Vejledningen om dialog ved udbud - hvad er muligt? - Dansk Erhverv

danskerhverv.dk

Vejledningen om dialog ved udbud - hvad er muligt? - Dansk Erhverv

UDBUDSRÅDET

virksomhedens tilbud, ikke er i strid med forhandlingsforbuddet. 40 Et godt råd vil

derfor være, at dialogen sker skriftligt.

5.3 HVAD MÅ MYNDIGHEDERNE OG VIRKSOMHE-

DERNE HAVE DIALOG OM?

5.3.1 Forhandling om de endelige kontraktvilkår

Efter at myndigheden har fundet ud af, hvilken virksomhed der skal have kontrakten

tildelt, kan myndigheden have dialog med den valgte virksomhed for at fastlægge

de endelige kontraktvilkår. Forhandlingsforbuddet er i den sammenhæng

ikke til hinder for, at der sker mindre ændringer i forhold til den valgte tilbudsgivers

tilbud og/eller udbudsmaterialet.

Eksempel 5.1:

Forhandling om leveringstiden

En offentlig myndighed udbyder en vareindkøbskontrakt. Af udbudsmaterialet fremgår

det, at myndigheden ved evaluering af tilbuddene blandt andet lægger vægt på leveringstiden.

Myndigheden retter efter at have vurderet tilbuddene henvendelse til den

valgte virksomhed for at forhandle om leveringstiden. Ændring af leveringstiden i forhold

til tilbuddet udgør en mindre ændring, og myndigheden har derfor ikke handlet i

strid med forhandlingsforbuddet ved at forhandle med virksomheden herom.

Note:

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 6. september 2006, Sahva A/S mod Københavns Kommune. Se også

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 11. juni 1999, H. Hoffmann og Sønner A/S m.fl. mod Aalborg Lufthavn

A.m.b.a..

Eksempel 5.2:

Forhandling om aftalens begyndelsestidspunkt

En offentlig myndighed udbyder en vareindkøbskontrakt. Af udbudsbekendtgørelsen

fremgår det, at kontrakten gælder i to år fra den 1. juli 2006 med option på forlængelse i

yderligere to år. Udbuddet forløber ikke helt som planlagt, og myndigheden indgår først

kontrakt 30. oktober 2007. Af den indgåede kontrakt fremgår det, at kontrakten gælder i

to år fra den 1. september 2007 med option på forlængelse i yderligere to år. En sådan

ændring af begyndelsestidspunktet udgør en væsentlig ændring af kontrakten og kan

derfor ikke aftales uden nyt udbud.

Note:

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 16. oktober 2009, Konkurrencestyrelsen mod Region Sjælland og

Region Hovedstaden.

40 Klagenævnet for Udbuds kendelse af 14. december 2006, Baxter A/S mod Roskilde Amt m.fl.

32

More magazines by this user
Similar magazines