28.12.2013 Views

Ny SGE, Måltagningsskema

Ny SGE, Måltagningsskema

Ny SGE, Måltagningsskema

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

HÆRENS SERGENTSKOLE<br />

(måltagningsskema)<br />

Fulde navn:<br />

CPR-nummer:<br />

Evt. medarbejdernummer:<br />

Hvis du ikke allerede er iklædt uniform M/84 skal du udfylde måltagningsskemaet.<br />

Hvis du er iklædt, udfyldes kun rubrikken ”iklædt” og regiment anføres.<br />

Efter udfyldelse sendes måltagningsskemaet til FMT-KTP-FDD-UDSG@mil.dk.<br />

”Send formular” knappen øverst til højre i formularen kan anvendes til formålet. Alternativ<br />

kan formularen udskrives og efterfølgende sendes pr. post eller mail.<br />

Iklædt: Regiment:<br />

Uniformssystemet vil være pakket til den enkelte ved mødet, hvorfor du bør være omhyggelig<br />

med måltagningen.<br />

Der vil inden for det første stykke tid være mulighed for at bytte uniformsgenstande, hvis de ikke<br />

passer.<br />

Mand:<br />

Kvinde:<br />

<strong>Måltagningsskema</strong><br />

1


1 Kropshøjde Måles fra isse til gulv<br />

2 Hovedomkreds Hovedomfang målt 2-3 cm over øjenbrynene<br />

3 Halsvidde Halsomfanget målt med målebåndet 2 cm under<br />

adamsæblet<br />

4 Overvidde Kropsomfang målt henover skulderbladene, under<br />

armhulerne og henover det kraftigste sted på brystkassen.<br />

5 Livvidde Kropsomfang omkring den naturlige talje.<br />

6 Ryglængde Afstand fra halshvirvel til talje.<br />

7 Rygbredde Vandret afstand mellem armhulerne.<br />

8 Hoftevidde Kropsomfang målt omkring hoften.<br />

9 Lårvidde Måles 10 cm under skridtet.<br />

10 Skridtlængde Den lodrette afstand mellem skridt og gulv, måles langs<br />

buksernes indvendige søm.<br />

11 Mest brugte skostørrelse<br />

12 Armlængde Afstanden fra skulderled over albuen til håndledsknoen<br />

13 Håndomkreds Største omfang af højre hånd (dog venstre hånd for<br />

venstrehåndede) målt om knoerne på fire fingre, når<br />

hånden er åben og de fire fingre samlede og strakte.<br />

Mål angives med èn decimal.<br />

14 Specielle mål Afvigelser fra størrelsen (noteres herunder).<br />

Oplysningerne anvendes kun i forbindelse med iklædning, eller kontrol af allerede iklædt personel.<br />

<strong>Måltagningsskema</strong><br />

2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!