bibliografi - NO - NTNU

folk.ntnu.no

bibliografi - NO - NTNU

Ivar Berg 13.11.2013

2008 nr. 3. [«Tida frå reformasjonen til midten av 1200-talet» s. 251–321 ved Jan Ragnar Hagland.]

Haugen, Einar. 1976. The Scandinavian Languages. An Introduction to their History. London:

Faber and Faber. [«From Medieval to Modern (1350–1550): Middle Scandinavian» s. 245–345.]

Omarbeidd tysk utgåve i 1984: Die skandinavischen Sprachen. Eine Einführung in ihre Geschichte,

Hamburg: Helmut Buske. [«Vom Mittelalter bis zur Neuzeit (1350–1550): Das Mittelskandinavische»

s. 308–436.]

Indrebø, Gustav. 2001. Norsk målsoga². Bergen: Norsk bokreidingslag. 1. utg. 1951.

[«Millomnorsk» s. 148–260. Melding av Einar Haugen i MM 1960: 71–77.]

Sandøy, Helge. 2011. Romsdalsk språkhistorie. Frå runer til sms – og vel så det. Oslo: Novus.

[«Romsdalsken i støypeskeia» s. 83–144.]

Seip, Didrik Arup. 1955. Norsk språkhistorie til omkring 1370². Oslo: Aschehoug. 1. utg. 1931.

[«Fra gammelnorsk til mellomnorsk (1300–1370)» s. 218–342. Melding av 1. utg. av Trygve

Knudsen i MM 1936: 177–209.] Omarbeidd og utvida tysk utgåve ved Laurits Saltveit i 1971:

Norwegische Sprachgeschichte, Berlin: de Gruyter.

Skard, Vemund. 1973. Norsk språkhistorie I: Til 1523. Oslo: Universitetsforlaget. [«Mellomnorsk»

s. 125–172.]

III.

Avhandlingar

1 Doktorgradsavhandlingar

Berg, Ivar. 2013. Eit seinmellomalderleg skrivemiljø: Nidaros erkesete 1458–1537. Det

humanistiske fakultetet, NTNU. [Mest vekt på siste del av perioden.]

Garmann, Nina Gram. 2008. The Quantity Shift. A Cognitive Usage-Based Analysis of the Quantity

Shift in East Norwegian with Data from Old Norse and North Gudbrandsdal. Det humanistiske

fakultet, UiO. [Førebels versjon i Jan Terje Faarlund (red.), Språk i endring, 81–110. Oslo: Novus,

2003. Oppdatert samandrag i NLT 28 (2010): 227–266. Få spesifikke referansar til mellomnorsk

eller tidfesting.]

Sundquist, John D. 2002. Morphosyntactic change in the history of the Mainland Scandinavian

languages. Department of Germanic Studies, Indiana University. [«Middle Norwegian» s. 74–210.]

Wetås, Åse. 2008. Kasusbortfallet i mellomnorsk. Ein komparativ studie av proprialt og appellativisk

materiale. Det humanistiske fakultet, UiO. [Førebels versjon i Jan Terje Faarlund (red.), Språk i

endring, 279–309. Oslo: Novus, 2003. Opposisjonsinnlegg av Hans-Olav Enger og Staffan Fridell

med svar frå doktoranden i NLT 27 (2009): 328–362.]

2 Hovudfags- og masteroppgåver

Alieva, Dinara. 2013. Adnominale genitivskonstruksjoner i mellomnorsk. En korpusbasert undersøkelse.

UiO.

Aukrust, Vegard. 2004. Kasusbøyinga i Lom i mellomnorsk tid – ein tilstandsrapport. NTNU.

Berg, Ivar. 2006. Nytt i gammalt. Kasusbruk i skrifter frå Trøndelag 1470–1500. NTNU.

Berg, Kirsten M. 1989. Hovedtrekk ved vokalismen i diplom fra Brunlanes og Tjølling 1400–1450.

UiB.

3 / 10

More magazines by this user
Similar magazines