Forskning 2007 - Herlev Hospital

herlevhospital.dk

Forskning 2007 - Herlev Hospital

Forskning 2007

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling M

Forskningsområder

Infektionspatogenese.

Mikrobiologisk diagnostik ved hjælp af genamplifikationsteknik.

Epidemiologisk forskning.

Forskningsaktiviteter

Projekter vedrørende:

Stafylokokinfektioner.

Meningitis og sepsisbehandling.

Overvågning af bakteriæmier.

Overvågning af antibiotikaresistens.

Molekylærbiologiske metoder til diagnostik og typning,

specielt med hensyn til Legionella-infektioner.

Antibiotikaresistens.

Infektionsepidemiologi og nosokomielle infektioner

(sygehuserhvervede infektioner).

Akademisk afhandling

Andersen CO. Streptococcus penumoniae meningitis

- Clinical and experimental studies. Disputats

[Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet] 2007.

Originalartikler

Afshar B, Fry NK, Bellamy W, Underwood AP, Harrison

TG and Members of the European Working Group for

Legionella Infections (Bangsborg J et al.). External

quality assessment of a DNA sequence-based scheme

for epidemiological typing of Legionella pneumophila

by an international network of laboratories. J Clin

Microbiol 2007 Oct;45(10):3251-6.

Bangsborg J, Jarlov JO, Uldum SA. Nosokomiel Legionella-infektion.

Opgorelse fra det tidligere Kobenhavns

Amt 2000-2004. Ugeskrift for laeger 2007 Dec

3;169(49):4262-5.

Boennelycke M, Christensen JJ, Arpi M, Krause S.

Leptotrichia amnionii found in septic abortion in Denmark.

Scand J Infect Dis 2007;39(4):382-3.

Danielsen M, Wind A, Leisner JJ, Arpi M. Antimicrobial

susceptibility of human blood culture isolates of

Lactobacillus spp. European Journal of Clinical Microbiology

& Infectious Diseases 2007;26(4):287-9.

Fry NK, Afshar B, Bellamy W, Underwood AP, Ratcliff

RM, Harrison TG and Members of the European Working

Group for Legionella Infections (Bangsborg J et

al.). Identification of Legionella spp. by 19 European

reference laboratories: results of the European Work­

ing Group for Legionella Infections External Quality

Assessment Scheme using DNA sequencing of the

macrophage infectivity potentiator gene and dedicated

online tools. Clinical microbiology and infection :

the official publication of the European Society of

Clinical Microbiology and Infectious Diseases 2007

Nov;13(11):1119-24.

Fussing V, Nielsen EM, Neimann J, Engberg J. Systematic

serotyping and riboprinting of Campylobacter

spp. improves surveillance: experiences from two

Danish counties. Clinical Microbiology and Infection

2007;13(6):635-42.

Hellemann D, Larsson A, Madsen HO, Bonde J, Jarlov

JO, Wiis J, Faber T, Wetterslev J, Garred P. Heterozygosity

of mannose-binding lectin (MBL2) genotypes

predicts advantage (heterosis) in relation to fatal

outcome in intensive care patients. Hum Mol Genet

2007;16(24):3071-80.

Korshin A, Koster-Rasmussen R, Meyer CN, Dzajic E,

Christensen JJ, Nielsen X, Højby N, Bangsborg JM,

Østergaard C, Bruun B, Friis H, Dessau R, Holt H,

Kjældgaard P, Strøbæk S, Sørensen PK, Prag J, Schumacher

H, Møller JK, Schönheyder HC, Kjærgaard J.

Adjunctive steroid treatment: local guidelines and

patient outcome in adult bacterial meningitis. Scand J

Infect Dis 2007;39(11-12):963-8.

Meyer CN, Schonheyder HC, Bangsborg J, Nielsen

XC, Moller JK, Molbak K, Korshin A, Ronneberg E,

Koster-Rasmussen R, Hoiby N. Bakteriel meningitis i

Danmark 2002 og 2003. Landsdaekkende registrering

baseret pa laboratoriedata. Ugeskrift for laeger 2007

Feb 5;169(6):503-6.

O’Reilly T, Ostergaard C, Vaxelaire J, Zak O. Systemic

inflammation alters the inflammatory response in

experimental lipopolysaccharide-induced meningitis.

Clin Exp Immunol 2007;147(1):112-9.

Pedersen M, Brandt CT, Knudsen GM, Ostergaard

C, Skinhoj P, Frimodt-Moller N, Moller K. Cerebral

blood flow autoregulation in early experimental S.

pneumoniae meningitis. Journal of applied physiology

(Bethesda, Md : 1985) 2007 Jan;102(1):72-8.

Pers C, Tvedegaard E, Christensen JJ, Bangsborg J.

Capnocytophaga cynodegmi peritonitis in a peritoneal

dialysis patient. J Clin Microbiol 2007;45(11):3844-6.

42

More magazines by this user
Similar magazines