Chr. Hansen A/S´s høringssvar af 15. juni 2012

hvidovre.dk

Chr. Hansen A/S´s høringssvar af 15. juni 2012

Teknisk Forvaltning

Høvedstensvej 45

2650 Hvidovre

Att.: Hans Ahle Olsen

Chr. Hansen A/S

Bøge Allé 10 - 12

Postboks 407

2970 Hørsholm

Produktion:

Jernholmen 1-27

2650 Hvidovre

Telefon : 4173 1620

Telefax :

Telegram : Hansenlab Hørsholm

www.chr-hansen.com

Reg.nr. : CVR 12 51 64 79

Bank : Danske Bank

15. juni 2012

LrS

Bemærkninger til NCC’s ansøgning om opstilling af pavillon

Chr. Hansen A/S har af Teknisk Forvaltning, Hvidovre modtaget naboorientering dateret

29. maj 2012 for matr. nr. 226, Avedøre By, Avedøre, Stamholmen 225.

Naboorienteringen vedrører NCC’s ansøgning om overskridelse af byggehøjden samt krav

til hældningsgrad af tagkonstruktionen bestemt i lokalplan 405 for området.

Chr. Hansen A/S anerkender, at indkapslingen under pavillon er en fordel med hensyn til at

minimere støj og især støv fra processen under almindelig drift.

Chr. Hansen A/S har dog følgende bemærkning til opførelsen af anlæg til bearbejdning af

sømaterialer med tilhørende pavillon:

Det ønskes klarlagt, hvorvidt forarbejdningsprocessen bidrager med særlig støvudvikling,

når porten(e) er åben til bygningen, under rengøring, uheldssituationer. Dvs. om der er

foretaget en risikovurdering, som har taget hensyn til ikke normale driftssituationer, hvor

der kan forventes unormalt højt udslip af støv fra pavillon.

Årsagen til vores bemærkning er begrundet i krav til indsugningsluftens kvalitet, idet vi er

en fødevareproducerende virksomhed med store krav til hygiejniske forhold, herunder

kvaliteten af luften til ventilering.

Med venlig hilsen

Chr. Hansen A/S

Production Management Avedøre

Lars Stern

Miljøchef Produktion DK

dklrs@chr-hansen.com


2 15. juni 2012

1

More magazines by this user
Similar magazines