Vejledningen om dialog ved udbud - hvad er muligt? - Dansk Erhverv

danskerhverv.dk

Vejledningen om dialog ved udbud - hvad er muligt? - Dansk Erhverv

UDBUDSRÅDET

uden forudgående udbud.

Note:

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 28. maj 1999, L. R. Service ApS mod Ringsted Kommune.

Såfremt myndigheden allerede på tidspunktet for gennemførelse af udbuddet forudser,

at en væsentlig ændring af kontrakten kan blive nødvendig efter kontraktindgåelse,

bør myndigheden indsætte en option i den udbudte kontrakt til at foretage

ændringer i kontrakten. For at ændringerne kan ske uden forudgående udbud,

er det imidlertid en betingelse, at det klart har fremgået af udbuddet, at myndigheden

har en ret til at foretage ændringer, og at indholdet af og vilkårene for at udnytte

retten er klart beskrevet i udbudsmaterialet.

Eksempel 6.2:

Aftalt regulering af prisen

En offentlig myndighed udbyder en vareindkøbskontrakt. Af udbudsmaterialet fremgår

det, at tilbudsprisen mindst skal være gældende i 12 måneder fra kontrakttidspunktet, og

at den virksomhed, som får kontrakten tildelt, herefter kan regulere prisen i forhold til

udviklingen i nettoprisindekset. Ændringer af prisen efter kontraktindgåelse vil i en sådan

situation kunne ske uden nyt udbud.

42

More magazines by this user
Similar magazines