Washing Machine Vaskemaskine Tvättmaskin Pralka ... - Hemexperten

hemexperten.se

Washing Machine Vaskemaskine Tvättmaskin Pralka ... - Hemexperten

och luckan kan öppnas.

Om lucklampan inte är på kan luckan inte öppnas.

Om du behöver öppna luckan när luckans

lampa är släckt måste du avbryta det aktuella

programmet; se "Avbryta programmet".

Ändra valen efter att

programmet har startat

Om du vill ändra inställningarna efter att

programmet har startat måste du först växla

maskinen till pausläge.

C Även om du väljer ett nytt program genom

att ändra positonen för programvalsratten när

maskinen körs eller är i pausläge så fortsätter

det valda programmet att köras. Du måste

avbryta det aktuella programmet för att byta

tvättprogram. Se "Avbryta programmet".

Ändra hjälpfunktion, hastighet och temperatur

Beroende på det steg programmet har kommit till

kanske du avbryter eller aktiverar hjälpfunktioner;

se "Val av hjälpfunktion".

Du kan också ändra hastighet och

temperaturinställningar; se "Val av

centrifugeringshastighet" och "Temperaturval".

Fylla på eller ta ut tvätt

Tryck snabbt på knappen Start/Paus/Avbryt för att

växla maskinen till pausläge. Vänta tills luckan kan

öppnas.

C Om luckans lampa inte tänds på 1-2

minuter, innebär det att vattennivån i maskinen

inte är tillräcklig och att tvätten inte kan läggas i.

Du kan återuppta programmet genom att trycka

på knappen Start/Paus/Avbryt. Öppna luckan

och lägg i eller ta ur tvätten. Stäng serviceluckan.

Gör ändringarna i hjälpfunktioner, temperatur och

hastighetsinställningar efter behov. Tryck på Start/

Paus/Avbryt för att starta programmet.

Avbryta programmet

Tryck och håll ned knappen Start/Paus/Avbryt i 3

sekunder för att avbryta det aktuella programmet.

I slutet av den här perioden kan maskinen tömma

ut vattnet som finns invändigt eller ta in och tömma

ut vattnet upp till 3 gånger för att kyla ned tvätten.

Lamporna för tvättning och slut tänds.

Så fort tömningen är klar släcks lamporna för Start/

Paus/Avbryt och tvättning och lukans lampa börjar

blinka.

När luckan går att öppna tänds luckans lampa och

lyser med fast sken. I det här fallet kan du välja och

starta det nya programmet.

Slutet av programmet

Lampan för slutet av programmet tänds när

programmet har kommit till slutet.

Tryck på knappen På/Av för att slå av maskinen.

Ta ut tvätten och stäng luckan. Maskinen är klar för

nästa tvättprogram.

46 SV

More magazines by this user
Similar magazines