Forskning 2007 - Herlev Hospital

herlevhospital.dk

Forskning 2007 - Herlev Hospital

Forskning 2007

Anæstesiologisk Afdeling I

Forskningsområder

Kontrollerede kliniske forsøg af perioperative interventioner.

Epidemiologisk forskning i perioperative problemstillinger.

Udvikling af optimale anæstesiformer.

Kontrollerede kliniske afprøvninger af nye anæstesimetoder.

Systematiske ”reviews” af anæstesiologiske problemstillinger.

Medicinsk Teknologi Vurdering.

Kvalitativ forskning - interview og spørgeskemaundersøgelse.

Forskningsaktiviteter

Forskning i perioperative problemstillinger med fokus

på respiratoriske og kardiale komplikationer samt

postoperativ smerte, kvalme og opkastning.

Anæstesimetoder med fokus på postoperativ kvalme

og opkastning (PONV), opioidtolerance, intuberingsmuligheder

samt optimering af perioperative forløb.

Postoperativ smertebehandling.

Neuromuskulær blokade.

Infektionsovervågning og smitteveje hos kritisk syge

patienter.

Gennemblødning af gastrointestinalkanalen ved kritisk

sygdom.

Sedation og smertebehandling af kritisk syge patienter.

Kroniske ikke-maligne smerter:

Kroniske smertetilstande med fokus på den tværfaglige

bio-psykosociale behandling.

Uddannelsesrelateret forskning med fokus på effekt af

nye uddannelsesmetoder, herunder specielt fuld skala

og pc-simulation.

Patientsikkerhed - undersøgelse af patienter og personales

holdninger til fejl og kritiske hændelser.

Dansk Anæstesi Database - Anvendelse og Outcome.

Akademiske afhandlinger

Hellemann D. Innate immunity in critical illness

- genetic variations and early inflammatory

response. Ph.d. [Københavns Universitet. Det

Sundhedsvidenskabelige Fakultet]. [S.l.]: 2007.

Jorgensen VL. Barrier function in the large bowel

in sepsis. Ph.d. [Københavns Universitet. Det

Sundhedsvidenskabelige Fakultet]. [S.l.]: 2007.

Originalartikler

Gaetke MR, Bundgaard JR, Viby-Mogensen J. Two

novel mutations in the BCHE gene in patients with

prolonged duration of action of mivacurium or

succinylcholine during anaesthesia. Pharmacogenetics

and Genomics 2007;17(11):995-9.

Hellemann D, Larsson A, Madsen HO, Bonde J,

Jarlov JO, Wiis J, Faber T, Wetterslev J, Garred P.

Heterozygosity of mannose-binding lectin (MBL2)

genotypes predicts advantage (heterosis) in relation

to fatal outcome in intensive care patients. Hum Mol

Genet 2007;16(24):3071-80.

Hove LD, Steinmetz J, Christoffersen JK, Moller A,

Nielsen J, Schmidt H. Analysis of deaths related to

anesthesia in the period 1996-2004 from closed claims

registered by the Danish Patient Insurance Association.

Anesthesiology 2007 Apr;106(4):675-80.

Hove LD, Steinmetz J, Christoffersen JK, Moller A,

Nielsen J, Schmidt H. Anaestesirelaterede dodsfald

anmeldt til Patientforsikringen i perioden 1996-2004-

-sekundaerpublikation. Ugeskrift for laeger 2007 Aug

20;169(34):2780-1.

Ibsen M, Jorgensen VL, Perner A. Norepinephrine

in low to moderate doses may not increase luminal

concentrations of L-lactate in the gut in patients with

septic shock. Acta Anaesthesiol Scand 2007;51(8):1079-84.

Jensen ML, Foster DJR, Upton RN, Kristensen K,

Hansen SH, Jensen NH, Nielsen BN, Skram U, Villesen

HH, Christrup L. Population pharmacokinetics of

buprenorphine following a two-stage intravenous

infusion in healthy volunteers. Eur J Clin Pharmacol

2007;63(12):1153-9.

Jorgensen VL, Ibsen M, Andresen L, Schulzke JD,

Perner A. Effects of endotoxaemia on markers of

permeability, metabolism and inflammation in the

large bowel of healthy subjects. Acta Anaesthesiol

Scand 2007;51(8):1085-92.

Moller MH, Moller AM. Spinal- og epiduralanaestesi.

Ugeskrift for laeger 2007 Feb 26;169(9):796-8.

Moller AM. The impact of smoking on the perioperative

course and the effect of pre-operative

smoking intervention. Acta Anaesthesiol Scand

2007;51(3):380-1.

Villesen HH, Kristensen K, Hansen SH, Jensen NH,

Skram U, Christrup LL. Pharmacokinetics of morphine-

6-glucuronide following oral administration in healthy

volunteers. Eur J Clin Pharmacol 2007;63(8):761-7.

34

More magazines by this user
Similar magazines