hvorfor valgte

hun så tidligt at gå forskervejen?

- Jeg kedede mig på studiet. Jeg havde svært ved at

koncentrere mig om de helt grundlæggende fag som

fysiologi og anatomi. Vi reproducerede forsøg, som var

blevet reproduceret hundredvis af gange før. Jeg længtes

efter at beskæftige mig med spørgsmål, hvor der var

noget på spil, noget nyt. Og det har forskningen. Hver

dag sker der noget nyt, og du kan hele tiden ændre

kurs, hvis du løber ind i en blindgyde, siger Maren

Weischer.

- For at prøve drømmen af tog jeg fri efter bachelordelen

af studiet og rejste til Tyskland. Ned til

Universitets Hudklinikken i Tübingen, hvor noget af

Europas bedste melanom-forskning foregår. Faktisk

har Plastikkirurgisk Afdeling her i huset og Biokemisk

Afdeling et samarbejde med dem om at indsamle melanom-patienter

til en biobank. Nede i Tyskland så jeg

en annonce fra Børge Nordestgaard, som også søgte

en studenterforsker. Jeg fik jobbet samt en række

projekter at vælge imellem af min vejleder Stig Bojesen.

Det var ham, der først kom på, at CHEK2 kunne

betyde noget for brystkræft, og foreslog mig at kigge på

det. Vi kiggede på mutationen blandt kvinder fra den

almindelige danske befolkning og blandt kvindelige

brystkræft-patienter fra Brystkirurgisk Afdeling her i

huset. Faktisk kan vi her på Herlev Hospital være stolte

af, at brystkirurgerne gennem årene har indsamlet en

biobank med DNA fra brystkræftpatienter, der aktuelt

er næststørst på verdensplan. På baggrund af DNAprøver

fra alle kvinderne nåede vi det første væsentlige

resultat nemlig, at kvinder med et defekt CHEK2-gen

har en tre gange forøget risiko for at få brystkræft. Det

gør CHEK2 til verdens tredje vigtigste brystkræft-gen

og det største fund for genetisk brystkræftsforskning i

knap 10 år, siger Maren Weischer.

Mere i posen

- Det var rigtigt interessant at vise, at CHEK2 giver

brystkræft i den danske befolkning. Men for rigtigt

at få resultaterne anerkendt ude i verden, skulle vi

vise, at sammenhængen også gjaldt andre steder.

Derfor lavede vi en metaanalyse af alle CHEK2-undersøgelser.

En statistisk manøvre, hvor man lægger alle

små studier sammen til et stort og kigger på risikoen

overordnet set og i forskellige subgrupper. For eksempel

hos brystkræftramte kvinder under 50 år og over 50

år, siger Maren Weischer.

- Der var bare sammenhæng i alle analyser. Vi kunne

igen vise, at CHEK2 1100delC-mutationen to- til tredobler

risikoen for brystkræft hos almindelige kvinder,

More magazines by this user
Similar magazines