Efter operationen - Herlev Hospital

herlevhospital.dk

Efter operationen - Herlev Hospital

Herlev Hospital

Urologisk Afdeling H

Pro-act balloner

Patientinformation


Urologisk Afdeling H

Lægen udfører en lille incision

i mellemkødet på hver side af

pungen. Der indføres en ballon

på hver side mellem blæren

og bækkenbunden. Ballonerne

giver et tryk på urinrøret,

der i mange tilfælde genskaber

eller bedrer kontinensen. Ballonen

har en slange og en påfyldningstuds,

der føres ned på

bagsiden af pungen. Det betyder

at man let kan justere ballonernes

fyldning.

Ballonen fyldes kun med 1

ml. under operationen og dette

er som regel ikke nok til at

påvirke kontinensen. Der påfyldes

kun 1 ml. for at ballonen

ikke skal flytte sig før vævet er

helet.

Du kan forvente at blive

udskrevet senest dagen efter

operationen.

I nogle tilfælde giver hævelsen

af vævet lige efter operationen

i sig selv bedring af kontinensen.

Denne bedring er

midlertidig, og det er nødvendigt

at justere ballonens fyldning,

hvilket foregår ved besøg

i ambulatoriet .

Din forberedelse

til operation

Hvis du er i blodfortyndende

behandling, skal du holde pause

3 dage før din operation. Tal

med din læge om det.

Det er vigtigt, at din krop er i

god form, når du skal opereres.

Du skal spise sundt og varieret

og sørge for at være i god fysisk

form.

Du kan læse mere om kost før

operation i pjecen ”Kost og

operation”.

Du bør være varsom med alkohol

inden operationen og følge

sundhedsstyrelsens genstandsgrænser.

Ligesom det er en god

ide at slutte med at ryge.

Du skal inden operationen ved

journaloptagelsen:

• have taget blodprøver og evt.

hjertediagram (EKG)

• aflevere en urinprøve til undersøgelse

for evt. bakterier

• undersøges af en læge

• tale med en narkoselæge om

bedøvelsen

• have fjernet evt. hårvækst i

operationsområdet

3


Urologisk Afdeling H

Urologisk Afdeling H

Faste

• Dagen før operationen må du

spise og drikke som vanligt

frem til kl. 02

• efter kl. 02 må du ikke længere

spise, men gerne indtage

drikkevarer (undtagen juice

og mælkeprodukter)

• du må få 250 ml. væske

inden kl.6

• fra kl. 6 på selve operationsdagen

må du hverken spise

eller drikke

Ved din ankomst til sengeafsnittet

viser sygeplejepersonalet

dig tilrette i afdelingen og

informerer om indlæggelsesforløbet.

Operationsdagen

Inden du bliver kørt til operation,

skal du:

• tage et brusebad

• iklæde dig rent tøj, bestående

af lange (elastiske) strømper,

underbukser og en hospitalsskjorte

• tage ur og andre smykker af

• have identifikationsarmbånd


• evt. have en beroligende

tablet

Du må gerne beholde evt. briller,

høreapparat og tandprotese

på.

På operationsgangen

Du får lagt et lille plastikrør (et

drop) i en blodåre. I droppet

får du smertestillende medicin

og sovemedicin, samt væske

under operationen.

Efter operationen

Du bliver kørt til opvågningsafsnittet,

hvor du overvåges, indtil

bedøvelsen har fortaget sig.

På sengeafdelingen tager plejepersonalet

imod dig og observerer

din tilstand. Du vil få tilbudt

drikkevarer og noget at

spise.

Plejepersonalet vil støtte dig de

første gange, du skal ud af sengen.

Forbehold

Du bør ikke køre bil, motorcykel

eller andet køretøj i 24

timer efter bedøvelsen, da du

stadig kan være påvirket af

medicin mm.

Dagene efter

operationen

Drop, dræn og katetre

Efter operationen har du et

drop som fjernes lige så snart

du har fået noget at drikke

og spise samt helt vågen efter

bedøvelsen. Det kan være du

har et kateter på grund af

bedøvelsen, det fjernes lige så

snart bedøvelsen har fortaget

sig.

Smertebehandling

Efter operationen får du smertestillende

medicin, så du er i

stand til at trække vejret godt

igennem og kan bevæge dig

i sengen uden særlige gener.

Har du ondt, skal du informere

plejepersonalet, således at din

smertebehandling kan reguleres.

Kost og væske

Du må spise og drikke som du

plejer.

Hvis du får kvalme, skal du

informere plejepersonalet.

Aktivitet

Selvom du føler dig træt, er

det meget vigtigt for det videre

forløb, at du kommer ud

af sengen samme dag, som du

er opereret. Herefter bør du

gå omkring i afdelingen flere

gange, både om dagen og om

aftenen. På den måde stimuleres

kredsløbet, og risikoen for

komplikationer mindskes.

Hvile

Det er almindeligt at være træt

efter en operation. Det er vigtigt

at du får sovet om natten

og hviler i løbet af dagen.

En del af dagen går med aktiviteter

som personlig pleje og

stuegang hos dig og dine medpatienter.

Du og dine pårørende

bør afpasse antallet af og

tidspunkt for besøgende, så du

også får mulighed for at hvile

dig.

Sårpleje

Forbindingen kan fjernes efter

det første døgn, hvis det ikke

siver fra såret. Du må gerne

tage brusebad efter de første

24 timer og duppe såret tørt

Du skal undgå karbad indtil

trådene er fjernet.

Trådene på pungen er selvopløselige

og forsvinder i løbet af

nogle uger.

4

5


Urologisk Afdeling H

Urologisk Afdeling H

Efter udskrivelsen

Det er normalt at være træt de

første uger efter operationen.

Du vil som regel kunne genoptage

dit eventuelle arbejde

efter 1 uge.

Som nævnt påfyldes kun 1 ml.

i ballonerne ved operationen.

Dette påvirker normalt ikke

din vandladning eller inkontinens.

Ved første ambulante

besøg 1 måned efter operationen

efterfyldes ballonerne

med 1 ml. af gangen i hver ballon.

Efterfyldning sker 1 gang

ugentligt indtil tilstrækkelig

effekt. Ballonerne kan højst

rumme 8 ml. hver.

Indlæggelsesbevis

og sygemelding

Afdelingen vil gerne udlevere

et indlæggelsesbevis, men har

du brug for en sygemelding,

skal denne udstedes af din

praktiserende læge.

Rejser

Du er normalt ikke automatisk

dækket af en almindelig

rejseforsikring ved udlandsrejser

efter indlæggelse / operation.

Du skal derfor kontakte dit

rejseforsikringsselskab og høre

nærmere.

Henvendelse

ved komplikationer

hvis du oplever komplikationer,

for eksempel:

• Blodudtrædninger. De kan

optræde i pungen eller mellemkødet

og forsvinder spontant.

• Vandladningsstop, som kan

ses en sjælden gang. Du skal

så henvende dig for at få

tømt urinen ud med et kateter

gennem urinrøret. Kateteret

kan som regel fjernes efter

et par dage. Er der fortsat

ikke fri vandladning, må der

tømmes lidt af ballonerne.

• Infektion ved protesen viser

sig ved ømhed og hævelse.

I nogle tilfælde kan det klares

med antibiotika, men ofte

må protesen fjernes, hvilket

kan gøres i lokalbedøvelse i

ambulatoriet. Senere kan der

så indsættes en ny protese.

Du skal i det første døgn efter

udskrivelsen ringe til Herlev

Hospital på tlf. 44 88 44 88 og

bede om vagthavende læge på

Urologisk Afdeling,

personsøger 82-825.

MEDIEteam:grafik • grafik@heh.regionh.dk • 13877

Efter det første døgn skal du

henvende dig til Urologisk

Ambulatorium eller praktiserende

læge i dagtiden. Aften og

nat til vagtlæge eller skadestue.

Ambulant kontrol

og efterbehandling

Du vil få tilsendt et ambulant

kort med tidspunkt.

Venlig hilsen

Personalet

Urologisk afd. H

Herlev Hospital

6

7


Herlev Hospital

Herlev Ringvej 75

DK-2730 Herlev

Telefon: 4488 4488

www.herlevhosp.dk

More magazines by this user
Similar magazines