Pressetekst

aabne.samlinger.dk

Pressetekst

Til pressen/pressemeddelelse

Nykøbing F. d. 20. august 2013

71601-003-035

JMA

Fire portrætter malet af Jens Juel til Reventlow-Museet

Pederstrup

Museum Lolland-Falster har hen over sommeren modtaget en

fornem testamentarisk gave til samlingen på

Reventlow-Museet Pederstrup

Fire smukke portrætter af grevefamilien Holck, malet af 1700-tallets store portrætmaler

Jens Juel, er blevet testamenteret til museet af efterkommere til de portrætterede.

Portrætterne har således aldrig været i handlen og har kun ganske få gange været

udstillet.

De fire portrætter, hvoraf de to største forestiller Frederik Vilhelm Conrad greve Holck

(1745-1800), en af den sindsforvirrede Christian VII’s svirebrødre i kongens unge år, og hans

anden hustru Juliane Sophie født komtesse Danneskiold-Laurvig (1757-1790), vil give

museet mulighed for at belyse nye sider af historien om politik og herregårdskultur. I

fremtiden vil det således være muligt ikke blot at formidle historien om det politiske og

sociale spil omkring magten ved Christian VII’s hof i årene forud for C.D.F. Reventlows

ankomst. Portrætterne fortæller også om, hvordan herskabskulturen på Sydhavsøerne i

1700-tallet indgik i en større national og nordtysk sammenhæng med rødder i både

hovedstaden og Holsten.

Conrad greve Holck blev i 1745 født på Orebygård som yngste overlevende søn i en

børneflok på 11. Mens de ældste børn arvede den lollandske besiddelse, fik Conrad Holck

en række holstenske godser, bl.a. Gut Eckhof nord for Kiel. Her trak han sig tilbage som

amtmand, efter at han i 1770 blev afskediget fra det danske hof, da livlægen J.F.

Struensee fortrængte ham fra pladsen som kongens favorit. Conrad greve Holcks

tilværelse i København var skandaleombrust. Med talrige drukture med kongen, smedning

af politiske rænker og flere ægteskaber bag sig var han en kilde til megen sladder og

snak. Som en af hovedstadens store sladderdronninger, Charlotta Dorothea Biehl, bl.a.

kunne fortælle, så skulle Conrad greve Holcks første ægteskab alene være kommet i

stand pga. hustruens formue på ’… 80.000 rigsdaler’. Heldigt for Holck viste hustruen ’… sig

så høflig at dø meget kort efter, og hans derved erholdte frihed satte ham i stand til at

begære den yngste komtesse Laurvig, et barn der nylig havde fyldt sit tolvte år, og som

blev ham bevilget.’ Trods skandalen og aldersforskellen blev Holck og komtesse Laurvigs


ægteskab lykkeligt, og i deres hjem i Holsten blev bl.a. C.D.F. Reventlows senere

svigerdatter Benedicte von Qualen opdraget.

De to andre Jens Juel portrætter, der er udført i pastel, forestiller Conrad greve Holcks søn,

Christopher Conrad greve Holck (1775-1810), og dennes hustru, Henriette Charlotte født

baronesse Krag-Juel-Vind-Frijs (1784-1841) fra Juellinge, vore dages Halsted Kloster.

Brylluppet stod i Halsted Kirke i 1802 og beroede, som Frederikke Reventlow beskrev det i

et af sine breve, alene ’… paa Inklination og vil altsaa rimeligvis bringe dem Lykke’.

De fire portrætter giver således museet mulighed for at fremstille flere sider af såvel

familien Reventlows slægtshistorie og periodens herskabskultur som sammenhængen og

forbindelserne mellem herregårdene på Lolland-Falster og det øvrige Danmark.

Portrætterne understøtter dermed Reventlow-Museets dobbelte virke som museum for

C.D.F. Reventlow og hans samtid og for herregårdenes og herskabskulturens udvikling på

Sydhavsøerne.

Det vil være muligt at opleve de fire portrætter i forbindelse med LYS OVER LOLLAND på

Reventlow-Museet Pederstrup, hvor de for første gang vil blive vist offentligt frem.

Efterfølgende skal der tages stilling til konservering, inden portrætterne næste år vil få en

blivende plads mellem museets 13 andre malerier, tegninger og pasteller udført af Jens

Juel.

Billedtekst:

1.

Jens Juel; Portræt af Frederik Vilhelm Conrad greve Holck (1745-1800)

Olie på lærred, 70 x 55 cm

Inventar nr. MLF00977X0000001

2.

Jens Juel; Portræt af Juliane Sophie grevinde Holck, født komtesse Danneskiold-Laurvig

(1757-1790)

Olie på lærred, 70 x 55 cm

Inventar nr. MLF00977X0000002

3.

Jens Juel; Portræt af Christopher Conrad greve Holck (1775-1810)

Pastel, 35,5 x 27,5 cm

Inventar nr. MLF00977X0000003

4.

Jens Juel; Portræt af Henriette Charlotte grevinde Holck, født baronesse Krag-Juel-Vind-

Frijs (1784-1841)


Pastel, 35,5 x 27,5 cm

Inventar nr. MLF00977X0000004

More magazines by this user
Similar magazines