25.12.2013 Views

DOME62E89D4621DBCFBC12577620039E8438VLHF6.pdf - e-Dok

DOME62E89D4621DBCFBC12577620039E8438VLHF6.pdf - e-Dok

DOME62E89D4621DBCFBC12577620039E8438VLHF6.pdf - e-Dok

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Ti l ba ge t i l t o p<br />

Ti l ba ge t i l t op<br />

T i l b a g e t i l t o p<br />

3.3.66 Oversigt over kemoregimer, hormon- og targetteret behandling (Version: 1) Side 1 af 3<br />

Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Herning, Onkologisk Afdeling<br />

3. Onkologi sygdomsspecifikt > 3. Symptomer og bivirkninger > 66. Oversigt over<br />

kemoregimer, hormon- og targetteret behandling<br />

Forfatter:<br />

Versionsnr.: 1<br />

Informationstype:<br />

Supplerende<br />

Ikrafttrædelsesdato: 06-09-2010<br />

Revideret dato: 06-09-2010<br />

Faglig ansvarlig:<br />

Nina Keldsen<br />

Kvalitetsansvarlig: Gurli Lemminger Christiansen<br />

Ledelsesansvarlig: Knud Aage Møller<br />

3.3.66 Oversigt over kemoregimer, hormon- og targetteret behandling<br />

<strong>Dok</strong>umentet er under revidering<br />

Formål<br />

Patientgruppe/Patientforløb/Anden målgruppe<br />

Definition af begreber<br />

Fremgangsmåde<br />

<strong>Dok</strong>umentation<br />

Ansvar<br />

Referencer<br />

Formål<br />

At beskrive standarddoser til de anvendte onkologiske behandlinger i afdelingen. Herudover kan der laves<br />

specielle skemaer til særlige behandlinger/specielle problemstillinger. Her skal dosis altid fremgå af journalen.<br />

Patientgruppe/Patientforløb/Anden målgruppe<br />

Patienter, der får onkologisk behandling<br />

Definition af begreber<br />

Fremgangsmåde<br />

Kemoregimer:<br />

1. Adriamycin (Doxorubicin)+ Cisplatin (AP) Adriamycin 60 mg/m2, Cisplatin 60 mg/m2. Max kumulativ<br />

dosis Adriamycin 550 mg/m2<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

7.<br />

8.<br />

9.<br />

10.<br />

Cyclofosfamid +Adriamycin + Cisplatin ( CAP) Cyklofosfamid 500 mg/m2, Adriamycin 50 mg/m2, Cisplatin<br />

50 mg/m2 hver 3. uge. Max kumulativ dosis Adriamycin 550 mg/m2<br />

Campto Se Irinotecan<br />

Capecitabine Se Xeloda<br />

Carboplatin Carboplatin AUC x (GFR+25) mg hver 3. uge. Standard AUC = 6, ved gamle kan<br />

overvejes AUC = 4 eller 5<br />

Carboplatin + Caelyx Carboplatin AUC = 5, Caelyx 30 mg/m2. Gentages hver 3. uge<br />

Carboplatin + Etoposid peroral Carboplatin AUC = 5, Etoposid 240 mg/m2 po. dag 1-3. Gentages hver 4.<br />

uge<br />

Carboplatin + Etoposid iv Carboplatin AUC = 5, Etoposid 100 mg/m2 po. dag 1-3. Gentages hver 3.<br />

eller 4. uge<br />

Carboplatin + Taxol (TC) Taxol 175 mg/m2, Carboplatin 5 x (GFR+25) mg hver 3. uge


8.<br />

3.3.66 Oversigt over kemoregimer, hormon- og targetteret behandling (Version: 1) Side 2 af 3<br />

9.<br />

10.<br />

11.<br />

12.<br />

13.<br />

14.<br />

15.<br />

16.<br />

17.<br />

18.<br />

19.<br />

20.<br />

21.<br />

22.<br />

23.<br />

24.<br />

25.<br />

26.<br />

27.<br />

28.<br />

29.<br />

30.<br />

31.<br />

32.<br />

33.<br />

34.<br />

35.<br />

36.<br />

37.<br />

38.<br />

39.<br />

40.<br />

41.<br />

42.<br />

43.<br />

Carboplatin + ugentlig Taxol Carboplatin AUC = 5, Taxol 240 mg/m2 po. dag 1, 8 og 15. Gentages hver 3.<br />

uge<br />

Cyklofosfamid + Epirubicin +Fluorouracil (CEF) Cyklofosfamid 600 mg/m2, Epirubicin 60 mg/m2,<br />

Fluorouracil 600 mg/m2 hver 3. uge. Max kumulativ dosisEpirubicin 900 mg/m2<br />

Cyklofosfamid + Methotrexat +Fluorouracil( CMF) Cyklofosfamid 600 mg/m2, Methotrexat 40mg/m2,<br />

Fluorouracil 600 mg/m2 hver 3. uge.<br />

Depocyte 50 mg i.t uge 1, 3, 5, 7, 9, herefter hver 4. uge<br />

Docetaxel (Taxotere) 75mg/m 2 hver 3. uge eller 35 mg/m 2 hver uge. Adjuverende 100 mg/m 2<br />

Docetaxel + Carboplatin Docetaxel 75mg/m 2 + Carboplatin AUC 5 hver 3. uge<br />

Doxorubicin 75 mg/m 2 hver 3. uge. Max kumulativ dosis 450 mg/m 2<br />

Epirubicin Epirubicin 90 mg/m2 hver 3. uge. Max kumulativ dosis 900 mg/m2<br />

Epirubicin + Cyklophosphamid (EC) Epirubicin 90 mg/m2, Cyklofosfamid 600 mg/m2<br />

Etoposid 50 mg per os dag 1 - 14 hver 4. uge<br />

5-Fluorouracil (5-FU) 5-Fluorouracil 300 mg/m2 pr dag kontinuerlig infusion i 12 uger<br />

5-Fluorouracil+ Calciumfolinat (Nordisk regime) Calciumfolinat 60 mg/m2 + 5-Fluorouracil 500 mg/m2<br />

dag 1 + 2 hver 14. dag<br />

5-Fluorouracil+ Calciumfolinat (de Gramont) Calciumfolinat 200 mg/m2 over 2 timer+ 5-Fluorouracil 400<br />

mg/m2 bolus + 5-Fluorouracil 2400 mg/m2 kontinuerlig over 46 timer<br />

FLOX Calciumfolinat 60 mg/m2 + 5-Fluorouracil 500 mg/m2 dag 1 og 2 + Oxaliplatin 85 mg/m2 dag 1 hver<br />

14.<br />

FOLFOX Oxaliplatin 85 mg/m2 efterfulgt af Calciumfolinat 200 mg/m2 over 2 timer, 5-FU 400 mg/m2 bolus<br />

+ 2400 mg/m2 over 22 timer hver 14. dag.<br />

FLIRI Calciumfolinat 60 mg/m2 + 5-FU 500 mg/m2 dag 1 og 2+ Irinotecan 180 mg/m2 dag 1 hver14. dag<br />

(Nordisk regime)<br />

FOLFIRI Irinotecan 180 mg efterfulgt af Calciumfolinat 200 mg/m 2 over 2 timer, 5-FU 400 mg/m 2 bolus +<br />

2400 mg/m 2 over 22 timer hver 14. dag<br />

Gemcitabine 1000 mg/m 2 ugentligt i 7 uger -> dag 1 + 8 + 15 hver 4. uge eller dag 1 + 8 hver 3. uge<br />

Gemcitabine 1250 mg/m 2 dag 1 + 8 hver 3. uge.<br />

Gemcitabine + Capecitabine Gemcitabine 1000 mg/m 2 dag 1 + Capecitabine 1000 mg/m 2 x 2 i 14 dage<br />

hver 3. uge<br />

Hexalen 260 mg/m2 per os dag 1 - 14 hver 4. uge<br />

Irinotecan Irinotecan 350 mg/m 2 hver 3. uge<br />

Irinotecan Irinotecan 225 mg/m 2 hver 2. uge<br />

Taxol ugentlig 80 mg/m 2 hver uge<br />

TC Se Carboplatin + Taxol<br />

Topotecan 1 mg/m 2 iv dag 1 - 5 hver 3. uge eller 1,5 mg/m 2 dag 1 - 3 hver 3. uge<br />

Topotecan 1,8 mg/m 2 dag 1 - 5 po hver 3. uge<br />

Treosulfan 500 mg per os pr. dag kontinuerligt<br />

Vinorelbine Vinorelbine 30-35 mg/m 2 iv dag 1 og 8 hver 3. uge, eller 25 mg/m 2 hver uge<br />

Vinorelbine (60 - 80 mg/m2) peroral ugentlig<br />

Vinorelbine + Herceptin Vinorelbine 25 mg/m 2 hver uge + Herceptin 8 mg/kg dag 1, herefter 6 mg/kg hver<br />

3. uge<br />

Xeloda Capecitabine 1250 mg/m 2 (1000 mg/m 2 til pt > 70 år)x 2 i 14 dage hver 3. uge<br />

XELIRI Irinotecan 150 - 180 mg/m 2 + Xeloda 750 - 1000 mg/m 2 i 14 dage hver 3. uge<br />

XELOX Oxaliplatin 130 mg/m 2 + Xeloda 1000 mg/m 2 x 2 po i 14 dage hver 3. uge<br />

Targetteret behandling:<br />

Avastin (Bevacizumab) 5 mg/kg hver 14. dag eller 7,5 mg/kg hver 3. uge. (Gives sammen med Xelox, Folfox,<br />

Folfiri eller Irinotecan )


T i l ba ge t i l t o p<br />

Ti l ba ge t i l t op<br />

Ti l ba ge t i l t op<br />

T i l b a g e t i l t o p<br />

3.3.66 Oversigt over kemoregimer, hormon- og targetteret behandling (Version: 1) Side 3 af 3<br />

Erbitux (Cetuximab) Initialt 500 mg/m 2 legemsoverflade i.v. over 2 timer. Derefter 500 mg/m 2 hver 2. uge over<br />

1 time (gives sammen med Irinotecan, oxaliplatin eller/og 5 FU)<br />

Herceptin (Trastuzumab) 8 mg/kg iv. 1. gang, herefter 6 mg/kg hver 3. uge (kan gives alene eller sammen med<br />

Vinorelbine, Taxotere, Taxol eller antihormonel behandling)<br />

Tarceva (Erlotinib) 150 mg dgl<br />

Tyverb (Lapatinib) 1250 mg po dgl (gives sammen med Xeloda)<br />

Vectibix (Panitumumab) 9 mg/m 2 hver 3. uge eller 6 mg/m 2 hver 2. uge (gives sammen med Irinotecan)<br />

Hormonbehandling:<br />

Arimidex 1 mg dgl po<br />

Aromasin 25 mg dgl<br />

Faslodex 500 mg im (2 x loading dose hver 14. dag, herefter hver 4. uge)<br />

Femar 2,5 mg po dgl<br />

Megace 160 mg po dgl (antihormonbehandling), 320 mg dgl (appetitstimulerende)<br />

Tamofen 20 mg po dgl<br />

Octreotid 100 mikrog x 3 sc<br />

<strong>Dok</strong>umentation<br />

Kemoregimer og monoklonale antistoffer ordineres på specialskemaer og i journalen ordineres kuren med<br />

angivelse af % eller aktuelle doser. Sygeplejersken registrerer at kuren er givet i pleje-behandlingsarket.<br />

Perorale behandlinger registreres i MEM og ordineres i journalen.<br />

Ansvar<br />

Sygeplejerske er ansvarlig for at finde det korrekte behandlingsskema frem, men lægen er endeligt ansvarlig<br />

for, at det er det korrekte regime, der anvendes.<br />

Referencer

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!