REU spm. 524 - Folketinget

ft.dk

REU spm. 524 - Folketinget

Retsudvalget 2009-10

REU alm. del Svar på Spørgsmål 524

Offentligt

Folketinget

Retsudvalget

Christiansborg

1240 København K

Administrationsafdelingen

Dato: 25. februar 2010

Kontor: Økonomikontoret

Sagsbeh: Cecilie Maarbjerg

Qvist

Sagsnr.: 2010-0030-0003

Dok.: 1120

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 524 (Alm. del), som Folketingets

Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. januar 2010.

Lars Barfoed

/

John Vestergaard

Slotsholmsgade 10

1216 København K.

Telefon 7226 8400

Telefax 3393 3510

www.justitsministeriet.dk

jm@jm.dk


Spørgsmål nr. 524 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del):

Svar:

”Ministeren bedes oplyse status på arbejdet med at etablere

en domsdatabase, jf. svar på REU alm. del spørgsmål

261(2008-09).”

Justitsministeriet har til brug for besvarelse af spørgsmålet indhentet en

udtalelse fra Domstolsstyrelsen, der har oplyst følgende:

”Det fremgår af svaret på REU spm. 261 (FT 2008-2009), at

Justitsministeriet ville anmode Domstolsstyrelsen om at udarbejde

et oplæg til en domsdatabase, der i første omgang

alene skulle indeholde domme fra de overordnede retter.

Domstolsstyrelsen sendte den 23. juni 2009 til Justitsministeriet

et oplæg til en domsdatabase, der skulle indeholde domme

fra de overordnede retter.

Oplægget viste, at etableringen og driften af en domsdatabase

ville være forbundet med ikke uvæsentlige merudgifter, herunder

udgifter til intern og ekstern projektledelse.

Der blev i forbindelse med finanslovsaftalen for 2010 ikke

afsat særskilte midler til etableringen af en domsdatabase. På

den baggrund, og da Domstolsstyrelsen har en række større

it-projekter, som styrelsen må prioritere at få gennemført, har

Domstolsstyrelsen på nuværende tidspunkt ikke ressourcer til

at sætte arbejdet med at etablere en domsdatabase i gang.

Domstolsstyrelsen ønsker fortsat at påbegynde forberedelserne

af en domsdatabase, når det er muligt at afsætte de nødvendige

ressourcer til projektet.”

2

More magazines by this user
Similar magazines