NOTAT Muligheden for at holde åbent på helligdage i henhold til ...

ft.dk

NOTAT Muligheden for at holde åbent på helligdage i henhold til ...

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12

L 100 , endeligt svar spørgsmål 2

Offentligt

NOTAT

Muligheden for at holde åbent helligdage i henhold til lukkeloven

Generelt

Efter lukkeloven skal butikker som hovedregel holde lukket helligdagene

1. og 2. juledag, nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, 1. og 2. skedag,

st. bededag, Kr. Himmelfartsdag og 1. og 2. pinsedag. Derudover

skal der også holdes lukket grundlovsdag, juleaftensdag og efter kl. 15.00

nytårsaftensdag.

Dette gælder såvel efter de nuværende lukkelovsregler, som efter de lukkelovsregler

der gælder efter den 1. oktober 2012.

Der er dog undtagelser til hovedreglen om, at butikker skal holde lukket

helligdage mv.:

1. Visse særlige varer kan sælges helligdage:

Brændsel.

Motorkøretøjer, traktorer, landbrugs- og entreprenørmaskiner, skibe

og luftfartøjer samt brændstof og tilbehør hertil.

Lystbåde og tilbehør hertil, campingvogne, telte og andet lejrudstyr.

Planter, blomster, kranse og tilbehør hertil samt havebrugsvarer.

Husdyr.

Løsøre, der afhændes ved tvangsauktion eller er indleveret fra et bo

og afhændes ved frivillig offentlig auktion.

Brugte genstande, der sælges fra en butik, hvis indehaver har bevilling

til handel med brugte genstande, jf. lov om handel med brugte

genstande samt pantelånervirksomhed.

Brød, mejeriprodukter og aviser.

Fødevarer og husflidsprodukter, der sælges ved torvehandel.

2. Visse særlige butikker kan holde åbent helligdage mv.

Butikker i udstillingslokaler, forlystelseshaver, dyreparker og lign.

Serviceanlæg beliggende motorvejsnettet.

Butikker beliggende i passagerskibe, fly og tog til betjening af de

rejsende.

Butikker beliggende i lufthavne, hvorved forstås butikker i samme

bygning som lufthavnens egne faciliteter til betjening af de rejsende.

Butikker beliggende lejrpladser for den tid af året, hvor lejrpladsen

er åben for lejrgæster.

Butikker beliggende i jernbanestationer og rutebilstationer, hvorved

forstås butikker i samme bygning som stationens egne faciliteter til


2/2

betjening af de rejsende. Omsætningen må dog ikke overstige den i

henhold til § 5, stk. 1, jf. stk. 8, fastsatte beløbsgrænse.

Bagerbutikker.

Byggemarkeder.

Butikker, hvis omsætning hovedsagelig stammer fra salg af udvalgsvarer,

der hører til hus og have. Den enkelte butiks samlede omsætning

må dog ikke overstige den fastsatte beløbsgrænse i § 5, stk. 1.

Markeder, udstillinger, messer, dyrskuer, homeparties og lign.

3. Dagligvarebutikker, som har en årlig omsætning under p.t. 31,4 mio.

kr. inkl. moms.

4. Butikker, der er beliggende eller ved havnearealer, og som forud

for den 5. oktober 2000 har holdt åbent i overensstemmelse med den tidligere

såkaldte ”havneregel”, og som af kommunalbestyrelsen har fået

tilladelse til efter den 1. juli 2007 at foretage detailsalg i en nærmere angivet

periode, kan uanset lukketidsreglerne fortsætte hermed i den periode,

tilladelsen angiver. Kommunalbestyrelsen har ikke mulighed for at

tildele en ny forlængelse.

5. Butikker i områder, der i henhold til tidligere lukkelove er udlagt af

kommunalbestyrelsen som områder, der i det væsentlige benyttes til

sommer- og weekendophold, er undtaget fra lukketidsreglerne. Dette gælder

dog kun for de butikker, som den 5. oktober 2000 var beliggende i de

gældende områder, samt butikker i de gældende områder, hvor driften

er begyndt efter den 5. oktober 2000, og som har en omsætning, der

ikke overstiger pt. 31,4 mio. kr. inkl. moms.

6. Erhvervsstyrelsen har mulighed for at give tilladelse til, at visse dagligvarebutikker

i landområder kan holde åbent også helligdage mv.

(”den sidste butik i området”) Bestemmelsen bruges kun i meget begrænset

omfang.

7. Lukkeloven viderefører nogle gamle tilladelser givet under tidligere

lukkelove. Der er eksempelvis tidligere givet tilladelse til, at nogle butikker,

der er beliggende i jernbane- og rutebilstationer er undtaget fra lukketidsreglerne,

selvom deres omsætning overstiger omsætningsgrænsen.

Der kan ikke udstedes nye tilladelser af denne karakter.

More magazines by this user
Similar magazines