Vejledningen om dialog ved udbud - hvad er muligt? - Dansk Erhverv

danskerhverv.dk

Vejledningen om dialog ved udbud - hvad er muligt? - Dansk Erhverv

VEJLEDNING OM GRÆNSER FOR DIALOG VED UDBUD

hold. Den rådgivende virksomhed anbefaler myndigheden, at opgaven skal vedrøre distribution

af varer fra ca. 70 nærmere angivne mindre virksomheder. Endvidere anbefaler

den rådgivende virksomhed, at udbudsmaterialet indeholder en tilbudsliste med en

oversigt over de 70 virksomheder og stikprøve på de varer, der skal distribueres. Udbudsmaterialet

er imidlertid ikke udformet i et egentligt samarbejde med den rådgivende

virksomhed. Endvidere er virksomhedens påvirkning af myndighedens valg af produkter

og udformning af udbudsmaterialet ikke sket til gunst for virksomheden. Den rådgivende

virksomhed er i en sådan situation ikke inhabil og kan derfor ikke udelukkes fra at deltage

i udbuddet.

Note:

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 8. januar 1997, Det Danske Handelskammer mod Rigshospitalet.

Eksempel 3.3:

Rådgivning om den udbudte opgave er sket til

gunst for virksomheden

En offentlig myndighed overvejer at udbyde en kontrakt om levering af inventar til en

bygning. Myndigheden kontakter en virksomhed, som myndigheden samarbejder med

om udformningen af udbudsmaterialet. Virksomheden udarbejder blandt andet en inventarfortegnelse.

Denne inventarbeskrivelse svarer helt overvejende til de produkter, som

den rådgivende virksomhed forhandler. Virksomhedens påvirkning af den offentlige

myndigheds valg af produkter og udformning af udbudsmateriale er sket til gunst for

virksomheden. Virksomheden er i en sådan situation inhabil og er derved udelukket fra

at deltage i udbuddet.

Note:

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 23. august 1995, B4 ApS mod Holbæk Kommune.

En rådgivende virksomhed vil også være inhabil, hvor virksomheden gennem dens

rådgivning af myndigheden omkring udarbejdelse af udbudsmaterialet, har fået en

særlig viden om den udbudte opgave, som giver virksomheden en konkurrencefordel.

3.3.4 Udførelse af forberedende arbejde

En virksomhed, som før udbuddet laver forberedende arbejde for myndigheden til

brug for udarbejdelse af udbudsmaterialet, kan være udelukket fra efterfølgende at

deltage i udbuddet, såfremt virksomheden gennem samarbejdet med myndigheden

har opnået en konkurrencefordel. Virksomheden kan fx have opnået en særlig viden

om den udbudte opgave, som gør, at virksomheden hurtigere eller billigere

end andre virksomheder kan udarbejde et tilbud. Ved vurdering af, om virksomheden

har fået en særlig viden, kan blandt andet lægges vægt på omfanget af det

forberedende arbejde, om det forberedende arbejde kan sidestilles med et færdigt

projekt, og om resultatet af det forberedende arbejde er gjort tilgængeligt for alle

interesserede virksomheder.

17

More magazines by this user
Similar magazines