Friplads 2013 Margit

dsr.dk

Friplads 2013 Margit

Ortopædkirurgisk landskonference 20. & 21. marts 2013

på hotel Trinity i Fredericia

Hotel Trinity dannede igen i år rammen om FSOS’s landskonference med temaet: Overgange og

samarbejde i de ortopædkirurgiske patientforløb – implementering, formidling samt ”kom godt

hjem”. Der var ca. 140 sygeplejersker fra hele landet – det var FSOS’s rekord for antal deltagere.

En lang forberedelse på konferencen blev afsluttet med blændende indlæg fra både ind- og udland. I

år var det lykkedes at få kolleger fra både Sverige og England til at bidrage med deres

fokusområder indenfor den ortopædkirurgiske sygepleje. Fra Sverige hørte vi om optimering af

patientforløbet for hoftebrudspatienter og fra England om en øget indsats for behandling og

forebyggelse af tryksår – en intervention, der kan bruges af alle.

Som noget nyt havde FSOS opfordret deltagerne til at indsende abstracts om forskellige

undersøgelser eller projektor. FSOS modtog i alt 21 forskellige abstracts og heraf blev seks

udvalgt til at holde mundtligt oplæg på konferencen. En god måde at få inspiration på fra hele

landet.

Den første dag havde konferencen besøg af 9 udstillere fra forskellige firmaer, der i pauserne viste

deres produkter indenfor bandager, sårprodukter og hjælpemidler. Enkelte af firmaerne havde også

en lille konkurrence.

Fra Kolding Sygehus hørte vi om, hvordan fokus på overgange i patientforløbet ved hoftenær

fraktur patienter havde reduceret indlæggelsestiden fra 12 til 7 dage. Fra Odense

Universitetshospital fortalte en traumekoordinator om vigtigheden i at holde fast i patientens

identitet og personlige kendetegn , som er oplysninger, der kan let kan forsvinde i bestræbelserne på

at redde liv.

Endnu en gang en påmindelse om at dokumentationen starter i skadestuen og skal følge patienten

gennem hele forløbet. Dette blev understreget af ”Følge hjem teamet” fra Hvidovre Hospital. Her

sørger ”følge hjem teamet” for at informationer ikke går tabt i overgangen mellem sygehus og

hjemmet.

Først på eftermiddagen var der præsentation af de udvalgte postere ved en parallel-session. Den

viste at der foregår rigtig meget forskning og udvikling rundt om på de ortopædkirurgiske

afdelinger i landet.

I forlængelse heraf hørte vi om VIDOKS (det nationale videnscenter for ortopædkirurgisk

sygepleje). Et center som næstformand i FSOS Hanne Mainz har gjort et stort stykke arbejde for at

få etableret.

Vi var vidt omkring i den ortopædkirurgiske sygepleje, og hørte også om rehabiliteringsprocessen

for ben amputerede patienter, samt om thromboseprofylakse hos patienter, der har fået foretaget

hofte- og knæ alloplastik.

Sidst på eftermiddagen på dag 1 blev den årlige generalforsamling for FSOS afholdt med et noget

mindre fremmøde end til de øvrige indlæg.


Efter en velfortjent middag kom tidligere overlæge ved Århus ortopædkirurgiske afdeling Ole

Helmig og fortalte om sine mange spændende oplevelser gennem et langt arbejdsliv som

ortopædkirurgisk læge. Det er helt utroligt at høre hvordan behandlingen af ortopædkirurgiske

patienter har udviklet sig op gennem mage årtier. Ole Helmig leverede sine fortællinger på en meget

underholdende og humoristisk måde.

På dag 2 blev vinderen af posterkonkurrencen præsenteret – det blev posteren om ”Patientens

oplevelse af ortopædkirurgisk stuegang” udarbejdet af sygeplejerske Jane Birkebæk fra Sydvestjysk

Sygehus. Det var deltagerne i konferencen, der havde stemt om vinderen.

Bedste abstract blev også præmieret, her var det bestyrelsen i FSOS som ud fra bestemte kriterier

havde fundet frem til bedste abstract. Vinderen blev sygeplejerske Lene Bastrup Jørgensen fra

Regionshospitalet i Silkeborg, som vandt.

Efter ”Think Pink” – A pressure Ulcer Prevention Initiativ præsenteret af Lisa Brown fra England

hørte vi om forebyggelse af postoperativ kvalme og opkastning, som på fremragende vis blev

fremlagt af anæstesi sygeplejerske Karin Bjerregård fra Aleris/Hamlet privathospital. Karin overtog

oplægget med få dages varsel, da Berit Ahlmann Thomsen, som skulle have holdt oplægget var

blevet syg.

Inden frokostpausen fik deltagerne en lektion i hvordan projektor og udviklingstiltag formidles samt

gode råd til udarbejdelse af posters og abstracts. Det var projektleder Vibeke Richel fra Dansk

Selskab for Patientsikkerhed, der stod for dette indlæg.

Et af de sidste indlæg på dag 2 kom fra chefpsykolog Svend Aage Madsen fra Rigshospitalet, som

på meget humoristisk vis fortalte om mænds opfattelse af sig som syge individer, og kom med

nogle bud på, hvorfor mænd dør tidligere end kvinder!!!

I pauserne under konferencen var der tid til at pleje og udbygge faglige og sociale kontakter, som

også er en vigtig del af en sådan landskonference. Hotel Trinity stod for god forplejning både i de

korte pauser såvel som ved måltiderne. I det hele taget er hotellet meget service minded, hvilket er

med til at give en god og afslappet stemning.

En konference som bestyrelsen for FSOS absolut kan glæde sig over og være stolte af.

Med venlig hilsen

Margit Holm (en friplads deltager).

More magazines by this user
Similar magazines