Forskning 2007 - Herlev Hospital

herlevhospital.dk

Forskning 2007 - Herlev Hospital

Forskning 2007

Jorgensen J, Cold S, Kamby C. Primaer inoperabel

cancer mammae. Ugeskrift for laeger 2007 Sep

10;169(37):3091-3.

Junker N, Nielsen DL, Kamby C. Bisfosfonater ved

brystkraeft--baseret pa en Cochrane-metaanalyse.

Ugeskrift for laeger 2007 Sep 10;169(37):3108-11.

Lindberg H, Nielsen DL, Tuxen M, Kamby C.

Antiostrogenbehandling af postmenopausale patienter

med metastaserende cancer mammae. Ugeskrift for

laeger 2007 Sep 10;169(37):3096-100.

Lindberg H, Nielsen DL, Kamby C. Medicinsk,

nonendokrin behandling af metastaserende cancer

mammae--en status. Ugeskrift for laeger 2007 Apr

23;169(17):1556-60.

Ludvigsen L, Toxvaerd A, Mahdi B, Krarup-Hansen

A, Bergenfeldt M. Successful resection of an advanced

duodenal gastrointestinal stromal tumor after downstaging

with imatinib: Report of a case. Surg Today

2007;37(12):1105-9.

Nielsen DL, Andersson M. Behandlingsresultater ved

brystkraeft: effektivitet og omkostninger. Ugeskrift for

laeger 2007 Sep 3;169(36):2963.

Nielsen DL, Andersson M. Biologisk behandling

ved metastaserende cancer mammae. Monoklonale

antistoffer og tyrosinkinasehaemmere. Ugeskrift for

laeger 2007 Sep 10;169(37):3085-7.

Nielsen HM, Kamby C. Lokoregionalt recidiv af

cancer mammae. Ugeskrift for laeger 2007 Sep

10;169(37):3093-6.

Patel N, Adatia R, Mellemgaard A, Jack R, Moller H.

Variation in the use of chemotherapy in lung cancer.

Br J Cancer 2007;96(6):886-90.

Sengelov L, Klarskov OP, Karlsson S. Behandling af

hormonrefraktaer metastatisk prostatacancer. Ugeskrift

for laeger 2007 May 14;169(20):1905-7.

ORIGINALARTIKLER

30

25

20

15

10

5

Sengelov L, Geertsen PF. Ny behandling af metastatisk

nyrecancer. Dansk Selskab for Klinisk Onkologi.

Ugeskrift for laeger 2007 Mar 19;169(12):1117.

Tuxen MK, Kamby C, Nielsen DL. Neoadjuverende

antihormonal behandling af kvinder med brystkraeft.

Ugeskrift for laeger 2007 Sep 10;169(37):3077-81.

Tuxen MK, Nielsen DL, Lindberg H, Kamby C.

Adjuverende antihormonal behandling af kvinder med

primaer operabel brystkraeft. Ugeskrift for laeger 2007

Jan 22;169(4):297-9.

JOURNAL IMPACT FACTOR

0

100

80

60

40

20

0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

33

More magazines by this user
Similar magazines