28.12.2013 Views

Fra 20 til 60 børn på få år i Moltrup IF

Fra 20 til 60 børn på få år i Moltrup IF

Fra 20 til 60 børn på få år i Moltrup IF

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Fra 20 til 60 børn

Sådan er det at heade til en bold.

14


Den lille klub har

stor succes med lavt

kontingent og sjov

træning fordelt over

flere årgange.

Tekst og fotos: Lars Dyhr Hansen

Regnen siler ned over det lille stadion i Moltrup IF ved Haderslev, men selvom vejret og

den tilhørende sygdomsrunde har resulteret i en del afbud, så er der stadig livlig aktivitet

den velplejede grønsvær.

Klubben har de seneste oplevet en veritabel eksplosion i antallet af børn, der spiller

fodbold, og det er sket med enkle midler.

år i Moltrup IF

- Vi holder kontingentet lavt i forhold til andre klubber i området, og det er

der selvfølgelig mange, der kan se en mening i. Børnene kommer hovedsageligt

fra Haderslev, og det handler meget om at møde børnene, hvor de er.

Mange af dem er lige startet i skole. Derfor er det vigtigt at hænge plakater

skoler og i fritidsordninger. Det er jo der, børnene færdes, og vi har for

eksempel en hel klasse af piger, der alle sammen spiller, fortæller formand

for Moltrup IF, Kenneth Jensen, der også selv er træner i klubben.

INITIATIV GAV OVERLEVELSE

- Jeg har selv en søn, der spiller U-9 holdet, og jeg startede

egentlig som hjælpetræner i 2005. Siden har det grebet lidt om sig,

for vi kunne se, at vi ikke ville overleve, hvis ikke vi gik ind og gjorde

noget, erkender Kenneth Jensen, der har haft held til at inddrage

en del forældre i træningen.

- Der er selvfølgelig nogen, der kommer direkte fra arbejde, og

de er lidt nødt til at køre hjem og sørge for aftensmaden, men vi

har et hanket op i forældrene. De er rigtigt gode til at deltage i

træningen.

Forældrene sørger for opvarmning.

15


Friluftscenter Sprækkebjerg kan året rundt levere dig spændende grænseoverskridende aktiviteter

indenfor klatring, rapelling, forhindringsbane, paintball, fodboldgolf og meget andet.

Om du skal ud og prøve kræfter med

vennerne, eller din virksomhed har brug

for at styrke samarbejde og teamspirit,

så skal sikkerheden være kompromisløs.

Sikkerhed og professionalisme har

igennem mere end 15 år været Friluftscenter

Sprækkebjergs varemærke.

Vi glæder os til at byde dig velkommen.

Farrevej 20 • Voldby • 8450 Hammel

40 34 93 34 • www.friluftscenter.dk

Kom og prøv danmarks bedste fodboldgolfbane.

16


Manden bag de mange fodboldbørn i Moltrup ved Haderslev.

”KAPOW” PÅ TRÆNINGEN

Det ses tydeligt banerne, hvor de fem

trænere og to hjælpetrænere r hjælp af en

række forældre, som deltager i stationstræningen.

De mange øvelser giver en varieret træning.

Selv regnen kan ikke dæmpe humøret

hos de små spillere.

- Det virker godt med nogle aktive forældre,

som synes, at der skal være lidt ”kapow”

træningen. De tager også initiativ til at gøre

træningen bedre. Vi har fokus at skabe noget

for børnene. Det mål holder vi os for øje. Det er

jo derfor, vi er her. Det skal være hyggeligt og sjovt,

selvom det da ville være skægt, hvis der en dag kom

en landsholdsspiller fra Moltrup, lyder det med et smil fra

Kenneth Jensen, der fortsætter med nye tiltag for at fastholde

den gode udvikling.

- Der er hele tiden brug for nogen, der kan træde til, for jeg er for eksempel tit ude

at rejse med mit arbejde. Det kom også lidt bag os, at der lige pludselig var 60 børn. Vi

var ved at drukne lidt i vores egen succes.

- Derfor er det bydende nødvendigt, at vi kan

trække andre til. Derfor prøver vi for eksempel

at holde forældrene ved træningen

med kaffe hver gang. Vi har

også lavet et stævne til vores

sommerfest, og vi håber

, at vi kan komme til

at holde nogle JBUstævner

næste år,

slutter en engageret

Kenneth Jensen, inden

han igen skal

træne de glade

børn i den silende

regn.

Der er gang i både målmand og markspillere.

Hver spiller har sin bold, for børn vil have aktivitet.

17

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!