11096 PDF til KAI.indd - Herlev Hospital

herlevhospital.dk

11096 PDF til KAI.indd - Herlev Hospital

akutmedicinsk kardiologisk

afdeling s

Genoprettelse af

normal hjerterytme

ved elektrisk stød

(DC KONVERTERING)

Kardiologisk ogisk Ambulatorium

Dagafsnit SA105


kardiologisk ambulatorium og dagafsnit sa 105

Hvad er formålet med behandlingen?

Du har den hjerterytme, der kaldes atrieflimmer. Det betyder, at dit hjerte slår

uregelmæssigt og måske også hurtigere end ellers.

For at genoprette din normale hjerterytme skal du have et elektrisk stød under

fuld bedøvelse. Det kaldes en DC-konvertering.

Du skal DC-konverteres:......................dag d.................

Hvordan er forløbet denne dag?

• Du skal møde kl. 8.00 i kardiologisk dagafsnit SA105 og melde din ankomst

ved skranken.

• En sygeplejerske modtager dig og fortæller om dagens forløb.

• Du får målt din temperatur, blodtryk, vægt og får sat elektroder på til

overvågning af din hjerterytme. Du får lagt et drop (et lille plastikrør) i en

blodåre i hånden. Gennem droppet får du lidt saltvand, og det er også her,

at lægen giver dig bedøvelsen.

Hvordan foregår selve DC-konverteringen?

• 2 læger og en sygeplejerske er tilstede under DC-konverteringen.

Lægerne kommer ca. kl. 9.00.

• En læge fra kardiologisk afdeling gennemgår dit forløb og snakker med dig

om din medicin.

• En narkoselæge snakker med dig om bedøvelsen, som er en kortvarig fuld

bedøvelse.

• Narkoselægen giver dig bedøvelsen i droppet, og i løbet af 1 minut falder du

i søvn. Bedøvelsen varer ca. 5 - 10 minutter.

• Når du er helt bedøvet, giver afdelingens læge dig et jævnstrømsstød ved

hjælp af 2 metalplader, der presses mod din brystkasse. Herved stødes din

hjerterytme over i en normal rytme.

3


kardiologisk ambulatorium og dagafsnit sa 105

Hvad sker der efter DC-konverteringen?

• En sygeplejerske overvåger dig og kontrollerer dit blodtryk, iltindholdet i dit

blod (ved en lille klemme på fingeren) og din hjerterytme.

• Du får lidt ilttilskud via en iltslange i næsen.

• Når du vågner, kan du være træt de første 10 til 20 minutter, og du skal

bare ligge og slappe af, mens du stille og roligt vågner.

• Du kan få en let forbrænding af huden, der hvor du har fået stødet. I det

tilfælde lægger vi kolde klude på huden umiddelbart efter stødet. Hvis du

synes, at huden svier lidt, vil du få udleveret lidt creme til at smøre huden

med.

• Når du er helt vågen, kan du få noget at drikke og morgenmad. Herefter

kan du gå rundt i afdelingen, mens din hjerterytme stadig overvåges via en

bærbar sender.

• Du kan tage hjem ca. kl. 12.00 – inden da skal du have været oppegående i

ca. 1 time.

Er det helt sikkert,

at jeg får den normale rytme igen?

• Hos ca. 9 ud af 10 personer lykkes det at få den normale hjerte rytme igen

ved en DC-konvertering.

• Ca. halvdelen af dem, der får den normale hjerterytme ved en DCkonvertering,

vil få tilbagefald af atrieflimren inden for det første år.

Er der nogen forberedelser til DC-konverteringen?

• Du skal være i blodfortyndende behandling med marevan og den skal være i

niveau (INR mellem 2-3) i minimum 3-4 uger inden DC-konverteringen.

• Du må spise og drikke frit indtil 6 timer før mødetidspunktet.

• Du må drikke vand, saftevand, juice og te uden mælk indtil 2 timer før

mødetidspunktet.

• I de sidste 2 timer før mødetidspunktet må du ikke spise, drikke eller ryge

(heller ikke tyggegummi, bolcher el. lign.) .

• Du kan tage din morgenmedicin som vanligt dog ikke vanddrivende

medicin eller digoxin. Du kan også vælge at tage din medicin med og tage

den sammen med din morgenmad efter DC-konverteringen.

• Hvis du har en infektion eller feber i dagene op til DC-konverteringen, skal

du ringe til os. Det kan blive nødvendigt at udsætte DC-konverteringen.

4


kardiologisk ambulatorium og dagafsnit sa 105

Kan pårørende være hos mig?

Pårørende må gerne være hos dig indtil du skal have selve DC-konverteringen

(ca. kl. 9.00) og igen når den er overstået.

Under selve DC-konverteringen kan pårørende vente i vores dagligstue.

Hvordan kan jeg komme hjem?

Af hensyn til din og andres sikkerhed må du ikke selv køre bil, motorcykel,

cykel el. lign. eller benytte offentlige transportmidler det første døgn efter

DC-konverteringen!

Dette skyldes, at din reaktionsevne kan være nedsat pga. bedøvelsen. Hvis du

ikke selv kan skaffe transport hjem, kan vi bestille transport til dig.

Hvad skal jeg være

opmærksom på, når jeg kommer hjem?

• Du skal enten være sammen med en voksen person det første døgn eller

aftale telefonisk kontakt et par gange i løbet af det første døgn. Det er fordi,

du pga. bedøvelsen kan være mere træt end normalt.

• Du kan evt. være lidt øm i musklerne i brystkassen. Det skyldes, at lægen

har presset metalpladerne hårdt mod brystkassen, da du fik stødet. Det sker

for at opnå god kontakt fra apparat til kroppen og for at minimere en evt.

forbrænding.

• Det er vigtigt, at du fortsætter med den blodfortyndende behandling

(marevan), indtil du kommer til kontrol i dagafsnittet om ca. 4 til 6 uger.

Hvis du forsat har normalrytmen ved kontrollen, kan du stoppe med at tage

marevan – dette aftaler du med lægen.

5


kardiologisk ambulatorium og dagafsnit sa 105

Hvad skal jeg medbringe?

• Dit mødekort eller indkaldelsesbrev

• Denne pjece

• Dit medicinskema

• Evt. din morgenmedicin

• Evt. briller, høreapparat, stok etc.

• Evt. læsestof

• Telefonnummer til en pårørende

• Det er en god ide at medbringe eventuelle spørgsmål på skrift

Hvor kan jeg spørge?

Hvis du har spørgsmål efter at have læst denne pjece, kan du ringe til

sygeplejerskerne på telefon 44 88 42 29 mellem kl. 11.00 - 12.00

Hvis du har behov for at ændre tid, aftale kørsel eller hvis du har andre

praktiske spørgsmål, kan du ringe til sekretæren på telefon 44 88 36 77

mellem 8.00 - 10.00.

Med venlig hilsen

Personalet

Kardiologisk ambulatorium og dagafsnit

Amtssygehuset i Herlev

MEDIEteam

grafik@herlevhosp.kbhamt.dk

11096 - 2005

6


kardiologisk ambulatorium og dagafsnit sa 105

Hvad skal jeg medbringe?

• Dit mødekort eller indkaldelsesbrev

• Denne pjece

• Dit medicinskema

• Evt. din morgenmedicin

• Evt. briller, høreapparat, stok etc.

• Evt. læsestof

• Telefonnummer til en pårørende

• Det er en god ide at medbringe eventuelle spørgsmål på skrift

Hvor kan jeg spørge?

Hvis du har spørgsmål efter at have læst denne pjece, kan du ringe til

sygeplejerskerne på telefon 44 88 42 29 mellem kl. 11.00 - 12.00

Hvis du har behov for at ændre tid, aftale kørsel eller hvis du har andre

praktiske spørgsmål, kan du ringe til sekretæren på telefon 44 88 36 77

mellem 8.00 - 10.00.

Med venlig hilsen

Personalet

Kardiologisk ambulatorium og dagafsnit

Amtssygehuset i Herlev

MEDIEteam

grafik@herlevhosp.kbhamt.dk

11096 - 2005

6

More magazines by this user
Similar magazines