Nyhedsbrev12

fredericia.dk

Nyhedsbrev12

Www.fredericiahistorie.dk

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Årgang 7 Nummer 1

Kære lodsejere langs Fredericia Vold

og andre interesserede

Dato 20. 05. 10.

Fredericia

Vold

Bymuseet

Jernbanegade 10

7000 Fredericia

Tlf. 72106989

mail:

muhm@fredericiakom.dk

Henning Møberg

Træer på volden

Rødel er et kendt træ. Det optræder

især på fugtige steder langs sø og

vandløb. Langs voldgravens bredder

står rødel i stort tal.

Rødel

blomstrer

allerede i

marts/

april.

Bladene

springer

derimod

først ud i

begyndelsen af maj. Barken er grønbrun

på unge træer og grå, grov og

skorpet på gamle træer.

Bladene er runde og glatte med en fint

takket kant. De er mørkegrønne på

oversiden og lysegrønne på undersiden

og tit lidt klæbrige. Bladene er stadig

grønne, når de falder af om efteråret,

hvilket er helt specielt for rødel.

Elletræer er de eneste danske træer,

som kan tåle at stå med rødderne i

vand hele året. Når gamle elletræer

gror i en mose, danner de tit stylterødder.

Det er rødder, der skyder ud fra

stammen og støtter elletræet. Stylterødderne

bliver sandsynligvis dannet,

fordi rødderne alligevel ikke helt kan

holde til at være oversvømmede. Rødder

har brug for ilt, og elletræet danner

derfor nye rødder, der har en del oven

over vandet. Luften siver så ind gennem

små ventiler i barken over vandet

og trækker langt ned i roden.

Fugle på volden

På en morgentur på Fredericia volde kan

der opleves mange forskellige arter af

fugle. Har man øjne og ører åbne, kan

tallet snige sig op på 40 – 45 arter. To af

dem, der høres og ses, er gærdesmutten

og jernspurven.

Gærdesmutten er Danmarks næstmindste

fugl med sine 7-8 gram, og det bliver

interessant at se, hvordan den har

klaret sig efter den hårde vinter. I forhold

til sin størrelse synger gærdesmutten

meget kraftigt. Sangen kan høres

næsten hele året rundt, idet hannerne

opholder sig konstant i territoriet og

forsvarer det. Gærdesmuttens rede består

af en rund pude af mos, visne blade

og kviste.

Hannen

bygger ofte

flere reder,

så hunnen

har mulighed

for at

vælge den

bedste.

Jernspurven er en lille stilfærdig fugl,

der har navn efter den jerngrå farve på

strube, hals og bryst. Den ligner meget

en spurv, men adskiller sig fra denne

ved et spinkelt insektædernæb. Hunnen

parrer sig ofte med flere hanner, hvorved

hun sikrer sig, at hendes æg bliver

befrugtede, samt at flere hanner kommer

med mad til ungerne i den tro, at det er

deres afkom. Vegetationen på volden er

nærmest perfekt til sådan en adfærd.

Tekst: fritidsornitolog Preben Andersen.


Fæstningens elementer

På dette sted vil der i de kommende

numre af Nyhedsbrevet

blive bragt en orientering

om fæstningens elementer:

Fra Prinsens Port ses et smalt plateau, der følger dæmningen

rundt hævet lidt over vandspejlet i Sarøs Badekar. Det smalle plateau

genfindes på den anden side af Danmarks Port og forenes

efterhånden med grusstien, som altså også er Den dækkede vej.

Den dækkede vej eller bare dækket vej

er en vej der er anlagt på ydersiden af voldgraven.

Den er dækket af glaciset, så man kan færdes på vejen

uden at kunne iagttages fra terrænet foran fæstningen.

Dækket vej udgår ofte fra en af fæstningens

poterner. Et godt eksempel i Fredericia er den dækkede

vej, der udgår fra den poterne, som mundede

ud lige ved siden af Prinsens Port. Vejens forløb kan

stadig iagttages gennem Sarøs Badekar, og fortsættelsen

kan ses i voldgravens kant, kontrescarpen, på

den anden side af Danmarks Port dæmningen. Store

dele af den ydre sti er identisk med fæstningens dækkede

vej.

Torsdag den 27. maj 2010 bliver

en milepæl i beskrivelsen af Fredericias

historie, da udkommer et nyt

omfattende værk om Fredericia

Fæstnings tilblivelse og Historie.

Værket er i tre store bind på tilsammen

684 sider, dækkende fra

de første tanker om en fæstning

ved Lillebælt tog form i 1620’erne

og til 2010.

Værket skrives af to af vore fineste

kendere af dansk fæstningshistorie:

Bjørn Westerbeek Dahl og Erik

Housted. De er begge kendt i Fredericia:

Bjørn Westerbeek Dahl for

sin bog ”Kortets historie i ’Vejle

Amt”, Erik Housted for sin bog

”Til Rigernes Forsvar, Gavn og

Bedste”. Begge forfatterne har et

stort og kvalificeret historisk forfatterskab

bag sig.

Det nye værk er blevet til på initiativ

af Landskomitéen til Renovering

af Fredericia Vold. Komiteen

blev oprettet i 1992 og har lige siden

haft et bogværk om fæstningens

historie på sin ønskeseddel.

Men en grundig behandling af fæstningshistorien

er ikke noget, man lige

løber til; tidkrævende studier i arkiver

og biblioteker har bevirket, at værket

har været adskillige år undervejs.

Det nye bogværk kan i mange henseender

betragtes som en fuldstændiggørelse

af byhistorien ”Drøm, dårskab og

duelighed. Fredericia 1650-1970”,

Landskomiteens første formand Ruth Riis Hansen iværksatte mange

delprojekter, som nu i stort omfang er realiseret. Her er det afsløringen

af den flotte Bronzemorter til bestykningen af Prisessens Bastion.

som udkom ved Fredericias 350-års byjubilæum

i 2000, idet denne bog i overvejende

grad handlede om byens civile

historie. Nu foreligger den definitive

historie om fæstningens bygningshistorie

og garnisonens liv, herunder naturligvis

Fredericias krigshistorie, baseret

på grundige arkivstudier og gennemillustreret

i farver med kort, planer, tegninger

og fotografier,

hvoraf mange

ikke tidligere har

været offentliggjort.

Bogværket trykkes

i 1500 eksemplarer.

De tre

bind sælges kun

som en samlet

enhed. Takket

være tilskud fra

adskillige lokale

virksomheder har

prisen i boghandelen

kunnet holdes

så lav som

498 kroner.

More magazines by this user
Similar magazines