Washing Machine Vaskemaskine Tvättmaskin Pralka ... - Hemexperten

hemexperten.se

Washing Machine Vaskemaskine Tvättmaskin Pralka ... - Hemexperten

ovan för att fortsätta tömma ut vattnet ur

maskinen. När tömningen av vattnet är slut

stänger du slutet av kontakten igen och fixerar

slangen på plats. Vrid pumpfiltret för att ta ut

det.

Tömning av vattnet när produkten har en

nödtömningsland:

Placera en stor behållare framför filtret för att

ta emot vatten som flödar från filtret. Lossa

pumpfiltret (moturs) tills vattnet börjar flöda

ut ur den. Rikta det flödande vattnet mot

behållaren du har placerat framför filtret. Du

kan använda en trasa för att torka upp rester

av vatten. När vattnet inuti maskinen är slut tar

du ut filtret helt genom att vrida det. Rengör

det från eventuell smuts inne i filtret, samt fibrer,

om det finns några, runt propellerområdet.

Installera filtret.

A Om produkten har en

vattenmunstyckesfunktion ska du montera

filtret i pumpens hus. Använd aldrig våld

vid byte av filtret. Sätt fast filtret helt på

plats. Annars kan vatten läcka ut ur

filterlocket.

Om filterlocket består av två delar, stäng

filterlocket genom att trycka på fliken. Om den

är i ett stycke sätter du ihop flikarna i nedre

delen på plats och trycker på övre delen för att

stänga.

48 SV

More magazines by this user
Similar magazines