Vejledningen om dialog ved udbud - hvad er muligt? - Dansk Erhverv

danskerhverv.dk

Vejledningen om dialog ved udbud - hvad er muligt? - Dansk Erhverv

UDBUDSRÅDET

5.2.3 Udvidet adgang til dialog ved udbudsformen ”udbud med

forhandling”

Den offentlige myndighed kan i de undtagelsestilfælde, som er nævnt i udbudsdirektivets

artikel 30, stk. 1, anvende udbudsformen ”udbud med forhandling efter

forudgående udbudsbekendtgørelse”. Myndigheden har blandt andet mulighed for

at anvende denne udbudsform, hvor alle tilbuddene er ikke-forskriftsmæssige eller

uantagelige. 31

Ved anvendelse af udbudsformen ”udbud med forhandling efter forudgående udbudsbekendtgørelse”,

er det tilladt for myndigheden at forhandle med virksomhederne

om tilbuddene med henblik på at tilpasse dem til de krav, myndigheden har

stillet i udbudsmaterialet. 32 Grænserne for dialog ved udbud med forhandling er

således bredere end ved offentligt eller begrænset udbud. Myndighederne har

blandt andet også adgang til i et vist omfang at foretage prisforhandlinger. 33

Under forhandlingerne skal myndigheden sikre, at alle de virksomheder, som har

afgivet tilbud, behandles ens. Myndigheden må især ikke forskelsbehandle ved at

give oplysninger, som kan stille nogen virksomheder bedre end andre. 34

5.2.4 Udvidet adgang til forhandling ved udbudsformen ”konkurrencepræget

dialog

Hvor der er tale om særligt komplekse kontrakter, kan den offentlige myndighed i

de tilfælde, som er nævnt i udbudsdirektivets artikel 1, stk. 11, litra c), 2. afsnit,

anvende udbudsformen ”Konkurrencepræget dialog”. 35 Udbudsformen er opdelt i

tre faser, nemlig en udvælgelses-, en dialog- og en tilbudsfase. 36

Ved Konkurrencepræget dialog kan virksomhederne i tilbudsfasen i videre omfang

end ved offentligt og begrænset udbud præcisere og supplere indholdet i deres

tilbud. 37 Denne videre adgang til at præcisere og supplere indgivne tilbud in-

31 Udbudsdirektivets artikel 30, stk. 1, litra a). Ved ikke-forskriftsmæssige tilbud forstås fx tilbud, hvori der er taget

forbehold. Det er i den sammenhæng ikke et krav, at forbeholdene vedrører grundlæggende elementer, jf. Klagenævnet

for Udbuds kendelse af 2. oktober 2008, C.C. Brun Entreprise A/S mod A/S Storebælt. Et tilbud vil for eksempel

være uantageligt, hvis det overstiger myndighedens budget.

32 Udbudsdirektivets artikel 30, stk. 2.

33 Klagenævnet for Udbuds kendelse af 14. september 2001, Judex A/S mod Århus Amt.

34 Udbudsdirektivets artikel 30, stk. 3.

35 Jf. udbudsdirektivets artikel 29, stk. 1.

36 Om dialog i dialogfasen, jf. afsnit 4.2.4.

37 Jf. udbudsdirektivets artikel 29, stk. 6.

30

More magazines by this user
Similar magazines