Forskning 2007 - Herlev Hospital

herlevhospital.dk

Forskning 2007 - Herlev Hospital

Forskning 2007

Medicinsk Gastroenterologisk

Afdeling C

Klinisk forskning

Afprøvning af immunsupprimerende/-modulerende

biologiske lægemidler til patienter med kronisk

inflammatorisk tarmsygdom og antiviral behandling af

kronisk hepatitis samt far-makokinetik og optimering

af terapi med biologiske lægemidler.

Laboratorieorienteret forskning

Centrale forskningsområder omfatter studier af 1)

sammenhængen mellem fænotypiske variationer og

mønstre af genekspression ved anvendelse af DNAmicroarray-teknologi

i undergrupper af patienter med

kronisk inflammatorisk tarmsygdom, 2) adhæsionsmolekylers

rolle i inflammationsprocessen, 3) centrale

transkriptionsveje ved ulcerøs colitis og mikroskopisk

colitis (NF-κB, STAT), 4) MAP-kinaser og Cdx-transkriptionsfaktorers

be-tydning for udvikling og forløbet af

inflammatorisk tarmsygdom, 5) ekspression og funktion

af matriksmetalloproteinaser ved Crohns sygdom,

6) biologiske lægemidlers influering på TNF-alfatranskriptionen

ved colitis ulcerosa samt 7) ekspression

og funktion af peroxi-som-proliferatoraktiverede

receptorer og Toll-lignende receptorer ved kronisk

inflammato-risk tarmsygdom.

Epidemiologisk forskning

Patienter med colitis ulcerosa og Crohns sygdom registreres

i den nationale database (DCCD), som anvendes

til studier af langtidsprognoser, behandlingseffekt,

risiko for can-cer-udvikling samt i forbindelse med

genetisk karakteristik af kliniske fænotyper.

Akademisk afhandling

Csillag C. Microarray and Crohn’s disease. Ph.d.

[Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet]. [S.l.]: 2007.

Originalartikler

Christensen PB, Krarup HB, Moller A, Laursen AL,

Kjaer MS, Orholm M, Lindberg J, Groenbaek K, Kromann-Andersen

H, Weis N. Liver biopsy performance

and histological findings among patients with chronic

viral hepatitis: A Danish database study. Scand J Infect

Dis 2007;39(3):245-9.

Csillag C, Nielsen OH, Borup R, Olsen J, Bjerrum JT,

Nielsen FC. CARD15 status and familial predisposition

for Crohn’s disease and colonic gene expression. Dig

Dis Sci 2007;52(8):1783-9.

Csillag C, Nielsen OH, Borup R, Nielsen FC, Olsen

J. Clinical phenotype and gene expression profile

in Crohn’s disease. American Journal of Physiology-

Gastrointestinal and Liver Physiology 2007;292(1):

G298-G304.

Csillag C, Nielsen OH, Vainer B, Olsen J, Dieckgraefe

BK, Hendel J, Vind I, Dupuy C, Nielsen FC, Borup R.

Expression of the genes dual oxidase 2, lipocalin 2 and

regenerating islet-derived 1 alpha in Crohn’s disease.

Scand J Gastroenterol 2007;42(4):454-63.

Csillag C, Borup R, Olsen J, Nielsen FC, Nielsen OH.

Treatment response and colonic gene expression in

patients with Crohn’s disease. Scand J Gastroenterol

2007;42(7):834-40.

Ferrero-Miliani L, Nielsen OH, Andersen PS, Girardin

SE. Chronic inflammation: importance of NOD2 and

NALP3 in interleukin-1 beta generation. Clin Exp

Immunol 2007;147(2):227-35.

Halfvarson J, Jess T, Bodin L, Jarnerot G, Munkholm

P, Binder V, Tysk C. Longitudinal concordance for

clinical characteristics in a Swedish-Danish twin

population with inflammatory bowel disease. Inflamm

Bowel Dis 2007;13(12):1536-44.

Hoie O, Wolters FL, Riis L, Bernklev T, Aamodt G,

Clofent J, Tsianos E, Beltrami M, Odes S, Munkholm

P, Vatn M, Stockbrugger RW, Moum B. Low colectomy

rates in ulcerative colitis in an unselected European

cohort followed for 10 years. Gastroenterology

2007;132(2):507-15.

Hoie O, Wolters F, Riis L, Aamodt G, Solberg C, Bernklev

T, Odes S, Mouzas IA, Beltrami M, Langholz E,

Stockbrugger R, Vatn M, Moum B. Ulcerative colitis:

Patient characteristics may predict 10-yr disease recurrence

in a European-wide population-based cohort. Am

J Gastroenterol 2007;102(8):1692-701.

Jess T, Riis L, Vind I, Winther KV, Borg S, Binder V,

Langholz E, Thomsen OO, Munkholm P. Changes

in clinical characteristics, course, and prognosis of

inflammatory bowel disease during the last 5 decades:

A population-based study from Copenhagen, Denmark.

Inflamm Bowel Dis 2007;13(4):481-9.

Jess T, Gamborg M, Munkholm P, Sorensen TIA.

Overall and cause-specific mortality in ulcerative colitis:

Meta-analysis of population-based inception cohort

studies. Am J Gastroenterol 2007;102(3):609-17.

16

More magazines by this user
Similar magazines