Forskning 2007 - Herlev Hospital

herlevhospital.dk

Forskning 2007 - Herlev Hospital

Forskning 2007

Gennem en målrettet indsats søger vi indflydelse på alle

sundhedsforskningsrelaterede områder og arbejder

såvel internt som eksternt på at sikre gode

forskningsbetingelser på Herlev Hospital,

siger Inge Marie Svane.

Forskningsrådet fastholder endvidere basisaktiviteterne,

der har til formål at yde en effektiv og målrettet

service til husets forskere.

• Stipendier til yngre forskere. Nutidens og fremtidens

forskning på Herlev Hospital sikres bedst gennem

støtte til nye lovende forskere og forskningsprojekter,

der udføres under kompetent vejledning

af hospitalets seniorforskere. Forskningsrådet

disponerede derfor også i 2007 størstedelen af sine

midler til stipendier herunder særligt igangsætningsstipendier.

Med 1. uddelingsrunde i januar og 2. uddelingsrunde

i juni blev der samlet uddelt 4 millioner i

form af 20 stipendier. Hovedparten af midlerne

blev givet til igangsætning af nye forskningsprojekter,

alle af høj kvalitet og med sikring af tværfaglig

repræsentation.

Udover lønmidler har Forskningsrådet ydet midler

til andre projektomkostninger i form af materialer

og apparatur.

For at skabe mulighed for stipendier af op til

12 måneders varighed foretog Forskningsrådet

allerede i december 2007 uddeling af stipendier

til anvendelse i 2008.

• Adgang til statistikerhjælp.

Fri statistikerassistance, der giver forskere adgang

til vejledning fra en ”in-house” statistiker. Denne

ordning er tiltagende populær og mere end 15

forskere fik i 2007, via ordningen, hurtig hjælp til

statistiske problemer.

Forsknings- og finansieringskonsulentfunktionen,

som er integreret i Forskningsrådet, via sekretæren,

har et bredt arbejdsområde målrettet mod servicering

af forskningsmiljøet på praktiske og administrative

områder. Der udsendes løbende varsling af

eksterne fondsopslag og andre finansieringsmuligheder,

derudover udfærdiges budget- og aktivitetsrapporteringer

og registreringer af kliniske forsøg.

Forskningspriser

Forskningsrådet belønner forskningskvalitet. Forskningsrådet

har besluttet at belønne høj forskningskvalitet

for derigennem at fremme hospitalets forskningsmæssige

placering nationalt og internationalt.

Med High Impact priserne ønsker forskningsrådet at

motivere hospitalets forskere til altid at stræbe lidt

højere i alle forskningens faser for at opnå resultater,

der muliggør publicering i de bedste fagtidsskrifter.

Forskningsrådets formand Inge Marie Svane.

I 2007 blev der uddelt 16 high impact priser på i alt

107.500 kr. til 10 forskere, der enten var førsteforfatter

eller korresponderende forfatter til artikler publiceret i

højt rangerende tidsskrifter. Prisvinderne præsenterede

kort deres vindende artikler på et ekstraordinært Staf

Meeting i december måned. Højeste priser på 15.000

kr. gik til Tine Jess, afd. C og Nikolaj Eldrup/Børge

Nordestgaard, afd. K for artikler i henholdsvis Gastroenterology

og Circulation med impact factorerne 12,5

og 10,9.

En særlig pris på 15.000 kr. blev i 2007 givet til fysioterapeut

Anders Vinther, afd. Q som yngste prisbelønnede

førsteforfatter.

Forskningsrådets politik er baseret på synlighed,

tilgængelighed og lydhørhed. Gennem en målrettet

indsats søger vi indflydelse på alle sundhedsforskningsrelaterede

områder og arbejder såvel internt som

eksternt på at sikre gode forskningsbetingelser på

Herlev Hospital.

Forskningsrådets vegne

Inge Marie Svane

Formand

More magazines by this user
Similar magazines