DANSK/NORSK Brugermanual - Hansa Electronic

hansa.electronic.com

DANSK/NORSK Brugermanual - Hansa Electronic

CX-CI 624S

DIGITAL SATELLIT RECEIVER CX-CI 624S

DANSK/NORSK

Brugermanual

Digiality Connectivity CX-CI 624S


Digiality Connectivity CX-CI 624S, Version 1.0.


INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Fjernbetjeningens funktioner......................................................................... side 4

2. Betjening fra knapperne på modtagerens front............................................. side 5

3. Installation..................................................................................................... side 6

4. Hvad kan din nye modtager........................................................................... side 7

5. Tilslutning af modtageren.............................................................................. side 8

6. Når du tænder modtageren første gang........................................................ side 9

7. Indstil positioner............................................................................................. side 11

8. Kanalsøgning................................................................................................. side 12

9. Kanallister...................................................................................................... side 12

10. De personlige kanallister............................................................................... side 13

11. Daglig brug af modtageren............................................................................ side 14

12. EPG - Elektronisk Program Guide................................................................. side 15

13. Timere............................................................................................................ side 16

14. Intern Digital Video (PVR - Personal Video Recorder).................................. side 17

15. Afspil indhold fra netværket........................................................................... side 18

16. Installation af UPNP software på PC............................................................. side 19

17. Sekundær udgang......................................................................................... side 22

18. Programkort................................................................................................... side 23

19. Indtastningsboksen........................................................................................ side 23

20. Søgning efter nye kanaler.............................................................................. side 24

21. Opret en ny position...................................................................................... side 24

22. Opsætning..................................................................................................... side 25

23. Teletekst / Tekst-TV....................................................................................... side 29

24. Radiokanaler.................................................................................................. side 29

Appendix:

WEEE Information......................................................................................... side 30

Digiality Connectivity CX-CI 624S, Version 1.0


1. Fjernbetjeningens funktioner

TV

Skifter til visning af TV programmer

RADIO

Skifter til afspilning af radioprogrammer

Standby I

Tænder/slukker for modtageren

S1, S2, S3, S4, S5, S6

Specielle funktioner

TXT

Skifter til visning af Tekst-TV

EPG

Viser nuværende og næste program for 6 kanaler ad gangen

SRC

Skifter mellem hhv. TV, VIDEO og satellitvisning

BACK

Vælger det forgående program eller menupunkt

EXIT

Forlader en menu eller fortryder ændringer

MENU

Vælger hovedmenuen

OK

Viser programlisten eller bekræfter menuvalg

P+ / P-

Programskift (op/ned) samt mellem de forskellige muligheder i menuen

Dobbelt pil (hhv. venstre og højre)

Hele sideskift i menuen, bevægelse frem/tilbage eller spol frem/tilbage

Genvejstaster (RØD, GUL, GRØN og BLÅ)

Kan programmeres til de funktioner du bruger mest

V+ / V-

Justerer lydstyrken op/ned

MUTE

Slukker for lyden midlertidigt

Play/Pause

Play og Pause

Stop

Stop af afspilning

i

Information

0-9

Nummertaster

Bemærk, at fjernbetjeningen kan være forskellig fra den viste fjernbetjening


Digiality Connectivity CX-CI 624S, Version 1.0.


2. Betjening fra knapperne på modtagerens front

Lukket låge:

I tilfælde af at fjernbetjeningen ikke virker, kan modtageren betjenes fra knapperne på fronten.

1 Forrige kanal.

2 Næste kanal.

3 Tænd eller sluk for modtageren.

4 LED (indikerer om modtageren er tændt eller slukket).

5 Display (viser den aktuelle kanal og funktion, når modtageren er tændt og viser ur, når modtageren

er slukket)

5

1 2 3

4

Åben låge:

Når du åbner lågen på fronten af modtageren, har du adgang til en kortlæser og en monteringsplads til

et CA modul.

1 De øverste åbninger (a og b) er beregnet til et programkort fra Canal Digital.

Kortet skal indsættes med den gule IC chip nedad og ind imod modtageren.

2 De nederste åbninger (c og d) har plads til et CA modul. Et CA modul giver mulighed for at

afkode andre kanaler og indsættes i modtageren med serienummeret nedad. Et programkort

indsættes i CA modulet med den gule IC chip opad.

Bemærk !

Common Interface er ikke aktiveret i denne udgave af modtageren. Der vil på et senere tidspunkt komme

en softwareopdatering som aktiverer Common Interface slottet. Hvornår denne software er klar vides i

skrivende stund ikke.

Vi vil på vores hjemmeside www.kjaerulff1.com informere, når denne software er klar.

1

2

a

b

c

d

Digiality Connectivity CX-CI 624S, Version 1.0


3. Installation

Læs denne vejledning igennem inden du tilslutter modtageren.

Din nye digitale modtager er en meget enkel og brugervenlig modtager, som bl.a. kan modtage digitale

kanaler fra satellit. Desuden kan du med et programkort afkode Conax-kodede kanaler. Der kan modtages

op til 16 satellitpositioner, hvorfra der kan modtages flere tusinde TV- og radioprogrammer.

Modtageren er desuden udstyret med:

• En digital lydudgang, som gør det muligt at høre biograflyd på en tilsluttet forstærker.

• DVI udgang, som giver mulighed for en bedre billedoplevelse på LCD eller plasmaskærme.

• Netværkstilslutning, som gør det muligt at opdatere modtagerens software, samt at afspille

indhold som befinder sig på netværket.

• USB-tilslutning, hvor der kan tilsluttes en USB-nøgle som kan bruges til f.eks. softwareopdateringer.

• En udgang til det sekundære TV. Dette giver mulighed for at se to forskellige TV-programmer

på samme tid.

Et af vores mål med udviklingen af modtageren, har været at lave et menusystem, der er så enkelt som

muligt at bruge. Desuden har vi gjort vores yderste for, at softwaren skal være stabil og ikke kræve

hyppige opdateringer. Det kan naturligvis ske, at vi bliver nødsaget til at opdatere softwaren, f.eks. hvis

programudbyderne ændrer i de formater, som de udsender deres kanaler i.

Du bliver automatisk gjort opmærksom på, at der findes en ny software til din modtager, via en besked på

dit fjernsyn, når du tænder modtageren. Det er vigtigt, at du altid sørger for at have den nyeste software

i din modtager.

Sikkerhed!

For at sikre dig og din modtager imod skader, skal du beskytte modtageren imod:

• Væsker, sprøjtende og dryppende vand

• Ekstreme kulde-/varmetemperaturer

• Støv

• Tildækning af ventilationshullerne

• Mekaniske overbelastninger

Hvis du har taget modtageren fra kulden og ind i varmen, dannes der kondens inde i modtageren, og

der skal derfor gå mindst en time, før du tilslutter modtageren.

Lynnedslag kan skade din modtager. Fjern derfor antennesignalet fra både parabolskærmen og

tagantennen i forbindelse med tordenvejr.

Undgå, at metaldele, papirklips, væsker, stearin eller lign. kommer ind i modtageren via ventilationshuller,

kortlæser og CA-monteringspladsen. Dette kan føre til kortslutninger og brand. Hvis noget skulle

komme ind i modtageren, skal den omgående afbrydes fra lysnettet og du skal omgående kontakte din

forhandler.

Læg strømkablet til modtageren således, at det ikke bliver skadet. Kablet må ikke knækkes, lægges over

en skarp kant, eller under tunge møbler. Et skadet strømkabel kan medføre elektriske chok, eller i værste

fald føre til brand. Skal strømkablet afbrydes fra lysnettet, må du kun trække i stikket på strømkablet.

Trækker du i kablet, kan du skade dette.

Lynnedslag, skader efter indtrængning af væsker, tilslutning af udstyr som ikke er beskrevet i denne

manual, hårdhændet omgang med receiveren, og installation af ikke originalt software (patch- og

kopisoftware) er ikke dækket af garantien.


Digiality Connectivity CX-CI 624S, Version 1.0.


4. Hvad kan din nye modtager

Med din nye Digiality modtager har du en lang række muligheder, som du ikke tidligere har haft i en

digital modtager. Vi vil i dette afsnit give dig et overblik over disse muligheder:

To tunere

Du har mulighed for at se to kanaler på samme tid. Enten kan du optage en kanal på den interne video

og se en anden kanal imens, eller du kan se en kanal på det primære TV-apparat, mens du ser en anden

kanal på det sekundære TV-apparat. Alt dette kan gøres med kun et Conax programkort.

Intern digital video (PVR - Personal Video Recorder)

På den interne digitale video kan du optage programmer som lagres direkte på din modtager. Med den

interne digitale video får du også mulighed for at tidsforskyde en udsendelse. Hvis f.eks. telefonen ringer

mens du ser et program, så trykker du på pauseknappen. Herefter starter modtageren med at optage

udsendelsen, og når du er færdig med at tale i telefon, trykker du på pauseknappen igen, og modtageren

fortsætter udsendelsen hvor du slap, samtidig med at den fortsætter med at optage programmet.

Netværkstilslutning

Det er vigtigt at modtageren bliver tilsluttet et netværk, som har adgang til Internettet. Grunden til, at

dette er vigtigt er, at dette er den eneste måde hvorpå softwaren i modtageren kan opdateres automatisk.

Har du ikke bredbåndsopkobling til Internettet, kan softwaren opdateres manuelt via USB-porten. Ud

over at opdatere software, kan du også vise billeder, afspille MP3 musikfiler samt afspille videofiler som

ligger på dit netværk. For at kunne bruge denne funktion skal der være installeret software på din PC’er.

Læs mere om dette i afsnittet UPNP server software.

DVI

Ved at tilslutte et LCD eller plasma-TV til denne udgang opnår du en væsentlig bedre billedkvalitet end

du gør ved at bruge scartstikket.

USB-tilslutning

Denne kan kun bruges til at tilslutte en USB-dongle, i forbindelse med softwareopdateringer.

Scartstik

På modtageren finder du scarttilslutning til et normalt TV eller en Video/ DVD-optager.

Sekundær TV-apparat tilslutning

Til denne udgang kan du tilslutte følgende ekstraudstyr:

1. Modulator, denne udsender signalet på dit interne antenneanlæg

2. IR Link, her kan du trådløst overføre fjernbetjeningssignalet fra et andet rum til modtageren.

3. AV Link, med et AV link overfører du videosignalet trådløst fra modtageren til et andet rum,

samt fjernbetjeningssignalet fra et andet rum tilbage til modtageren.

Digiality Connectivity CX-CI 624S, Version 1.0


5. Tilslutning af modtageren

Følgende tilslutninger er placeret på bagsiden af modtageren.

1 Tuner indgange

Det er vigtigt, at der bliver installeret to identiske signaler på de to indgange, da

modtageren ellers ikke vil virke korrekt.

2 10/100 mbit LAN

Forbind netværkstilslutningen her.

3 USB-tilslutning (1 eller 2)

Bruges kun til softwareopdatering via en USB memory stick

4 DVI

Tilslut et TV med DVI, VGA eller HDMI indgang her. (Lyden skal hentes fra Scart

udgangen eller fra den primære TV udgang).

5 SPDIF

Optisk udgang til en forstærker.

6 VCR Scart

Tilslutning til en Video eller DVD-optager.

7 TV Scart

Tilslutning til et traditionelt TV apparat.

8 Primære TV

Tilslut en forstærker eller en modulator til denne udgang.

9 AV Link

Her tilsluttes ekstraudstyr til at betjene eller overføre signaler til et andet rum.

10 Sekundære TV

Her kan der tilsluttes udstyr som modulator eller en Video/DVD-optager, fra den

sekundære udgang.

11 Hovedafbryder

AC190-240V

50Hz/60Hz

I

O

POWER

11

10

SECONDARY TV PRIMARY TV

VIDEO 2 VIDEO 1

L

L

AUDIO

R

R

AV-link

9

8

VCR

TV

6

7

SCART

SCART

5

SPDIF

4

DVI

2

LAN

1

2

USB

3

SECONDARY

TUNER

LNB IN

LNB OUT

LNB IN

LNB OUT

PRIMARY

TUNER

1


Digiality Connectivity CX-CI 624S, Version 1.0.


6. Når du tænder modtageren første gang

Som det første byder modtageren dig velkommen.

Tryk på GRØN for at fortsætte.

Uden programkort i modtageren:

Region:

Vælg den region du befinder dig i, ved at

trykke på og vælg land med og .

Tryk

for at vælge land

Tryk GRØN for næste menu.

Sprogvalg:

Vælg dine fortrukne sprog for følgende:

• Menu

Sprog i menusystemet.

• Lyd 1

Primært lydsprog.

• Lyd 2

Sekundært sprog.

• Undertekster 1

Primært sprog for undertekster.

• Undertekster 2

Sekundært sprog for undertekster.

Tryk GRØN for at fortsætte.

Netværk:

For at modtageren har mulighed for at opdatere softwaren, bør den

tilsluttes Internettet.

Digiality Connectivity CX-CI 624S, Version 1.0


For at konfigurere netværket skal du følge nedenstående:

Tryk på

for at vælge hvilken indstilling, der passer til din opsætning.

Automatisk (DHCP)

Dette vil være den mest normale opsætning, her indstiller modtageren sig selv.

Manuel

Denne indstilling bør kun bruges, hvis den automatiske ikke virker.

Intet netværk

Er modtageren ikke tilsluttet til et netværk skal denne indstilling vælges.

Tryk og marker Genstart netværk for at teste at indstillingerne er OK. Herefter går der et kort øjeblik

og du vil netværksstatus kunne se en oversigt over de tildelte IP adresser som skal bruges for at kunne

få adgang til softwareopdatering m.m.

Tryk på GRØN, når du har fortaget alle indstillinger.

TV Format:

Du kan vælge mellem en lang række formater mellem modtageren og dit fjernsyn. Det er dog vigtigt, at

du vælger det format, som giver det bedste billede.

Scart

Er det format, som findes på hovedparten af fjernsyn på markedet

og et format, som vil give en kvalitet, du kender fra en

video.

Format

a. CVBS

Bør du kun vælge, hvis du har et ældre fjernsyn

b. RGB

Giver den bedste billedkvalitet.

Skærmformat

a. 4:3

Vælges, hvis du ikke har et bredformatfjernsyn.

b. 16:9

Vælges, hvis dit fjernsyn er i bredformat.

VGA

Du kan bruge dette format, hvis du ønsker at tilslutte en computermonitor til din modtager.

Bemærk at dette kræver et specielt kabel som ikke følger med, når du køber modtageren.

Format

Vælg den maksimale opløsning, som din monitor understøtter.

Skærmformat

a. 4:3

Vælges, hvis du ikke har et bredformatfjernsyn.

b. 16:9

Vælges, hvis dit fjernsyn er i bredformat.

10

Digiality Connectivity CX-CI 624S, Version 1.0.


Component

Dette format bruges på en lang række LCD og plasmaskærme. Det kræver et specielt kabel

som ikke følger med, når du køber modtageren.

Format

Vælg den maksimale opløsning som dit fjernsyn understøtter.

Skærmformat

a. 4:3

Vælges, hvis du ikke har et bredformatfjernsyn.

b. 16:9

Vælges, hvis dit fjernsyn er bredformat.

DVI

Bruges på hovedparten af LCD- og plasmaskærme.

DVI giver den højeste billedkvalitet og anbefales, hvis dit fjernsyn understøtter dette.

Format

Vælg mellem 1280x720 eller 1920x1080.

Skærmformat

a. 4:3

Vælges, hvis du ikke har et bredformatfjernsyn.

b. 16:9

Vælges, hvis dit fjernsyn er bredformat.

Inden du fortsætter skal du være opmærksom på at modtageren nu skifter signalet til den udgang, som

du har valgt, og at modtageren ikke på samme tid kan lave billede på scart og DVI-udgang.

Hvis du har valgt DVI og trykker på GRØN for næste menu, vil billedet

forsvinde fra scart udgangen og kun blive vist på DVI-udgangen.

Du har herefter 15 sekunder til at vælge denne indgang på dit fjernsyn

og kontrollere, at du kan se billedet.

Kan du ikke se noget billede mere venter du blot 15 sekunder, og modtageren

går tilbage til de oprindelige indstillinger.

Hvis du kan se et billede, trykker du på GUL for at gemme de nye

indstillinger.

7. Indstil positioner

Her kan du vælge, hvilke satellitpositioner som du kan modtage.

Marker positionen og tryk

for at aktivere positionen eller deaktivere den.

Marker de positioner som kan modtages og tryk på GRØN for at starte

opsætningen af disse.

Redigere positioner

Her er der mulighed for at tilpasse indstillingerne i modtageren til din

installation.

Navn

Her angives navnet på satellitten. Navnet kan ændres ved at bruge

nummertasterne ligesom på en mobiltelefon.

Digiality Connectivity CX-CI 624S, Version 1.0

11


Når ændringerne er foretaget, trykkes der på

for at lukke indtastningsboksen.

Søgningstype

Her kan vælges hvilken type kanaler modtageren finde under søgningen.

a. Alle

Her finder modtageren både kodede og ukodede kanaler.

b. Kun gratis

Her finder modtageren kun kanaler som ikke kræver betaling/programkort.

Position

Her kan angives, hvilken position satellitten befinder sig på. Denne information vises i kun i kanallisterne.

DiSEqC 1 og DiSEqC 2

Bruges til at angive, hvilken indgang der skal bruges, hvis man har flere LNB’er i sin installation.

Vælg testkanal

Hvis din opsætningen er i orden, vil du kunne se billede på testkanalen i vinduet ovenfor.

Signalkvalitet

Signalkvaliteten angiver, hvor god din installation er. For at sikre, at du ikke opleve problemer, skal du

have mellem 60% og 100% i signalkvalitet.

Bitfejlraten angiver, hvor mange fejl der modtages. Denne information bruges af antennemontøren til

fejlfinding i installationen.

Menuen “Redigere positioner” vil vises for hver position du har valgt.

Tryk GRØN for at komme til næste position.

8. Kanalsøgning

Modtageren vil nu starte programsøgninger på alle positioner, som du har valgt.

Søgningen vil tage mellem 5 og 20 minutter, alt efter hvor mange positioner du har valgt.

Installationsguide

Installationsguiden er nu gennemført og du er klar til at bruge din modtager.

Programsøgning med programkort.

Hvis du, inden du tænder for modtageren første gang, isætter et programkort

fra Canal Digital vil modtageren kun stoppe for følgende indstillinger:

• TV Format

• Redigere positioner

Dette punkt vil kun blive vist, hvis modtageren ikke kan se

noget signal på Thor. Hvis den finder signal, vil den automatisk

forsætte med kanalsøgningen.

• Kanalsøgning

Modtageren vi herefter være klar til brug.

9. Kanallister

Alt efter hvilken operatør du modtager kanaler fra, opretter modtageren

selv en kanalliste som passer til hver operatør. (Dette gælder dog kun

operatører som understøtter dette).

12

Digiality Connectivity CX-CI 624S, Version 1.0.


Som minimum vil du altid kunne finde en hovedliste, som indeholder alle kanaler, samt en kanalliste for

hver position, som du har søgt ind. Kanallisterne vil være sorteret i den rækkefølge, som operatøren har

bestemt, og rækkefølgen kan ikke ændres.

Ud over de automatisk generede kanallister, kan der oprettes 4 favoritlister. Se afsnit 10 “De personlige

kanallister”.

10. De personlige kanallister

Der er mulighed for at oprette 4 favoritlister, som kan indeholder programmer fra alle lister.

Opret en kanalliste

Tryk på og marker Kanaler med eller .

Tryk

Tryk

for at vælge kanalmenuen.

for at redigere favoritlister.

I venstre side af skærmen findes en liste over alle kanaler.

I højre side af skærmen findes listen over de kanaler, som ligger i den

valgte favoritliste.

Med den GULE knap kan du sortere hovedlisten numerisk, alfabetisk

eller efter position.

Med den BLÅ knap kan du vælge, hvilken favoritliste du vil lægge programmerne

i.

Med og markerer du det program, som du ønsker at placere i en favoritliste.

Tryk

for at lægge kanalen i listen.

Bemærk at modtageren selv markerer den næste kanal, efter at du har trykket .

I den højre side kan du nu se de programmer, som du har valgt. Du kan sagtens lægge den samme

kanal i flere lister.

Sorter kanaler i en favoritliste

Tryk på og marker Kanaler med og .

Tryk

Tryk

for at vælge kanalmenuen.

for at redigere favoritlister.

Tryk på BLÅ for at vælge den liste du vil sortere.

Tryk på GRØN for at skifte til den valgte liste.

Med og markeres den kanal, du ønsker at flytte.

Tryk på RØD for at vælge kanalen (du kan flytte flere kanaler på en

gang) - der vil nu blive vist en liste på skærmen med alle de kanaler,

som skal flyttes.

For at flytte kanalerne markerer du med og den kanal, som de valgte kanaler skal sættes ind

oven over.

Digiality Connectivity CX-CI 624S, Version 1.0

13


Fjern kanaler fra en favoritliste

Tryk på og marker Kanaler med og .

Tryk

Tryk

for at vælge kanalmenuen.

for at redigere favoritlister.

Tryk på BLÅ for at vælge den liste, du vil sortere.

Tryk på GRØN for at skifte til den valgte liste.

Marker den kanal du ønsker at fjerne og tryk på

at fjerne fra favoritlisten.

. Gentag dette for alle de kanaler, som du ønsker

11. Daglig brug af modtageren

Vælg en kanal

Du har følgende muligheder for at vælge en kanal

Ved at trykke på

: Skifter til næste kanal i listen.

: Skifter til forrige kanal i listen.

: Ved at trykke på for vise en liste frem over alle kanaler i listen.

1-9 : Med tasterne 1-9 kan der indtastes et kanalnummer direkte.

får du vist kanallisten.

I denne liste har du følgende muligheder:

GRØN - Skift af kanalliste

Her vises en oversigt over de kanallister som findes i modtagen.

Med og markerer du den liste, du ønsker, og trykker på

for at vælge listen.

BLÅ - Sortering

Vælg med og den sortering du ønsker for denne liste.

Bemærk, at denne sortering også er aktiv efter at du har valgt en

kanal.

GUL - Se næste program

Ved at trykke på GUL har du mulighed for at se programinformation om de næste programmer på den

valgte kanal. For hver gang du trykker GUL vises programinformation om det næste program for den

aktuelle dag. Når der ikke findes flere programinformationer vises “--:--”, hvorefter programinformationen

for den aktuelle kanal vises ved næste tryk.

RØD - Ny optagelse

Med denne funktion har du mulighed at lave en timeroptagelse af det program, som er markeret.

Se mere omkring timerfunktionen i afsnit 13 “Timere”.

i - Information om dette program

Ved at trykke på tasten på fjernbetjeningen får du vist en oversigt over alle programmer på den

markerede kanal.

Læs mere om denne funktion i afsnit 12 “EPG - Elektronisk Program Guide”.

14

Digiality Connectivity CX-CI 624S, Version 1.0.


S taster

På S1 til S6 ligger en del funktioner, som kan være til gavn i dit daglige brug af modtageren.

S1 - Vælg lydspor

S1 tasten viser en menu med de lydspor, som er tilgængelig på kanalen. Det valgte lydspor vil blive

spillet indtil næste kanalskift.

S2 - Valg af undertekster

S2 tasten viser en menu med de undertekster, som er tilgængelig på kanalen.

Ønsker du ingen undertekster, kan du vælge ingen undertekster, og der vil ikke blive vist undertekster

indtil næste kanalskift.

S3 - Signalstyrke og kvalitet

S3 viser en oversigt med informationer om den kanal, som bliver vist lige nu. Denne menu er primært

til brug ved fejlfinding.

S4 - Zoom funktion

Med denne funktion har du mulighed for at zoome i billedet. Dette er

specielt beregnet til brug af DVI udgangen.

Du kan gemme 4 forskellige indstillinger. Du kan skifte imellem indstillingerne

ved at trykke gentagne gange på S4 tasten.

Med og kan du zoome billedet ind eller ud.

Med og kan du flytte billedet op eller ned.

S5. - Genvej til Intern Video.

S6. - Genvej til Mediaserver.

Optag et program og se et andet.

Du har mulighed for at optage det program du ser nu, og se et andet

program samtidigt.

Tryk på for at få kanallisten frem.

Tryk på RØD for at oprette en timer med den aktuelle udsendelse.

Tryk derefter på GRØN for at gemme timeren. Modtageren vil nu starte

optagelsen af det program du ser. Når udsendelsen slutter stopper optagelsen.

Tryk på for at fjerne menuen.

12. EPG - Elektronisk Program Guide

Med en digital modtager har du mulighed for at se detaljerede informationer om programmerne. En del

programudbydere tilbyder helt op til 4 dages programinformation (4 dages EPG), som giver dig en unik

mulighed for at planlægge optagelser 4 dage frem i tiden.

Bemærk, at mængden af programinformationer varierer fra udbyder til

udbyder, og vær også opmærksom på, at du ikke altid kan være sikker

på, at informationer fra udbyderne er 100% opdaterede.

Du har følgende muligheder for at se programinformationer. Der er kun

adgang til disse, når du ser en kanal:

Tryk på to gange.

Digiality Connectivity CX-CI 624S, Version 1.0

15


Herved fremkommer en oversigt over programmerne fra denne kanal.

Tryk og marker den kanal, du ønsker at se programinformationer fra og tryk .

Ved enkelte programudbydere vil der gå et kort øjeblik inden alle programdata er indlæst.

Du har nu følgende muligheder:

og : Marker det program du ønsker mere information om.

GUL : Vælg dag.

GRØN : Skift til kanalen, som viser dette program.

RØD : Lav en timeroptagelse af det valgte program.

: Skift til den forrige kanal i den aktuelle liste.

: Skift til den næste kanal i den aktuelle liste.

13. Timer

Du har mulighed for at oprette en timeroptagelse, enten som en manuel timeroptagelse eller som en

optagelse fra EPG-funktionen. I dette afsnit vil vi kun beskrive, hvordan en manuel timeroptagelse

oprettes, da den eneste forskel på de to typer er, at starttidspunkt, stoptidspunkt og programinformation

bliver oprettet automatisk via EGP-funktionen. Alle optagelser vil automatisk blive gemt på den

interne digitale video.

Tryk , marker Timer med og tryk .

Du har herefter følgende muligheder:

GUL

BLÅ

RØD

: Opret en ny timer.

: Rediger en timer som allerede er oprettet.

: Slet en timer.

Opret en Timer

Tryk på GUL for at oprette en ny timer.

Du kan oprette en timer på en af kanalerne i den aktuelle kanalliste.

Du har følgende muligheder:

Kanal: Tryk på for at vælge den kanal, som du ønsker at starte optagelse på.

Optagelse: Her kan du angive en tekst som beskriver det program, som du optager

Startdato: Tryk på for at vælge den dag du vil starte optagelsen på.

Du har mulighed for at vælge en dato, der ligger en måned frem i tiden.

Start:

Starttidspunkt på optagelsen.

Slut:

Sluttidspunkt på optagelsen.

Gentagelse: Du kan bestemme om du vil have gentaget denne optagelse:

Nej:

Ingen gentagelse.

Ja:

Du vælger selv, hvilke dage du vil have optagelsen gentaget.

Dagligt: Optagelsen bliver gentaget dagligt.

Hverdage: Optagelsen bliver kun gentaget på hverdage.

Man – Søn: Du kan selv vælge hvilke/n dage optagelsen skal gentages.

Når alle indstillinger er, som du vil have dem, trykker du på GRØN for at gemme eller på RØD for at

annullere.

16

Digiality Connectivity CX-CI 624S, Version 1.0.


14. Intern digital video (PVR - Personal Video Recorder)

Den interne digitale video fungerer som en normal videomaskine, dog med den forskel, at du ikke har

noget videobånd, da alle optagelserne gemmes digitalt. Du vil, som minimum, kunne optage mellem 20

til 40 timer, afhængig af, hvilke kanaler du optager.

Daglig brug

Ofte kan man have brug for at kunne sætte sit TV-program på ”pause” – når man bliver afbrudt af f.eks.

telefonen. Med din nye modtager har du fået denne mulighed for at ”pause” (tidsforskyde) dit program

– midt i en direkte udsendelse. Når du ”pauser” en udsendelse, starter modtageren med at optage det

program, du ser, indtil du afbryder optagelsen. På denne måde kan du tidsforskyde en hel aften.

For at starte en tidsforskudt optagelse trykker du på knappen. Når

du er klar til at fortsætte med at se programmet igen, trykker du en gang

til på for at starte afspilningen.

Under tidsforskydningen kan du med

med spole tilbage i optagelsen.

spole frem i optagelsen, eller

For hver gang du trykker på eller forøges spolehastigheden.

Du kan til en hver tid trykke på

Afspilning af optagelse

Tryk på og marker Intern video og tryk .

igen for at pause optagelsen.

Modtageren viser nu en oversigt over de optagelser som ligger på den

interne video.

Du har følgende muligheder:

GRØN : Afspil optagelse fra starten.

: Afspil optagelse fra punktet, hvor den

sidst blev stoppet.

RØD : Slet en optagelse.

BLÅ : Sorter optagelser efter navn eller dato.

GUL : Rediger navnet på optagelsen.

: Se mere information om optagelsen.

Når du har trykket på en optagelse, har du mulighed for at se alle de udsendelser som ligger i

optagelsen. Dette er specielt nyttigt, hvis du har optaget programmer for en hel aften.

Du har følgende muligheder:

: Afspil det markerede program.

GRØN : Vis beskrivelse af det markerede program, hvis det findes.

Digiality Connectivity CX-CI 624S, Version 1.0

17


15. Afspil indhold fra netværket

Med denne modtager har du for første gang mulighed for at afspille

indhold (mediefiler), som ligger på din computer/PC.

For at denne funktion virker, er der to ting, som skal være opfyldt.

a. Du skal have modtageren tilsluttet til dit lokale netværk.

b. På din computer skal der være installeret et server-program,

som scanner efter indhold på din computer samt stiller det til

rådighed for modtageren.

Er disse to ting opfyldt, har du mulighed for at se billeder, afspille film og lytte til musikfiler på dit TV.

Tryk på , marker Mediaservere og tryk .

Modtageren scanner nu dit netværk og efter kort tid vil der fremkomme

en liste over alle de computere (servere) som er tilgængelige.

Med og kan du markere den server, som du vil tilgå. Herefter

trykker du for at vise indholdet på serveren.

Du vil nu kunne se en række foldere. Alt efter hvilket serverprogram

du har installeret, vil indholdet være sorteret efter Musik, Video og Billedfiler.

For at navigere i indholdet, er kun de følgende taster aktive: , , , , samt og .

UPNP server software. (Kræves for at kunne afspille netværksindhold)

Liste over serversoftware

a. Twonky Vision www.twonkyvision.de

Findes i en gratis udgave uden billedsupport. Twonkey Vision egner sig godt til installation

på LINUX PC’er, samt netværksenheder med indbygget harddisk.

b. Nero Media home

I kassen finder du en installations-CD-rom med en udgave af Nero Media Home.

Den store fordel ved Nero Media Home er, at den kan konvertere Video*, Billeder og

MP3 filer til et format, som modtageren kan vise.

Dette betyder dog også, at du skal installere Nero Media Home på en PC med minimum

2.6 GHz processor. Læs afsnittet Installation af UPNP software på PC.

Læs mere på side 21 under afsnittet Omkoder.

c. Windows media connect

Dette program er en fast bestanddel af Windows XP, med service pack 2 installeret.

d. On2Share

* Bemærk, at på grund af licensrettigheder er det ikke muligt at omkode videofiler til et format som modtageren

kan forstå.

18

Digiality Connectivity CX-CI 624S, Version 1.0.


16. Installation af UPNP software på PC

Isæt den medfølgende CD i CD-Rom-drevet på din PC.

Følgende skærmbillede vil vises på din PC.

Tryk på knappen Software Installation.

Nero installationsprogrammet vil nu starte.

Tryk på knappen Install Suite.

Installationsprogrammet starter nu.

Tryk på Next knappen.

Gennemlæs licensbetingelserne.

Hvis du kan tilslutte dig licens-betingelserne, trykker du på feltet

”I Accept all terms of the preceding License Agreement” og tryk

derefter på Next.

Angiv nu navn (og evt. firmanavn).

Serienummeret skal du ikke ændre.

Tryk på Installere for at installere Nero-pakken

Digiality Connectivity CX-CI 624S, Version 1.0

19


Programmet bliver nu installeret på din PC

Nero er nu installeret og klar til brug.

Pakken indeholder en del programmer til at konvertere video til andre formater. Den indeholder desuden

et cover-design-program.

Det eneste program vi vil beskrive i denne del af manualen, er en UPNP (Universal Plug and Play) server,

som gør det muligt at sende video, MP3 filer og billeder, som ligger på din PC, til din modtager.

På skrivebordet finder du en genvej til Nero StartSmart. Den giver dig

mulighed for at starte alle programmer i Nero pakken.

Her trykker du på Ekstra+ ikonet.

Tryk på ikonet Del din musik, fotos og videoer, hvorefter Nero Media

Home starter.

Omkring Nero Media Home

Bemærk, at på grund af manglende licens-rettigheder, indeholder denne version af Nero Media Home

ikke nogen funktion til at omkode Video-materiale.

Dette betyder, at det kun er muligt at afspille videofiler fra din PC, hvis de er indkodet i MPEG2.

Du kan dog, mod betaling, få lukket op for flere licensrettigheder (og dermed funktioner).

Dette kan du læse mere om på www.nero.com.

20

Digiality Connectivity CX-CI 624S, Version 1.0.


Nero MediaHome vil som standard altid finde filer som ligger i standardmapperne for Musik, Billeder og

Video. Har du andre mapper med indhold, kan du tilføje dem ved at trykke på Tilføj del.

Under opsætningsfanen kan du fortage indstillinger for Nero MediaHome. Indstillinger som du bør overveje

at ændre:

• Aktivere for-caching af delte medier.

Dette betyder, at når Nero MediaHome starter, gemmer programmet en liste over alle delte filer

på din PC. Dette gør, at indholdet hurtigere vises på modtageren.

• Start automatisk når computeren tændes

Hvis du ofte bruger denne funktion, kan det være en fordel, at serveren starter, når din computer

starter.

Netværk

Under netværksindstillingerne kan du bl.a. ændre navnet på serveren.

Hvis du har flere netkort i din PC, skal du også vælge, hvilket netkort

Nero MediaHome skal bruge.

Omkoder

Her kan du sætte Nero MediaHome til at omkode dit indhold til et format, som modtageren kan afspille.

Bemærk, at på grund af manglende licens-rettigheder, indeholder denne version af Nero Media Home

ikke nogen funktion til at omkode Video-materiale.

Det betyder, at det kun er muligt at afspille videofiler fra din PC, hvis de er indkodet i MPEG2. Du kan

dog, mod betaling, få lukket op for flere licensrettigheder (og dermed funktioner).

Dette kan du læse mere om på www.nero.com.

Disse formater kan din modtager afkode:

Billeder:

Video:

Audio:

JPG og GIF

MPEG2

MP3

Start serveren

Når du har foretaget alle indstillinger, trykker du på Start server knappen.

En advarsel bliver nu vist: at du deler indhold til alle enheder på dit lokale

netværk. Tryk OK.

Kører du Windows XP, vil din firewall vise en besked om,

at Nero Media Home vil have adgang til netværket.

Dette krav om adgang er du nødt til at acceptere, da du ellers ikke kan

se dit indhold på modtageren.

UPNP serveren er nu klar til brug.

Digiality Connectivity CX-CI 624S, Version 1.0

21


17. Sekundær udgang

Med den sekundære udgang har du mulighed for at tilslutte to fjernsyn til modtageren.

Bemærk, at dette kræver ekstraudstyr, som kan købes hos din forhandler og bemærk at du ikke kan

anvende denne funktion uden dette ekstraudstyr.

Nødvendigt udstyr for at tilslutte fjernsyn nummer to:

Pakke nummer 1

Kan nemt tilsluttes, da der ikke skal trækkes kabler imellem modtager og fjernsyn nummer to.

1. Trådløs AV link

2. Kabel mellem modtager og AV link

3. Ekstra fjernbetjening

Pakke nummer 2

Kræver, at der trækkes et antennekabel fra modtageren til fjernsyn nummer to.

1. Modulator (mono eller stereo)

2. Fjernbetjenings extender

3. Kabel mellem modtager og extender

4. Ekstra fjernbetjening

Begrænsninger på den sekundære udgang.

Modtageren er lavet på en sådan måde, at det primære fjernsyn altid har adgang til alle ressourcer, og

det sekundære fjernsyn har således ”lavere” prioritet.

Og hvad betyder så det?

Det betyder, at når en timeroptagelse kører, så vil det primære fjernsyn ”dominere”, da det kræver fuld

adgang til begge tunere (begge ressourcer) at lave timeroptagelse.

Det vil således ikke være muligt at se programmer fra det fælles programkort på det sekundære fjernsyn

samtidigt med at timeroptagelse kører. Det vil dog stadig være muligt (på det sekundære fjernsyn under

timeroptagelse) at se optagelser, som ligger på den interne video.

Kanallister vil være identiske på både den primære og den sekundære udgang. Vil du ændre i kanallister

kan dette kun ske fra den primære udgang.

På den sekundære udgang er der kun adgang til følgende menupunkter, når der trykkes på :

• Intern video

• Timere

Daglig brug af den sekundære udgang.

Den sekundære udgang vil altid være slukket, når modtageren tændes efter strømudfald.

Selv om du slukker for den primære udgang med fjernbetjeningen, vil det stadig være muligt at bruge

den sekundære udgang.

Derfor skal der altid først tændes for den sekundære udgang på standbyknappen inden du kan bruge

denne.

Bemærk, at du kun kan bruge den sekundære udgang ved at købe en af tilbehørspakkerne, og at det

sekundære TV ikke kan styres fra hovedrummet.

22

Digiality Connectivity CX-CI 624S, Version 1.0.


Fjernbetjeningsfunktionerne vil være identiske for den primære og sekundære udgang.

Følgende specielle muligheder har du på den sekundære udgang:

• Du kan starte en optagelse på den primære udgang og fortsætte med at se den på den sekundære

udgang. Der er to måder du kan gøre dette på; Start en tidsforskydning på den primære

udgang, ved at trykke på på fjernbetjeningen, eller optag det aktuelle program ved at

oprette en timer. Dette gør du ved at trykke , RØD efterfulgt af GRØN.

• Hvis du bruger tidsforskydningsmetoden skal modtageren i det primære rum fortsat være

tændt, hvorimod hvis du bruger timermetoden kan du forsat se en anden kanal på det primære

TV eller sætte den i standby, hvis du ikke vil bruge den til at se en anden kanal.

• På det sekundære udgang trykker du nu på og markerer Intern video. Tryk herefter

på på fjernbetjeningen på den sekundære udgang. Du vil nu finde en oversigt over de

optagelser, der ligger på den interne video, den nyeste optagelse ligger altid som den øverste.

• Marker denne optagelse og tryk på GRØN. Du vil nu se det program, som du startede på den

primære udgang.

18. Programkort

Du har mulighed for at se informationer om dine programkort.

Tryk , marker Programkort og tryk på .

Modtageren vil nu vise en oversigt over de programkort, som findes

i modtageren.

Marker det programkort, som du ønsker information omkring og tryk .

De efterfølgende menuer vil være specielle, alt efter hvilket kort du

har i din modtager. Du bør derfor kontakte din programudbyder for at få nærmere information omkring

netop dit programkort.

19. Indtastningsboksen

Generelt er det muligt at indtaste informationer i modtageren, dette

kan være positionsnavne eller talværdier i forbindelse med timeren.

Generelt virker alle disse indtastningsbokse ens og bliver beskrevet

i dette afsnit.

Marker først den boks, som du vil indtaste en værdi i. Du vil kunne se

at boksen bliver markeret med en mørkeblå farve.

Hvis det er en tal boks vil du med tasterne 1-9 kunne indtaste f.eks. Klokkeslæt

ved at taste 1 0 0 0. Modtageren vil nu skrive 10:00 i boksen.

Indeholder indtastningsboksen en skreven tekst fungerer boksen lidt anderledes, vil du f.eks. skrive

”Thor” gør du følgende:

• Åben først tekstboksen for indtastning ved at trykke .

• Tryk nu på 8

• Derefter to gange på 4

• Tre gange på 6

• Tre gange på 7

• I boksen vil der nu stå ”thor”.

Indtastningsboksen fungerer altså på samme måde, som når du vil sende en SMS på en mobiltelefon.

Når du har foretaget indtastningen trykker du på for at lukke indtastningsboksen.

Digiality Connectivity CX-CI 624S, Version 1.0

23


20. Søgning efter nye kanaler

Da der hele tiden kommer nye kanaler til, anbefales at søge efter nye kanaler med jævne mellemrum.

Tryk på , marker kanaler og tryk .

Marker Kanalsøgning og tryk .

Modtageren vil nu vise en oversigt over alle positioner. De positioner,

som ikke er aktive, vil være markeret med et rødt kryds.

For at starte søgningen trykker du på GRØN.

Du har nu følgende muligheder:

Positioner

Her kan du angive hvilken/e positioner, du vil søge på. Som standard

vil modtageren vælge alle positioner, med du kan ved at trykke

vælge, hvilken position du vil søge på

Søgningstype

Her kan du vælge, hvor grundigt du vil søge.

1. Komplet: Finder alle kanaler på satellitten, men er også den langsomste.

2. Hurtig: En hurtig søgning, som finder de mest almindelige kanaler på satellitten.

Søgningstype

Her bestemmer du, hvordan modtageren skal behandle de kanaler, som den finder.

1. Behold inaktive kanaler og tilføj nye

Her vil alle kanaler, som var i modtageren før søgningen, være i modtageren efter søgningen,

og alle nye kanaler vil være tilføjet.

2. Slet inaktive og tilføj nye kanaler

Denne funktion sletter alle kanaler, som ikke længere findes på satellitten og tilføjer nye

kanaler.

For at starte søgningen trykker du GRØN.

21. Opret en ny position

Du kan alt i alt tilslutte op til 16 positioner til modtageren.

For at oprette en ny position gør du følgende

Tryk , marker Kanaler og tryk .

Marker Kanalsøgning og tryk .

På denne oversigtsside kan du se alle aktive og inaktive positioner, og

du kan se, hvilke kanaler modtageren finder på positionen.

Du kan også se DiSEqC switch-indstillingen.

Du har nu følgende muligheder:

24

Digiality Connectivity CX-CI 624S, Version 1.0.


Blå - Tilføj ny position

Her kan du oprette en ny position, hvis den ikke findes i listen i forvejen.

Navn

Her angives navnet på satellitten. Navnet kan ændres ved at bruge nummertasterne, ligesom på en

mobiltelefon. Når ændringerne er fortaget, trykkes der på for at lukke indtastningsboksen.

Søgningstype

Her vælges, hvilken type kanaler modtageren skal finde under søgningen.

a. Alle

Her finder modtageren både kodede og ukodede kanaler.

b. Kun gratis

Her finder modtageren kun de kanaler, som ikke kræver noget programkort (ukodede).

Position

Her kan angives, hvilken position satellitten befinder sig på. Denne information vises i kun i kanallisterne.

DiSEqC 1 og DiSEqC 2

Bruges til at angive, hvilken indgang der skal bruges, hvis man har flere LNB’er i sin installation.

Vælg testkanal

Hvis din opsætningen er i orden, vil du kunne se billede på testkanalen i vinduet ovenfor.

Signalkvalitet

Modtageren vil ikke angive signalkvalitet på nye positioner.

Tryk GRØN for at gemme indstillingerne.

GUL - Rediger en position

Her har du mulighed for at redigere en position. Du har de samme muligheder for at lave ændringer

som under tilføj ny position.

22. Opsætning

Her har du mulighed for at fortage alle grundstillinger af modtageren.

Tryk menu, marker opsætning og tryk .

Du vil nu se følgende menupunkter

Sprog

Her kan du ændre indstillingerne for sprog i modtageren

Menu – Hvilket sprog du ønsker i menusystemet

Lyd 1 – Foretrukket sprog for lydsporet på programmer

Lyd 2 – Sekundært sprog for lydsporet på programmer

Undertekster 1 – Fortrukket sprog for undertekster

Undertekster 2 – Sekundært sprog for undertekster

Region og tid

Region

Regionen bestemmer hvilke programmer, der skal oprettes i programlisterne.

Digiality Connectivity CX-CI 624S, Version 1.0

25


Tidszone

Her angiver du, hvilken tidszone du befinder dig i. Denne er vigtig for at EPG-informationerne passer.

Sommertid

Bestemmer om sommertiden skal indstilles automatisk eller manuelt.

TV udgange

1. Primær udgang

Her kan du foretage indstillinger for den primære udgang.

TV Format

Scart

Er det format, som findes på hovedparten af fjernsyn på markedet. Vil give den kvalitet, du

kender fra en video.

Format

a. CVBS

Bør du kun vælge, hvis du har et ældre fjernsyn

b. RGB

Giver den bedste billedkvalitet.

Skærmformat

a. 4:3

Vælges hvis du ikke har et bredformatfjernsyn.

b. 16:9

Vælges hvis dit fjernsyn er i bredformat.

VGA

Du kan bruge dette format, hvis du ønsker at tilslutte en computermonitor til din modtager.

Bemærk, at dette kræver et specielt kabel, som ikke leveres med modtageren.

Format

Vælg den maksimale opløsning som din monitor understøtter.

Skærmformat

a. 4:3

Vælges hvis du ikke har et bredformatfjernsyn.

b. 16:9

Vælges hvis dit fjernsyn er i bredformat.

Component

Dette format bruges på en lang række LCD- og Plasmaskærme. Men det kræver et specielt

kabel, som ikke leveres med, når du køber din modtager.

Format

Vælg den maksimale opløsning, som dit fjernsyn understøtter.

Skærmformat

a. 4:3

Vælges hvis du ikke har et bredformatfjernsyn.

b. 16:9

Vælges hvis dit fjernsyn er i bredformat.

26

Digiality Connectivity CX-CI 624S, Version 1.0.


DVI

Bruges på hovedparten af LCD- og Plasmaskærme.

DVI giver den højeste billedkvalitet og anbefales, hvis dit fjernsyn understøtter dette.

Format

Vælg mellem 1280x720 eller 1920x1080.

Skærmformat

a. 4:3

Vælges hvis du ikke har et bredformatfjernsyn.

b. 16:9

Vælges hvis dit fjernsyn er i bredformat.

Inden du fortsætter, skal du være opmærksom på, at modtageren nu skifter signalet til den

udgang, som du har valgt, og at modtageren ikke kan lave billede på scart og DVI udgangen

på samme tid.

Hvis du har valgt DVI og trykker på grøn for næste menu, vil billedet forsvinde fra scartudgangen

og kun vise på DVI udgangen. Du har så 15 sekunder til at vælge denne indgang på

dit fjernsyn og kontrollere, at du kan se billedet. Kan du ikke se noget billede mere, venter du

blot 15 sekunder og modtageren går tilbage til de oprindelige indstillinger.

Hvis du kan se billede, trykker du på GUL for at gemme de nye indstillinger.

2.Sekundær udgang

Her kan du ændre indstillingerne for den sekundære udgang. Den eneste ændring du kan

foretage er at bestemme TV-formatet.

a. 4:3

Denne indstilling vælges, hvis du tilsluttet et 4:3 fjernsyn på den sekundære udgang.

b. 16:9

Bruges kun, hvis du har 16:9 fjernsyn tilsluttet til den sekundære udgang.

Fjernbetjening

Du har mulighed for selv at bestemme hvilke genvejsfunktioner du vil have på knapperne S1 til S6.

S1: Sprogvalg – Valg af lydspor på et program.

S2: Undertekster – Valg af undertekster på et program.

S3: Signalinformation – Viser en side med signalkvalitet.

S4: Zoom & position – Når man bruger DVI udgangen, kan

fjernsynet ikke selv zoome billedet for at fylde skærmen

helt ud.

S5. Intern video – Genvej til intern video.

S6. Mediaserver – Genvej til mediaserver.

De ovenstående S-knapper er grundindstillinger, som du kan

ændre via menuen Fjernbetjening.

Digiality Connectivity CX-CI 624S, Version 1.0

27


Intern video

Her kan du foretage indstillinger for den interne video

1. Timerforlængelse

Denne indstilling bruges til at bestemme, hvor meget tid der

automatisk skal lægges til, når der laves en timer. Her kan vælges

mellem 0 og 5 min.

2. Formater intern video

Med denne funktion kan du slette alt indhold på den interne

video.

Netværk

For at modtageren har mulighed for at opdatere softwaren, bør den tilsluttes Internettet.

a. Konfiguration

Tryk på for at vælge den indstilling, der passer til din opsætning.

i. Automatisk (DHCP)

Dette vil være den mest normale opsætning, her indstiller modtageren sig selv.

ii. Manuel

Denne indstilling bør kun bruges, hvis den automatiske ikke virker.

iii. Intet netværk

Er modtageren ikke tilsluttet et netværk, skal denne indstilling vælges.

b. Tryk og marker genstart netværk for at teste, om indstillingerne er OK.

Herefter går der et kort øjeblik og i nætværksstatus vil du se en oversigt over de tildelte

IP adresser, som skal bruges for at få adgang til softwareopdatering m.m.

c. Tryk på GRØN, når du har fortaget alle indstillinger.

Nulstil modtageren

Her kan du nulstille modtageren. Dvs. sætte den tilbage til de indstillinger den havde, da du tog den i

brug første gang.

For at nulstille modtageren skal du bruge koden ”7139”

Bemærk, at denne funktion sletter alle indstillinger inkl. Programlister.

Softwareopgradering

For at du kan opdatere softwaren i modtageren skal denne være tilsluttet

Internettet. Modtageren vil, hver gang den har været slukket,

kontrollere, om der er ny software.

For manuelt at kontrollere, om der er ny software markerer du check

for opdatering og trykker på .

Når softwareopdateringen går i gang, vil modtageren først genstarte,

hvorefter den vil begynde at hente software fra serveren.

Det er vigtigt ikke at slukke for modtageren, før den er færdig med at

opdatere softwaren.

Info

Denne side viser, hvilken aktuel software der er i modtageren.

28

Digiality Connectivity CX-CI 624S, Version 1.0.


23. Teletekst / Tekst TV

Din modtager er udstyret med min. 2000 siders Tekst-TV.

Tryk

knappen for at aktivere Tekst-TV.

I den øverste statusbar kan du se, hvilken kanal du er på,

P:xxx angiver siden.

S: 1/x angiver; hvor mange undersider der findes på denne side samt

klokken.

Med og kan du vælge næste eller forrige side.

Med og vælger du forrige eller næste underside.

Vil du se en anden side, indtaster du sidenummeret med tasterne 0-9.

24. Radiokanaler

Du kan skifte til radio mode ved at trykke på radioknappen. Herefter har du samme mulighed for at

oprette favoritlister, som du har i TV mode.

Digiality Connectivity CX-CI 624S, Version 1.0

29


WEEE Information

UK - ENGLISH

Correct disposal of this product

(electrical and electronic equipment)

This marking shown on the product or its litterature, indicates that it should not be disposed with

other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or

human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and

recycle it responsibly to promote the reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their

local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe

recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase

contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

DE - DEUTSCH

Korrekte Entsorgung dieses Produkts

(Elektromüll)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner

Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmull entsorgt werden darf. Entsorgen Sie

dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit

nicht durch unkontrollierte Müllbeseittigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige

Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden

kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können.

Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags

konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

DK - DANSK

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(elektrisk og elektronisk udstyr)

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk

udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller

hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske

forvaltning.

Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr

sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at

mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk

udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk

og elektronisk udstyr.

30

Digiality Connectivity CX-CI 624S, Version 1.0.


WEEE Information

SE - SWEDISH

Korrekt avfallshantering av produkten

(Elektriska och elektroniska produkter)

Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte behöver sorteras tillsammans

med annat hushållsavfall när dess livstid är över. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör

produkten hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare

information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet.

Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

FI - FINNISH

Tämä tuotteen turvallinen hävittäminen

(elektroniikka ja sähkölaitteet)

Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee, että tätä tuotetta ei tule

hävittää kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren päätyttyä. Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä

ympäristölle ja kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote tulee käsitellä

muista jätteistä erillään. Jäte on hyvä kierrättää raaka-aineiksi kestävän ympäristönkehityksen takia.

Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen,

jotka antavat lisätietoja tuotteen turvallisista kierrätysmahdollisuuksista.

Yrityskäyttäjän tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tätä

tuotetta ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

NO - NORWEGIAN

Korrekt avhending av dette produkt

(håndtering av elektrisk og elektronisk avfall)

Denne merkingen som vises på produktet eller dens dokumentasjon, indikerer at den ikke skal kastes

sammen med ordinært husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. For å hindre mulige skade på

miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollert avfallsavhending, vennligst atskill dette fra

andre typer avfall og resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren der de kjøpte produktet, eller lokale myndigheter,

for detaljer om hvor og hvordan frakte denne artikkelen for miljømessig trygg resirkulering.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpekontrakten. Dette

produktet skal ikke blandes med kommersielt avfall som skal kastes.

Digiality Connectivity CX-CI 624S, Version 1.0

31


© Kjaerulff 1 A/S 2006

More magazines by this user
Similar magazines