Washing Machine Vaskemaskine Tvättmaskin Pralka ... - Hemexperten

hemexperten.se

Washing Machine Vaskemaskine Tvättmaskin Pralka ... - Hemexperten

Valg af hjælpefunktioner Vælg den ønskede hjælpefunktion før programmet startes. Desuden kan du til- eller fravælge hjælpefunktioner, der er passende til det igangværende program uden at trykke på start/ pause/annullering-knappen når maskinen er i gang. For at gøre det, skal maskinen være på et trin forud for den hjælpefunktion, du ønsker at tileller fravælge. Hvis hjælpefunktionen ikke kan til- eller fravælges, blinker den pågældede hjælpefunktion 3 gange for at advare brugeren. C Nogle funktioner kan ikke vælges sammen. Hvis en anden hjælpefunktion, der er i konflikt med den første, vælges før start af maskinen, vil den først valgte funktion blive annulleret og den sidst valgte hjælpefunktion forblive aktiv. C En hjælpefunktion, der ikke passer sammen med programmet, kan ikke vælges. (Se "Program- og forbrugsskema") C De ekstra funktioner kan variere afhængig af, hvilken model maskinen er. • Forvask En forvask kan kun betale sig til meget snavset vasketøj. Ved at undlade forvask sparer du energi, vand, vaskemiddel og tid. C Da deres vævestruktur forårsager stor skumdannelse, vaskes netgardiner med en lille mængde vaskemiddel, som fyldes i sæbeskuffens afdeling til klarvask. Kom ikke sæbe i forvask-afdelingen. • Ekstra skylning Denne funktion får maskinen til at foretage ekstra skyl foruden de allerede udførte efter hovedvasken. På den måde fjernes rester af sæbe, der efterlades i vasketøjet, og det minimerer allergirisiko for mennesker med følsom hud (babier, allergikere, osv.). • Udsæt skylning Hvis du ikke tømmer maskinen umiddelbart efter programmet er slut, kan du bruge skyllestopfunktionen og beholde vasketøjet i det sidste hold skyllevand for at undgå, at tøjet krøller når der ikke er vand i maskinen. I modeller udstyret med Centrifugeringsregulatorknap, vælg Centrifugeringsfart og tryk på Start/ pause/annuller-knappen hvis du ønsker at centrifugere tøjet i vand. I modeller udstyret med Centrifugeringsregulatorknap, vælg programmet Pumpe+centrifugering hvis du ønsker at centrifugere tøjet i vand. C I disse modeller skal du standse maskinen ved at trykke på knappen Start / pause / annuller inden du skifter til centrifugeringstrin og efter at udpumpning er afsluttet og maskinen er tømt for vandet. Vandet er pumpet ud af maskinen og vasketøjet centrifugeres ikke. • Ingen varme Brug denne funktion hvis du ønsker at vaske i kold vand. • Ingen centrifugering Brug denne funktion hvis du ikke ønsker centrifugere tøjet ved afslutningen af programmet. 29 DA • Reduceret centrifugering Denne funktion tillader centrifugering i lavere hastigheder end maskinen maksimale centrifugeringsfart. Når du trykker på knappen Fartreduktion, vil centrifugeringsfart blive begrænset til minimumshastighed angivet i kontrolpanellet. Start af programmet Tryk på start / pause / annullering-knappen for at starte programmet. Start/pause/annuller-knappen lyser op for at indikere, at programmet er startet. Frontlågen er låst og frontlågens lys slukkes. Børnesikring Brug børnesikring for at undgå, at børn piller ved maskinen. Dermed undgår du ændringer i et program, der kører. C Du kan tænde og slukke maskinen med tænd/sluk-knappen når børnesikring er aktiveret. Nåd du tænder maskinen igen vil programmet fortsætte fra det sted, det stoppede. Aktivering af børnesikringen: Tryk på og hold 1. og 2. hjælpefunktionsknapper nede i 3 sekunder, mens programmet kører. Den 1. hjælpefunktions lys lyser konstant. Deaktivering af børnesikring: Børnesikring skal deaktiveres for at kunne starte et nyt program og efter det forrige program er stoppet eller for at afbryde det kørende program. Tryk på og hold 1. og 2. hjælpefunktionsknapper nede i 3 sekunder for at deaktivere børnesikring. Programforløb Forløbet af et igangværende program kan følges på programopfølgningsindikatoren. I begyndelsen af hvert programtrin, lyser det relevante indikatorlys, og lyset for det færdiggjorte trin slukkes. For at ændre hjælpefunktionen, hastighed og temperaturindstillinger mens programmet kører, skal du bringe maskinen i pauseindstilling. Tryk på start/pause/annullering-knappen for at bringe maskinen i pauseindstilling. Her vil Start/pause/ annullering - lysene blinke. C Hvis maskinen ikke fortsætter til centrifugering, kan skyllestop-funktionen være aktiv eller det automatiske overvågningssystem være aktiveret på grund af ujævn fordeling af vasketøjet. Lås på frontlågen Der er et låsesystem på maskinens frontlågen, der forhindrer åbning af døren i de tilfælde, hvor vandniveauet gør det uhensigtsmæssigt. Når maskinen er bragt i pauseindstilling, undersøger systemet vandniveauet inde i maskinen. Hvis vandniveauet er passende, lyser frontlågens lys i løbet af 1-2 minutter, hvorefter frontlågen kan åbnes. Hvis frontlågens lys ikke er tændt, kan frontlågen ikke åbnes. Hvis du er nødt til at åbne frontlågen mens frontlågens lys er slukket, er du nødt til at annullere det igangværende program. Se

More magazines by this user
Similar magazines