Vejledningen om dialog ved udbud - hvad er muligt? - Dansk Erhverv

danskerhverv.dk

Vejledningen om dialog ved udbud - hvad er muligt? - Dansk Erhverv

UDBUDSRÅDET

4.2 HVAD ER GRÆNSERNE FOR DIALOG?

4.2.1 Tilladt at give supplerende oplysninger om indholdet i

udbudsmaterialet

Efter offentliggørelse af udbuddet og indtil tilbudsfristens udløb, vil myndighedernes

og virksomhedernes behov for dialog hovedsageligt vedrøre de krav, som

den offentlige myndighed har stillet i udbudsmaterialet. Den offentlige myndighed

er i den sammenhæng underlagt ligebehandlingsprincippet og det heraf udledte

forhandlingsforbud.

Forhandlingsforbuddet udelukker ikke enhver dialog mellem en offentlig myndighed

og interesserede virksomheder. Forhandlingsforbuddet indebærer derimod

visse begrænsninger for, hvad myndigheden og virksomhederne kan have dialog

om under udbuddet.

Rådet og Kommissionen har i forbindelse med vedtagelsen af det tidligere forsyningsvirksomhedsdirektiv

og det tidligere bygge- og anlægsdirektiv erklæret følgende

om myndighedens adgang til at gå i en dialog med virksomhederne under

udbuddet:

”… at fremgangsmåderne med offentligt eller begrænset udbud udelukker enhver

forhandling med ansøgere eller bydende om grundlæggende elementer i kontrakterne,

som ikke vil kunne ændres uden fare for konkurrencefordrejning, og der

navnlig ikke forhandles om priser. Der må kun finde drøftelser sted med ansøgere

og bydende, når det sker med henblik på at præcisere eller supplere indholdet af

deres bud eller de ordregivende myndigheders krav, og i det omfang dette ikke giver

anledning til forskelsbehandling”. 11

Det er således tilladt for myndigheden fx efter anmodning fra virksomhederne, at

afgive supplerende oplysninger om indholdet af myndighedens krav til den udbudte

opgave.

4.2.2 Dialogen skal stille alle lige

Ligebehandlingsprincippet indebærer, at dialogen skal ske på en objektiv og gennemsigtig

måde, som sikrer, at alle virksomheder, der har interesse i at afgive tilbud,

har mulighed for at afgive tilbud på lige vilkår.

Myndigheden skal sikre, at alle interesserede virksomheder modtager den samme

information, således at virksomhederne har samme grundlag for at afgive tilbud.

11 EF-Tidende 1994 L 111/114.

22

More magazines by this user
Similar magazines