Prisliste - HeidelbergCement

heidelbergcement.com

Prisliste - HeidelbergCement

Prisliste 1. april 2009

Landsdækkende styrke – lokal service


Prisliste

1. april 2009

Indhold

Side

Oversigtskort 4

Adresser 5

Færdigblandet beton 6

Prisliste for færdigblandet beton 10

Tillæg og øvrige ydelser 15

Salgs- og leveringsbetingelser 17

DK Beton leverer færdigblandet beton fra 21 fabrikker i Danmark,

vi har derfor lands dækkende styrke til at nå frem til næsten alle

bygge pladser.

Vi tror på, at kontakten mellem vore kunder og den leverende

betonfabrik er vigtig ved betonbestilling, og vi sætter derfor lokal

service til kunderne højt.

Vi er både landsdækkende og lokale!


1

3

2

4

5

6

7

14

9

8

10

11

12

13

15

18

16

17

19

20

21

4


Fabrikker

DK BETON A/S

Fredensvej 40, 4100 Ringsted

Tel.: 7021 9600 · Fax: 7021 9601

1 Gedsted

Nørrevangen 18, 9631 Gedsted

Tel.: 7021 7711 · Fax: 7021 7713

2 RANDERS

Tebbestrupvej 81, 8940 Randers

Tel.: 7021 2600 · Fax: 7021 2601

3 HØJSLEV

Vasehøjvej 22, Vinkel, 7840 Højslev

Tel.: 7021 6500 · Fax: 7021 6501

4 BJERRINGBRO

Heimdalsvej 5, 8850 Bjerringbro

Tel.: 7021 6400 · Fax: 7021 6401

5 SILKEBORG

Haarupvej 3, 8600 Silkeborg

Tel.: 7021 4800 · Fax: 7021 4801

6 ÅRHUS

Grydhøjparken 14, 8381 Tilst

Tel.: 7021 9500 · Fax: 7021 9501

7 SKANDERBORG

Sverigesvej 5, 8660 Skanderborg

Tel.: 7021 1600 · Fax: 7021 1601

8 VEJLE

Godthåbsvej 2, 7100 Vejle

Tel.: 7021 5300 · Fax: 7021 5301

9 VARDE

Murervej 3, 6800 Varde

Tel.: 7021 6300 · Fax: 7021 6301

10 FREDERICIA

Bundgårdsvej 47, Erritsø,

7000 Fredericia

Tel.: 7021 3311 · Fax: 7021 3312

11 SØNDERSØ

Snavevej 5, 5471 Søndersø

Tel.: 7021 3300 · Fax: 7021 3301

12 LANGESKOV

Odensevej 39A, 5550 Langeskov

Tel.: 7021 1300 · Fax: 7021 1301

13 RINGSTED

Fredensvej 40, 4100 Ringsted

Tel.: 7021 9610 · Fax: 7021 9698

14 FARUM

Nøglegårdsvej 9, 3540 Lynge

Tel.: 7021 0600 · Fax: 7021 0601

15 ROSKILDE

Mørbjergvænget 19, Vindinge,

4000 Roskilde

Tel.: 7021 8600 · Fax: 7021 8601

16 AVEDØRE

Industriholmen 27-29, 2650 Hvidovre

Tel.: 7021 3600 · Fax: 7021 3601

17 PRØVESTENEN

Bastionvej, Prøvestenen,

2300 København S

Tel.: 7021 4600 · Fax: 7021 4601

18 KØGE

Søndre Havnevej 13, 4600 Køge

Tel.: 7021 0300 · Fax: 7021 0301

19 VORDINGBORG

Næstvedvej 166, 4760 Vordingborg

Tel.: 7021 7600 · Fax: 7021 7601

20 NAKSKOV

Rjukanvej 3, 4900 Nakskov

Tel.: 7021 6600 · Fax: 7021 6601

21 NYKØBING F

Fejøgade 12, 4800 Nykøbing F

Tel.: 7021 5600 · Fax: 7021 5601

Pumpe afd. Øst

Tel.: 7021 1188 · Fax: 7021 1189

Pumpe afd. Vest

Tel.: 7021 9988 · Fax: 7021 9989

5


Produktorientering

Færdigblandet beton

Færdigblandet beton leveres i henhold til gældende betonstandard.

Desuden leveres en række specialprodukter uden for standarden,

men iht. DK Betons procedurer og specifikationer. Alle produkter leveres

iht. omstående Salgs- og Leveringsbetingelser.

Beton fremstilles af naturmaterialer. Ved korrekt anvendelse har

beton en lang levetid med begrænset behov for vedligeholdelse,

hvorefter betonen kan genanvendes i det omfang, det skønnes

fornuftigt. Beton er derfor et miljømæssigt bæredygtigt produkt.

Farveforskelle i udstøbt beton kan forekomme pga. variationer i

delmaterialer, udførelse eller klimatiske forhold.

Levering af frisk beton:

Frisk beton leveres i roterbiler på byggepladsen. Aflæsning kan foretages

via bilens slidske, med udlæggerbånd eller med betonpumpe.

Aflæsningsmåde og kørselsforhold skal afklares inden levering.

Karakteristisk trykstyrke:

Betons styrkeklasse, f ck,cyl er udtryk for karakteristisk trykstyrke i

MPa. Trykstyrke bestemmes på betoncylindre Ø 150/300 mm ved

28 modenhedsdøgn. Styrkekl. angives som f.eks. C20/25, hvor

første tal (her 20) angiver cylindertrykstyrken.

Ingen beton leveret fra DK Beton A/S, indeholder mere end max. 2

mg vandopløseligt chromat pr. kg. tør cement.

Afdækning af nystøbt beton:

Udtørring af beton kan give svind revner, forringet styrke og holdbarhed.

Det er derfor nødvendigt at beskytte beton umiddelbart

efter udstøbing, jf. krav iht. DS 482. Beskyttelse kan foretages ved

afdækning med plastfolie eller presenning eller ved påsprøjtning af

forseglingsvæske.

6


I vinterperioden er det nødvendigt at beskytte nystøbt beton mod

hurtig afkøling og frostpåvirkning. Desuden bør tilslag i KI. M. KI. A.

eller KI. E. anvendes ved fare for frostpåvirkning i byggeperioden.

Service:

DK Beton A/S tilstræber at levere beton til aftalt tid (+/– 15 min.) og

i den med kunden aftalte konsistens. Forud for levering deltager vi

gerne i planlægning af leveringsforløbet, så en jævn støberytme kan

opnås.

DK Beton kan tilbyde temperatursimulering af kundens konstruktion

uden beregning – omfanget heraf skal dog aftales på forhånd og

bliver baseret på kundens oplysninger om konstruktion og støbeforhold.

7


Kvalitetscertificering:

DK Betons fabrikker er produktcertificeret iht. DS/EN 206-1

og DS 2426.

Miljøklassernes anvendelse

I det følgende skema er angivet vejledende anvendelser af de

forskellige miljøklasser. Neden stående tager ikke højde for

evt. særlige påvirkninger eller specielt aggressive miljøer, der

ikke er omfattet af gældende beton standarder.

Ved fare for frost i udførelsesperioden eller krav om stor

slidstyrke af betonoverfladen kan det være nødvendigt at

anvende tilslag i bedre miljøklasse end foreskrevet.

8


Miljøklasse: v/c max Styrkeklasse Anvendelsesområde

C4

C8

Passiv (P) C12/15

C16/20

C20/25

C25/30

C30/37

C35/45

Moderat (M) 0,55 C25/30

C30/37

· Renselag

· Uarmerede konstruktioner

· Konstruktioner i indendørs,

tørt miljø

· Jorddækkede fundamenter

i lav og normal sikkerhedsklasse

· Fundamenter delvist over terræn

· Jorddækkede fundamenter i

høj sikkerhedsklasse

· Udvendige vægge, facader og søjler

· Udvendige bjælker med

konstruktivt beskyttet overside

· Altanbrystninger

· Installationskanaler

· Ingeniørgange

· Elevatorgruber

Aggressiv (A) 0,45 C35/45 · Udvendige bjælker uden

konstruktivt beskyttet overflade

· Støttemure

· Lyskasser

· Kanaler og gruber i grundvand

· Udvendige trapper

· Altangange, -plader og -konsoller

· Kælderydervægge delvist over terræn

Ekstra Aggressiv (E) 0,40 C40/50 · Udvendige dæk og P-dæk

· Svømmebade

· Brosøjler

· Kantbjælker på broer

· Marine konstruktioner

9


Prisliste for færdigblandet beton

Vibreringsfri beton:

Vibreringsfri beton har gode flydeegenskaber og reducerer behovet

for flytning, afretning og vibrering, hvilket betyder nemmere udstøbning

og et bedre arbejdsmiljø, bl.a. mindre støj og færre tunge løft.

Stålfiberbeton:

Beton tilsat stålfibre er især velegnet ved krav om høj slid- og slagstyrke.

Beregning af stålfiberdosering på den aktuelle byggesag foretages

u/b, efterfølgende oplyses pris på beton med den beregnede

mængde/type fibre.

Ring for nærmere information.

Plastfiberbeton:

Beton tilsat plastfibre minimerer svindrevner i betonen. Ring for

nærmere information.

Gulvbeton:

DK Betons gulvbetoner er specielt udviklet til traditionelle gulvstøbninger.

Betonen er egnet til glitning, og tilslaget er tilpasset slid- og

punktlaster på det færdige gulv. Se prislisten for priser på de mest

anvendte typer, eller ring for information om andre typer gulvbetoner.

Sammenstøbningsbeton:

DK Betons sammenstøbningsbetoner er udviklet til problemfri

udstøbning af elementfuger. Betonen er let udstøbelig i fugen og

omslutter fugearmeringen godt, uden at bleeding og separering

forekommer.

Se prislisten for priser på de mest anvendte typer, eller ring for information

om sammenstøbningsbetoner i andre styrkeklasser.

Specialprodukter:

Ring til afdelingerne eller hovedkontoret for nærmere information.

10


Salg:

Tilbud på leverancer fås ved henven delse til nærmeste afdeling

(se s. 5) eller til hovedkontoret.

Tlf.: 70 21 96 00

Fax.: 70 21 96 01

E-mail.: info@dkbeton.dk

Teknik:

Betontekniske spørgsmål kan rettes til nærmeste afdeling (se s. 5)

eller til hovedkontoret.

Tlf.: 70 21 96 00

Fax.: 70 21 96 01

E-mail.: info@dkbeton.dk

Materiel:

Vore fabrikker kan ikke gøres ansvarlige som følge af, at vort materiel

bliver udsat for maskinskade, og dette f.eks. medfører støbeskel

eller anden ulempe og skade for kunden.

Produktsortiment:

Produktsortimentet kan variere fra fabrik til fabrik.

Hjemmeside:

Yderligere information kan findes på DK Betons hjemmeside:

www.dkbeton.dk

NYHED: Planlæg og gennemfør effektivt – og opnå rabat!

Effektiv planlægning er en fordel både for vore kunder og for os – og

vi kan samarbejde om at spare penge. DK Beton indfører nu muligheden

for, at vore kunder kan opnå ekstra rabat ved effektiv planlægning

og gennemførelse af større støbninger. Vi stiller en række

betingelser, jo flere af disse, der kan opfyldes, jo større rabat får

vores kunde. Der kan opnås rabat på op til kr. 25,- pr. m 3 beton!

Ring for nærmere information.

11


Betonpriser kr. pr. m 3 ekskl. moms og miljøafgift

Priserne er gældende i hele DK Betons dækningsområde

Produkter iht. DS/EN 206-1 og DS 2426:

Traditionel beton

Sætmål 60-120 mm dg 32 mm Normal kontrolklasse

Miljøkl. Ekspon.kl. Chloridkl. Cementtype Styrkekl. Pris pr. m 3 kr.

C12/15 863

C16/20 885

Passiv

X0

XC1

Cl 0,40

C20/25 909

C25/30 932

C30/37 962

C35/45 993

Moderat

XC2, XC3

XC4, XF1

XA1

Cl 0,20

C30/37 1.076

Aggressiv XF2, XF3 Cl 0,20 C35/45 1.256

Aggressiv

XF2, XF3

XA2

Cl 0,20

Sulfatbestandig

C35/45 1.366

Ekstra

aggressiv

XS3, XD2

XD3, XF4

XA3

Cl 0,10

Sulfatbestandig

C40/50 1.520

12


Vibreringsfri beton

Udbredelsesmål 500-700 dg 16 mm Normal kontrolklasse

Miljøkl. Ekspon.kl. Chloridkl. Cementtype Styrkekl. Pris pr. m 3

Passiv

X0

XC1

Cl 0,40 C20/25 1.029

C25/30 1.052

C30/37 1.083

C35/45 1.113

Moderat

XC2, XC3

XC4, XF1

XA1

Cl 0,20

C30/37 1.167

Aggressiv XF2, XF3 Cl 0,20 C35/45 1.347

Ekstra

aggressiv

XS3, XD2

XD3, XF4

XA3

CI 0,10

Sulfatbestandig

C40/C50 1.631

Gulvbetoner

Sætmål 60-120 mm dg 32 mm Normal kontrolklasse

Miljøkl. Ekspon.kl. Chloridkl. Egenskab Navn Styrkekl. Pris pr. m 3

Passiv

X0

XC1

Cl 0,40 DK-gulv-25 C25/30 1.084

DK-gulv-30 C30/37 1.192

Selvudtørrende DK-gulv-40 C40/50 1.289

13


Sammenstøbningsbetoner Til elementfuger

Udbredelsesmål 520-550 mm dg 8 mm Normal kontrolklasse

Miljøkl. Ekspon.kl. Chloridkl. Navn Styrkekl. Pris pr. m 3

Passiv

X0

XC1

Cl 0,40 DK-fuge-25P C25/30 1.118

DK-fuge-30P C30/37 1.149

Moderat

XC2, XC3

XC4, XF1

XA1

Cl 0,20 DK-fuge-30M C30/37 1.233

Aggressiv XF2, XF3 Cl 0,20 DK-fuge-35A C35/40 1.413

Produkter iht. DK Betons kontrolplan:

Grusbeton/

Kantstensbeton Cementmørtel

Jordfugtig konsistens

dg 32 mm Kl. P-mat.

Styrkekl. Pris pr. m 3

Sætmål 0-120 mm

dg 4 mm Kl. P-sand

Styrkekl. Pris pr. m 3

Renselag/

Grovbeton

Sætmål 60-120 mm

dg 32 mm Kl. P-mat.

Styrkekl. Pris pr. m 3

C8 831

C12 851

C16 871

C20 893

C25 918

C30 951

C16 958

C20 983

C25 1.014

C30 1.049

C35 1.080

C4 815

C8 838

14


Tillæg og øvrige ydelser

Bestilling og leveringstider:

Mandag - torsdag kl. 7.00 - 15.00

Fredag kl. 7.00 - 14.00

Ved levering uden for ovennævnte tider beregnes overtid. Levering

på lørdage, søn- og helligdage efter til bud.

Beton leveres så vidt muligt til aftalt tid

+/– 15 min.

Tillægspriser, netto ekskl. moms

Priserne er gældende i hele DK Betons dækningsområde

Tillæg, beton Pris pr.m 3

kr.

Tillæg Pris pr.m 3

kr.

Sten 16 mm 46 Sætmål 130-160 mm 30

Sten 8 mm 66 Sætmål 170-200 mm 59

Sten kl. M 75 Superplast 80

Sten kl. A/E 140 Retarder 50

Sand kl. A 48 Accellerator, kloridfri 80

Sand kl. E 55 Vintertillæg 16/11-15/3 25

Beton uden puzzolaner 44 Varm beton inkl. vintertillæg 61

175,- pr. m 3

175,- pr. m 3

Tillæg, levering

Pris

kr.

Miljøafgift 19,75 pr. m 3

Brændstoftillæg

dagspris

Aftalt aflæsning over 15 min., for 5 m 3 læs og derunder 150,- pr. kvarter

Aftalt aflæsning over 30 min., for læs større end 5 m 3 150,- pr. kvarter

Aftalt aflæsning med båndvogn over 40 min.

150,- pr. kvarter

Ikke forud aftalt aflæsningstid

300,- pr. kvarter

Ventetid værk, regulering af betonmængde

150,- pr. kvarter

Tillæg f. små læs: Køreafstand 0-20 km, pr. m 3 læs er

mindre end 3 m 3

Tillæg f. små læs: Køreafstand over 20 km, pr. m 3 læs er

mindre end 5 m 3

Returtillæg pr. m 3 - inkl. lossepladsafgift 340,- pr. m 3

Båndaflæsning, min. kr. 360,- 90,- pr. m 3

Laboratorievogn, timepris

510,- pr. time

15


Betonpumpning:

Bestilling til den leverende fabrik tid ligst muligt.

Eventuel afbestilling med frigørende virkning skal ske dagen før

inden kl. 10.00.

Ved senere afbestilling debiteres iht. prislisten.

Pumpning af beton

24/28 m

pumpe

kr.

31 m

pumpe

kr.

40/41 m

pumpe

kr.

48 m

pumpe

kr.

Inspektion af pumpeopg. før levering, pr. time (min. 2 t.) 498 498 498 498

Transport til og fra byggeplads, opstilling, afrigning.

Betales pr. opgave eller pr. dag 1.427 1.574 1.799 1.899

Timeberegning på byggeplads fra aftalt starttids punkt

til støbningens afslutning, rengøring samt stand-by.

Betales pr. time 973 1.096 1.246 1.416

Opstartpuds til pumpe, netto 849 849 849 849

Pumpning, pris pr. udpumpet m 3 76 84 102 113

Minimumspris pr. opgave, netto 3.666 3.999 4.648 5.299

Ved for sen afbestilling betales netto 1.769 1.999 2.297 2.665

Tillæg

Miljøafgift pr. opgave 75 75 75 75

Brændstoftillæg

dagspris dagspris dagspris dagspris

Pumpning af stålfiberbeton og grusbeton, pr. opgave 350 350 350 350

Vaskegebyr, hvis ikke muligt på byggeplads, netto 949 949 949 949

Rondel til betonfordeling

Pris pr. udlagt m 3 35

Minimumspris pr. opgave, netto 845

Transport til og fra byggeplads efter regning

Ovenstående priser gælder indenfor normal arbejdstid og inkluderer en

mands betjening.

Ved brug af ekstra slange/rør tillægges pr. påbegyndt 20 m vandret eller

10 m lodret kr. 28,- pr. udpumpet m 3 .

Ved udlægning af slange/rør ud over 20 m forventes, at kunden stiller

nødvendigt mandskab til rådighed.

Tillæg for ekstra mands betjening beregnes efter regning.

Overtid og al udlægning af slange/rør beregnes efter regning.

16


Salgs- og leveringsbetingelser

1. Priser/mængder:

a. Priserne gælder pr. m 3 ekskl. moms, samt de på leverings dagen gældende

miljøafgifter, frit leveret på leveringsadressen inden for de angivne

fabrikkers normale markedsområde.

b. Priserne i prislisten er baseret på levering af hele læs inden for de i

pris listen anførte ekspeditions- og leveringstider. For levering uden for

de nævnte tider samt for levering af mængder, der er mindre end de i

prislisten specificerede, beregnes tillæg.

c. Følgesedlens mængdeangivelse for færdigblandet beton repræ senterer

det rumfang, som betonen fylder med det tilstræbte luftindhold.

d. Vente- og aflæsningstid, der overstiger den i prislisten anførte maksimale

vente- og aflæsningstid, vil blive faktureret efter gældende prisliste.

e. DK Beton A/S fakturerer alle leverancer efter den på leveringsdagen

gældende prisliste.

2. Betaling:

Er intet andet aftalt, er beløbet for varen forfaldent til betaling ved

varens levering. Ved salg på kredit er betalingsbetingel serne: Lb. Måned

+ 15 dage netto. Ved ikke rettidig betaling tilskrives rente.

3. Levering:

a. Leverancen leveres og aflæsses på brugsstedet eller så nær dette, som

kørselsforholdene tillader. Såfremt køber anviser indkørsel over ikke

kørefast grund, er alle eventuelle følgeskader for købers regning.

b. Leveringstidspunktet er, når leverancen er ankommet til leveringsadressen.

c. Levering anses for sket, når køber er kommet i besiddelse af leverancen.

4. Ændringer:

a. Såfremt leveringstidspunktet for en leverance/delleverance ønskes

ændret af køber med frigørende virkning, skal medde lelse herom gives

inden kl. 12.00 dagen før aftalt levering. For leverance med betonpumpe

skal meddelelse gives inden kl. 10.00 dagen før den aftalte levering.

b. Såfremt leverancens kvantitet - såvel som kvalitet, af køber ønskes ændret,

skal dette ske skriftligt og i øvrigt i henhold til købelovens bestemmelser.

17


5. Modtagekontrol:

Inden aflæsningen skal køber kontrollere følgesedlens angivelser samt

under aflæsningen foretage visuel kontrol for at sikre sig, at leverancen

er i overensstemmelse med bestillingen.

Køber eller dennes repræsentant skal på følgesedlen kvittere dels for

leverancens modtagelse, dels for at der er overensstemmelse mellem

følgesedlens specifikationer og de for leverancen af køber krævede

specifikationer.

6. Betonkontrol:

a. DK Betons fabrikker er tilsluttet et anerkendt certificerings organ som

medvirker til at sikre, at leverancerne er i overensstemmelse med gældende

normer og forskrifter.

b. DK Betons kvalitetsstyringssystem er produktcertificeret i henhold til DS/

EN 206-1 og DS 2426, hvilket sikrer, at beton kvalitet og kvalitetskontrol

dokumenteres i henhold til gældende normer og forskrifter.

c. Enkeltresultater samt den statistiske behandling af resultaterne fra den

interne kvalitetskontrol er efter skriftlig aftale tilgængelig for køber.

d. Såfremt der ikke er truffet anden skriftlig aftale, er dokumentation ud over

DK Betons interne kvalitetskontrol/kvalitets styring for købers regning.

e. DK Beton A/S garanterer, at leverancen på leveringstidspunktet svarer til

de på følgesedlen anførte specifikationer under for ud sætning af, at læsstørrelsen

er større end eller lig med den for det enkelte produktionssted

gældende mindste læsstørrelse.

7. Produktanvendelighed og efterbehandling:

a. DK Beton A/S er uden ansvar, såfremt der er rekvireret en til formålet

eller en efter udstøbningsforholdene uegnet leverance.

b. DK Beton A/S hæfter ikke for kvalitetsforringelse opstået på grund af

for tidlig udtørring, mangelfuld kompaktering, afdækning eller efterbehandling,

farveforskel samt ændring af leverancens specifikationer efter

levering.

c. DK Betons ansvar bortfalder, såfremt køber foranlediger tilsætning af

enhver art til betonen.

8. Mangelansvar:

a. Leverancen leveres med 5 års leverandøransvar for mangler i overensstemmelse

med reglerne i AB92, § 10 stk. 4.

18


. Hvor køber er bygherre og selv udfører arbejdet, regnes 5-års fristen fra

leveringstidspunktet.

c. Såfremt en bygherre kan godtgøre, at et krav vedrørende mangler kun

med stor vanskelighed kan gennemføres mod køber, kan kravet gøres

gældende direkte mod DK Beton A/S.

9. Produktansvar:

a. DK Beton A/S er ansvarlig for skader, såfremt det kan bevises, at skaden

skyldes en defekt ved leverancen.

b. DK Beton A/S har tegnet produktansvarsforsikring.

c. Såfremt DK Beton A/S måtte blive pålagt et produktansvar over for

tredjemand, er køber forpligtet til at friholde DK Beton A/S for den del af

et erstatningskrav, der overstiger kr. 10. mio. I tilfælde af retssag er køber

forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler

kravet mod DK Beton A/S.

10. Begrænsning af ansvar.

I tilfælde af erstatningsansvar for en defekt leverance – herunder produktansvar

– omfatter DK Beton A/S ansvar ikke driftstab, tidstab,

avancetab eller andet indirekte tab.

11. Reklamation:

Eventuel reklamation skal ske skriftligt og straks efter, at køber er eller

burde være blevet opmærksom på forholdet, med angivelse af reklamationens

art og omfang. I modsat fald har køber fortabt sin ret til senere at

påråbe sig denne.

12. Ansvarsfrihed (Force Majeure):

DK Beton A/S er uden ansvar for forsinkelse, som skyldes forhold, der er

omtalt i AB92, § 24.

13. Tvister

Eventuelle tvister behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

19


DK BETON A/S

Fredensvej 40, 4100 Ringsted

Tel.: 7021 9600 · Fax: 7021 9601

www.dkbeton.dk

More magazines by this user
Similar magazines