Forskning 2007 - Herlev Hospital

herlevhospital.dk

Forskning 2007 - Herlev Hospital

Forskning 2007

Klinisk Fysiologisk Afdeling Z

Forskningsområder

Kontrollerede kliniske undersøgelser med måling af

organfunktion eller billeddiagnostisk evaluering ved

nye behandlinger. Medicinsk Teknologivurdering af

ny undersøgelsesteknologi.

Kontrollerede kliniske undersøgelser af organfunktion

ved påvirkning af ydre faktorer (træning, inaktivitet,

hypoksi etc.). Molecular imaging (metabolisme,

receptorstudier etc. med positronmærkede sporstoffer).

Studier af organpatofysiologi.

Forskningsaktiviteter

Diagnostisk udredning og behandlingskontrol af

Forskellige cancerformer med fokus på PET’s rolle

samt undersøgelse af organpåvirkning ved medicinsk

behandling af kræftsygdom. Diagnostisk udredning

af lidelser i bevægeapparatet, herunder osteoporose og

proteseindheling.

Funktionel diagnostik af centralt og perifert kredsløb

med hovedvægt på hjertets pumpefunktion, hjertemusklens

blodforsyning samt perifere karlidelser.

Lymfødempatogenese og diagnostik. Blodvolumen og

kropssammensætning; implikationer for målemetoder.

Evaluering af ny diagnostik som Ca-score index og på

sigt hjerte-CT i samspil med myocardieperfusion til

personer med hjertesygdom. Indvirkning af træning/

inaktivitet på organfunktion, herunder muskelmetabolisme

målt med FDG-PET.

Indvirkning af akut iltmangel (herunder hypobar

hypoksi) på organfunktion. Nyrens funktion ved nyresygdom

og organtransplantation med hovedvægt på

vand-saltbalance og nyrens regulationsmekanismer.

Originalartikler

Appel JM, Nielsen D, Zerahn B, Jensen BV, Skagen K.

Anthracycline-induced chronic cardiotoxicity and heart

failure. Acta Oncol 2007;46(5):576-80.

JOURNAL IMPACT FACTOR ORIGINALARTIKLER

30

25

20

15

10

5

0

100

80

60

40

20

0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Borresen ML, Wang D, Strandgaard S. Pulse wave

reflection is amplified in normotensive patients with

autosomal-dominant polycystic kidney disease and

normal renal function. Am J Nephrol 2007;27(3):240-6.

Glintborg B, Ogard CG, Zerahn B. Månedens

billede; knogleskintigrafi. Ugeskrift for laeger

2007;169(14):1328.

Bogkapitel

Kanstrup IL. Diagnostisk metodik. In: Ingemann

Hansen T, Krogsgaard M, editors. Idrætsskadebogen. 1.

udgave ed. Kbh.: FADL; 2007. p. 87-108.

40

More magazines by this user
Similar magazines