Washing Machine Vaskemaskine Tvättmaskin Pralka ... - Hemexperten

hemexperten.se

Washing Machine Vaskemaskine Tvättmaskin Pralka ... - Hemexperten

4 Betjening af produktet

Kontrolpanel

1 2

4 5

6

8

7

1 - Indikator til programopfølgning

2 - Centrifugeringsregulator-knap*

3 - Temperaturregulator-knap*

4 - Start/pause/annuller-knap

5 - Knap til hjælpeprogrammer

6 - Start/pause-knap

7 - Indikator til programopfølgning

8 - Frontlågens lys*

* Varierer afhængig af modellen.

Forberedelse af maskinen

betragtning.

Sørg for, at slangerne er tilsluttet korrekt. Tænd

for strømmen til maskinen. Luk helt op for vandet. C Vælg altid den lavest mulige temperatur.

Højere temperaturer betyder højere

Anbring vasketøjet i maskinen. Tilsæt vaskemiddel

strømforbrug.

og skyllemiddel.

Programvalg

C Se flere detaljer om programmerne i "Program

og forbrugsskema".

Vælg et program, der passer til typen og Hovedprogammer

mængden af vasketøjet, samt hvor snavset

Brug følgende hovedprogrammer afhængig af

det er, i overnsstemmelse med "Program- og

tekstiltype.

forbrugsskema" og temperaturskemaet nedenfor.

• Bomuld

90˚C

Meget snavset hvidt bomuld

Du kan bruge dette program med de højeste

og linned. (duge, håndklæder, energi- og vandbesparelser sammenlignet med

sengetøj osv.)

andre programmer anbefalet til bomuldsvask, til

Normalt snavset kulørt,

vask af normalt snavset slidstærk bomulds- og

farveægte bomuld eller

hørtøj. Den aktuelle vandtemperatur kan afvige

60˚C syntetiske materialer (skjorter,

fra den angivne cyklus-temperatur. Programmets

natkjoler, pyjamas osv.) og lettere

varighed kan blive automatisk forkortet i de senere

snavset hvidt linned (undertøj

faser af programmet, hvis du vasker en mindre

osv.)

tøjmængde (f.eks. 1/2 eller mindre af kapacitet).

I det tilfælde vil energi- og vandforbrug blive

Blandet vasketøj inklusive sarte

40˚C-

yderligere reduceret, og dette giver dig mulighed

30˚C- Kold

tekstiler (netgardiner osv.),

for en mere økonomisk vask. Funktionen er

syntetiske materialer og uld.

tilgængelig i modeller med visning af resterende

vasketid.

Vælg det ønskede program med programvælgerknappen.

Brug dette program til vask af syntetiske tekstiler

• Syntetisk

C Programmerne er begrænset til den

(skjorter, bluser, blandet syntetisk/bomuld osv.)

centrifugeringsfart, der passer til hver enkelt Det vasker blidere og med kortere vasketid

stoftype.

sammenlignet med bomuldsprogrammet.

C Når du vælger et program, skal du altid Brug syntetisk 40˚C-programmet med tilvalgt

tage typen af tøj, farverne, hvor snavset forvask til gardiner og netgardiner. Da deres

tøjet er samt den tilladte vandtemperatur i vævestruktur forårsager stor skumdannelse,

26 DA

More magazines by this user
Similar magazines