MÅLESKEMA FORMULAR 1 INSTRUKTION

schwarz.sophia33

MÅLESKEMA FORMULAR 1 INSTRUKTION

MÅLESKEMA FORMULAR 1

INSTRUKTION

Vest 1 (2)

VEST

OP 6

A

VA 1

P 7

P 9

VA 5

VA 2

Billede 1

1. Marker punkt A ved punktet ved overgangen mellem skulder- og hals linjen

2. OP/VP6 = omkredsen fra punkt A under axillen og tilbage til punkt A

3. VA1 = omkredsen ved bunden af halsen

4. VA2 = omkredsen omkring brystet (markér målelinjen med en pen)

5. P7 = lineært mål fra punkt A til linjen nævnt ovenfor (VA2)

6. VA5 = omkredsen i taljen (markér målelinjen)

7. VA7 = omkredsen af livet hvor vesten skal gå til.

8. VA6 = hvis nødvendig, omkredsen midt mellem VA5 – VA7

9. P9 = lineært mål fra punkt A til taljen (VA5)

10. P10 = lineært mål fra VA5 til VA6

11. P11 = lineært mål fra VA5 til VA7

P 10

P 11

Billede 1

A

VA 6

VA 7

VP 1

VK 1

VK 2

VK 3

VP 4

Billede 2

12. Marker kanten af skulderen, albuen og håndleddet

13. OP/VP1 = lineært mål fra punkt A til kanten af skulderen

14. OP/VP4 = lineært mål fra skulder til albue, eller ved vest med kort

ærme, lineært mål fra skulder til der hvor ærmet skal slutte.

15. OP/VP5 = lineært mål fra albue til håndled

16. OK/VK1 = divider det lineære mål i 3, og marker sted og mål omkreds

OK/V2

OK/V2

OK/V3

OK/V4

OK/V5

OK/V6

17. OP/VP13 = lineært mål fra axillen til punktet hvor ærmet slutter

Ved bestilling af vest med rullekrave, mål da ønsket højde af kraven begyndende

fra bunden af halsen. Mål omkredsen ved den øverste del af rullekraven. Noter

disse mål i ”yderligere bemærkninger”

VK 5

VK 4

VP 5

Yderligere mål ved kvinder

Billede 3

1. VA3 = omkreds ved det højeste punkt af brystet

2. VA4 = omkreds under brystet

3. NP9 = lineært mål fra punkt A til taljen mellem brysterne

Billede 2

VK 6

Billede 4

1. P8 = lineært mål fra punkt A til det sted hvor brystet begynder

2. R1 = lineært mål fra det sted hvor brystet begynder over det højeste

punkt til under brystet

3. OR/VR2 = lineært mål = bredden af brystet. Hvis brysterne er af forskellig

bredde, mål da begge.

A

A

NP 9

P 8

VA 3

R 1

VA 4

OR 2

Billede 3

Billede 4

Lymed Oy | Pyhäjärvenkatu 5 A | 33200 TAMPERE | tel. +358 20 779 2233 | fax +358 20 779 2230 | e-mail: info@lymed.fi | www.lymed.fi


MÅLESKEMA FORMULAR 1

INSTRUKTION

Ærme og body 2 (2)

A

VP 1

Ærme

Ærme med silikone, billede 2

VK 1

VK 2

VK 3

VP 4

1. Marker albue og håndled eller det punkt hvor ærmet skal slutte.

2. OK/VK1 = omkreds ved den ønskede øverste kant på ærmet, marker stedet.

3. OP/VP4 = lineært mål fra den ønskede øverste kant på ærmet til albuen

4. OK/VK2 = divider det lineære mål i 2, marker punkterne og mål omkredsen

OK/VK3

5. OP/VP5 = lineær mål fra albuen til håndled

6. OK/VK4 = divider det lineære mål i 3, marker punkterne og mål omkredsen

OK/VK5

OK/VK6

7. OP/VP 13 = lineær mål fra axillen til punktet hvor ærmet slutter (distalt)

VK 4

VP 5

Ærme med skulder flap, model 1, billede 2 og 6

Billede 5

malli

2

VK 6

malli

1

VK 5

A

1. Marker punkt A ved punktet ved overgangen mellem skulder- og hals

linjen

2. Marker kanten på skulderen, albuen og håndleddet ved det punkt hvor

ærmet skal ende.

3. OP/VP1 = lineært mål fra punkt A til kanten af skulderen

4. OP/VP4 = lineært mål fra skulder til albue

5. OP/VP5 = lineært mål fra albue til håndled

6. OK/VK1 = divider det lineære mål i 3, marker punkterne og mål omkredsen

OK/VK2

OK/VK3

OK/VK4

OK/VK5

OK/VK6

7. Mål længden af elastik båndet startende fra punkt A, passerende

mellem brystet og den modsatte flanke og retur til punkt A (billede 6)

Ærme med skulder flap, model 2, billede 2 og 6

Billede 6

A

Punkt 1- 6 som ovenfor ved model 1

8. Mål omkredsen fra punkt A og under modsatte axil og bag om ryggen

til punkt A (billede 6)

VA 1

OP 6

P 7

Ærme med modsat ærme, model 3 billede 2 og 7

VA 2

Punkt 1 – 6 som ved model 1

8. VA2 = omkreds under axillerne, marker punktet med en pen

9. P7 = lineær mål fra punkt A til ovennævnte mållinje

10. VA1 = omkredsen ved bunden af halsen

11. OP/VP6 = omkredsen fra punkt A under axillen og tilbage til startpunkt A

Billede 7

BODY

VJ 2

VJ 1

VP 16

Som ovenfor ved vest + yderligere mål:

1. VA8 = omkreds fra punkt A mellem vene og tilbage til punkt A

Ved bestilling af body med ben, skal der desuden også måles

nedenstående mål (billede 8)

2. OJ/VJ1 = omkreds af låret øverst.

OJ/VJ2

3. VP/OP16 = lineært mål fra OJ/VJ1 til OJ/VJ2

Billede 8

Ved bestilling af body med lange ben, anvend da formular 3 for måltagning af ben.

Lymed Oy | Pyhäjärvenkatu 5 A | 33200 TAMPERE | tel. +358 20 779 2233 | fax +358 20 779 2230 | e-mail: info@lymed.fi | www.lymed.fi


MÅLESKEMA FORMULAR 2

INSTRUKTION

Handske

1 (1)

Handske

VK 7 VK 6

VK 13

Billede 9

1. OK/VK13 = omkreds ved MCP led, fingrene holdes strakte og

samlede

2. OK/VK6 = omkreds af håndled

3. OK/VK7 = omkreds hvor handskerne ønskes slutte – marker dette

punkt

Billede 9

Billede 10

1. OS/VS1 – OS/VS 14 = omkreds af fingrene ved bunden af fingrene og over

hver led.

Billede 11

1. OK/VK9 = lineær mål fra bunden af fingrene (mellem 2 fingre) til

håndledslinjen (OK/VK6) – anvend en lineal

OK/VK10

OK/VK11

2. OK/VK12 = lineær mål fra webspacen ved tommel til en imaginær

håndledslinje

3. OK/VK7 = lineær mål fra håndledslinjen til den ønskede længde

af handsken proksimalt

Billede 10

Billede 12

1. O/V1 – O/V5 = lineær mål af fingrene på den palmare side af hånden i

en lige linje på fingrene.

Med lukkede fingerspids – mål længden ud til fingerspidsen

VK 6

VK 8

VK 12

VK 9

Med åben fingerspids – mål den ønskede længde af fingrene

2. Beskriv om fingerspidserne skal være åbne eller lukkede

3. Tegn omrids af hånden på måleskema

4. Anbring den palmare siden af hånden på papiret, hold håndleddet strakt og

fingrene let spredte.

Billede 11

Palmar handske

Som for handske, men fingermål er kun nødvendigt for tommel

V 2

Ærme med handske

Udfyld målene for ærmet i måleskema 1.

Billede 12

Lymed Oy | Pyhäjärvenkatu 5 A | 33200 TAMPERE | tel. +358 20 779 2233 | fax +358 20 779 2230 | e-mail: info@lymed.fi | www.lymed.fi


MÅLESKEMA FORMULAR 3

INSTRUKTION

Sok og strømpe

1 (2)

Sok og strømpe

VP 20

VP 16

VP 17

VJ 1

VJ 2

VJ 3

VJ 4

VJ 11

VJ 5

VJ 6

Strømpe til lår – billede 13

1. OJ/VJ1 = omkreds øverst på låret, marker punktet på forsiden af låret

2. OJ/VJ4 = omkreds af knæet over midten af patella, marker punktet.

3. OJ/VJ7 = omkreds på det smalleste sted ved anklen, marker punktet

4. OP/VP16 = lineær mål fra låret til knæet (fra OJ/VJ1 til OJ/VJ4)

5. OP/VP17 = lineær mål fra knæet til anklen (fra OJ/VJ4 til OJ/VJ7)

6. OJ/VJ2 – OJ/VJ6 = divider det lineære mål i 3, marker punkterne om mål

omkredsen (fra OJ/VJ2 til OJ/VJ6)

fortsæt til billede 14

7. OJ/VJ8 = mål omkredsen som vist på billedet

8. OJ/VJ9 = omkredsen ved det højeste punkt på metatarsus – marker punktet.

9. OJ/VJ10 = omkredsen af metatarsus – begynd ved bunden af lilletåen

10. OP/VP 21 – OP/VP 22 = sæt en pen bag ved hælen for at gøre den lineære

måltagning lettere. – mål det lineære mål af goden fra pennen

til det sted som er nævnt ovenfor (fra OJ/VJ9 og til OJ/VJ10)

11. P15 = lineært mål fra anklen (OJ/VJ7) til gulvet på den laterale side

af foden.

12. Beskriv om tåen i strømpen skal være åben eller lukket.

Ved bestilling af strømper med lukket tå, tegn omrids af foden på måleskema 4

Ved bestilling af sok/strømpe med individuelle tæer, udfyld da de yderligere mål

på måleskema 3a.

Billede 13

P 15

VJ 7

Strømpe til knæ – billede 13

1. OJ/VJ11 = omkreds ved den ønskede øvre kant på strømpen, marker

punktet på forsiden af benet.

2. OJ/VJ7 = omkreds på det smalleste sted på anklen (over malleolen),

marker punktet.

3. OP/VP20 = lineært mål fra øverste kant til anklen fra OJ/VJ11 til OJ/VJ7)

4. OJ/VJ5 = divider det lineære mål i 3, marker punkterne og mål omkredsen

OJ/VJ6

Ved bestilling af sok/strømpe som en fodhandske udfyld da yderligere mål i

måleskema 3.

VJ 10

VJ 9

VJ 7

VJ 8

VP 21

P 15

VP 17

Fortsæt til billede 14

Punkt 7-12 som ved model ”strømpe til lår”

Sok

1. OJ/VJ7 = omkreds på det smalleste sted på anklen (over malleolen), marker

punktet

2. OP/VP1/ = lineært mål fra ovennævnte punkt til den ønskede højde på sokken

3. OJ/VJ6 = omkreds på det punkt hvor strømpen skal ende

øverst oppe (den ønskede højde på strømpen)

Billede 14

VP 22

Fortsæt til punkt 14

Punkt 7. 12 som ved model ”strømpe til lår”

VJ 9

VJ 10

OJ 14

O 2

OV 1

Fodhandske – billede 15

1. OV/VV1 – OV/VV10 = omkreds af hver tå ved proximale del af tåen og yderleddet.

(ved bestilling af åbne tæer, mål da omkredsen ved det punkt hvortil

strømpen skal gå på tåen.)

2. OJ/VJ10 = omkreds af metatarsus begyndende ved proximale punkt på lilletåen.

3. OJ/VJ9 = omkreds ved det højeste punkt på metatarsus, marker punktet.

4. O/V1- O/V5 = lineært mål af hver tå på den dorsale side af tåen svarende til den

centrale linje gennem tåen.

5. Beskrive om tåen skal være åben eller lukket

6. OJ/VJ13-OJ/VJ16 = lineært mål fra OJ/VJ10 mellem hver tå (fra bundenaf tåen) på

toppen af metatarsus.

Billede 15

Ved bestilling af fod handske eller ”luffe” mål hallux og omkreds af alle tæer

sammen. Udfyld måleskema 3a.

Lymed Oy | Pyhäjärvenkatu 5 A | 33200 TAMPERE | tel. +358 20 779 2233 | fax +358 20 779 2230 | e-mail: info@lymed.fi | www.lymed.fi


MÅLESKEMA FORMULAR 3

INSTRUKTION

Trusser 2 (2)

Trusser

Billede 16

Begynd ved punkt 1-6 som ved model ”strømper til lår”.

1. VA5 = omkreds af talje, marker punktet som en linje vertikalt svarende til

målebåndets punkt, som vist på billede 16

2. VA7 = omkreds på det bredeste punkt på bækkenet, marker punktet.

3. VA6 = Omkreds af bækkenet cirka midt mellem punkt VA5 og VA7 – marker punktet

4. P10 og P11 = lineært mål fra talje til ovennævnte punkter (fra VA5 til VA6 og fra VA5 til VA7)

5. P18 = lineært mål fra talje til OJ/VJ1

6. P19 = ved bestilling af trusser med høj talje, tag et lineært mål fra talje (VA5) til det ønskede

øverste kant på trussen. Mål omkredsen VA4 ved den ønskede højde af trussen.

VJ 1

VP 16

VJ 2

VJ 3

VJ 4

VP 17

VJ 5

VA 5

P 19

VJ 6

P 10

VA 6

P 11

VA 7

P 18

VJ 7

VJ 1

Billede 13 Billede 16

Lymed Oy | Pyhäjärvenkatu 5 A | 33200 TAMPERE | tel. +358 20 779 2233 | fax +358 20 779 2230 | e-mail: info@lymed.fi | www.lymed.fi


MÅLESKEMA FORMULAR 4

INSTRUKTION

1 (1)

Tegning af omrids på hånd og fod.

Efternavn_________________________ Dato__________________________

Fornavn __________________________________________

Placer håndled/ hælen på linjen

Hold håndleddet strakt og fingrene let spredte.


MÅLESKEMA FORMULAR 5

INSTRUKTION

Hovedbeklædning

1 (1)

Hovedbeklædning

Billede 17 og 18

1. KA1 = omkreds af det bredeste sted på hovedet

2. KA2 = omkreds fra hagen til issen på hovedet og retur til hagen.

3. KA5 = omkreds af halsen – lige under hagen

4. KA6 = omkreds ved bunden af halsen

5. KA7 – KA9 = lineært mål (som vist på billede 17)

Ved bestilling af hjelm, er det nødvendigt med følgende mål

6. KA 4 = lineært mål fra yderste hjørne af øjet til modsatte øje bag om hovedet.

7. KA3 = lineært mål fra toppen af ørekant, hen over hovedet til toppen af modsatte ørekant

8. KA 10 = bredden på panden

9. KA11 = bredde på næsen

10. KA12 = bredde på munden

11. KA13 = lineært mål mellem underlæben og øjenbryn.

KA 3

KA 2

KA 1

KA 4

KA 5

KA 7

KA 8

KA 6

KA 9

Billede 17

KA 10

KA 13

KA 11

KA 12

Billede 18

Lymed Oy | Pyhäjärvenkatu 5 A | 33200 TAMPERE | tel. +358 20 779 2233 | fax +358 20 779 2230 | e-mail: info@lymed.fi | www.lymed.fi

More magazines by this user
Similar magazines