Folder – Sundheds fremmende forloeb til unge

health25.eu

Folder – Sundheds fremmende forloeb til unge

Hvordan fungerer Health25

Projektpartnere, der er involveret i Health25,

vil udvikle et koncept, der fremmer sundhed,

og samtidig tager socioøkonomiske faktorer i

betragtning, for eksempel geografisk placering,

individuel livsstil, levevilkår og indflydelse fra

lokalsamfund og jævnaldrende grupper.

Hvem har fordele af Health25

Health25 er blevet lavet for at gavne unge

mellem 16 og 20 år udenfor arbejdsmarkedet

og uddannelsessystemet. De tilbud, der udvikle

gennem Health25 kan desuden være brugbare

og fordelagtige for instanser, der arbejder med

målgruppen samt familie og venner til de, der er i

målgruppen.

Derudover er det intentionen, at projektet vil have

en positiv effekt på arbejdsmarkedet, jobcentre,

minoritets lokalsamfund, akademiske partnere

samt offentlige,

SUNDHEDS

FREMMENDE

For at imødegå de forskelligartede krav i projektet

vil der være en tværfaglig tilgang med henblik

på at lave et helhedsorienteret trænings- og sundhedsforløb.

Kombinationen af forskellige discipliner som

sundhed, medicin, idræt, uddannelse og psykologi

danner rammen for forløbet

Hvem deltager i Health25

projektet

Center for Sundhedsfremme, Varde, Danmark

Azienda Ospedaliero Universitaria, Ancona, Italien

CREDIJ, Paris, F

Heart of Mersey, Liverpool, UK

HM Partnerships, Liverpool, UK

IFA, Graz, Østrig

BBRZ Österreich, Kapfenberg, Østrig

BBRZ GRUPPE, Linz, Østrig

Kontakt:

Center for Sundhedsfremme

Ringkøbingvej 32

6800 Varde

Heidi Mattle hmat@varde.dk / telefon nr. 7994 6079

Tel: +43 3862 2992-0, health25@bbrz.at

FORLOEB

TIL UNGE

The Project HEALTH25 has received funding from the European Union

in the framework of the Health Programme.

w w w. h e a l t h 2 5 . e u


Hvad er Health25 Hvad er meningen med Health25 Hvem kan bidrage til ealth25

og hvordan

Health 25 ist ein Projekt der Europäischen Union

Health25 vil hjælpe med at forbedre de generelle

zur Förderung der Gesundheit von benachteiligten

Jugendlichen. Die Namensgebung leitet sich

fremtidsudsigter. Unge, der er denfor arbejds-

levevilkår for unge, som står overfor begrænsede

aus dem englischen Titel „Health 2 you in 5

markedet ller uddannelsessystemet, kan risikere

gradvist at trække sig tilbage fra

vigtige sociale netværk og kan

finde det svært at bruge deres

energi og tid på en produktiv

måde.

Hvis de unge tillægger sig en

sund og aktiv livsstil, vil det

kunne give dem et mere positivt

syn på livet og en højere grad

af mentalt velbefindende og

dermed øges sandsynligheden for, at de selv kan

foretage positive valg i livet. Ved at indføre mere

struktur i dagligdagen gennem deltagelse i idræt,

fysiske aktiviteter og basistræning, vil de unge

kunne lære at bruge deres tid og energi mere

countries“ ab.

positivt og effektivt.

Für junge Menschen, die ohne Arbeit sind und

Health25 vil bestræbe sig på

nicht in Ausbildung stehen, will Health 25 Impulse

at øge sundhedsstandarden

setzen, die es dieser Zielgruppe erleichtern, ein

og det generelle velvære hos

weitgehend gesundes Leben zu führen.

målgruppen. Det vil kunne

Unter Einbeziehung der aktuellen sozio-kulturellen

Bedingungen in den Partnerländern werden

der er opstået i denne gruppe

kompensere for de uligheder,

Gesundheitstrainings und Interventionsprogramme

für die Zielgruppe entwickelt.

resultaterne fra denne proces

på grund af sociale faktorer, og

vil herefter blive videregivet til yderligere brug.

Alle som er interesserede i dette projekt fra

akademiske institutioner til lokale myndigheder,

ungdomsorganisationer, arbejdsformidlere/Jobcentre,

træningsudbydere,

drætsforeninger og sundhedsinstitutioner

må gerne

bidrage og komme med deres

sagkyndige mening om emnet

og tilgangen til emnet, som

ealth25 tager udgangspunkt

i.

Eventuelt interesserede opfordres

til at udbrede idéen om Health25 i deres

egne netværk, idet der søges rekruttering af unge

til et pilotprojekt fra egnede organisationer.

Organisationer, der er interesserede i at deltage i

Health25 kan kontakte enten projektkoordinatoren

ller den udpegede kontaktperson

fra eget land for at diskutere,

hvordan de kan spille en

medvirkende rolle i udviklingen

af projektet.

www.health25.eu

More magazines by this user
Similar magazines