Tilbud under graviditet, fødsel og barsel - Herlev Hospital

herlevhospital.dk

Tilbud under graviditet, fødsel og barsel - Herlev Hospital

Herlev Hospital

Vidste du …

at du og din partner

kan blive på hospitalet

2 døgn efter fødslen,

hvis det er første

gang du føder.

Fødeafdelingen på Herlev Hospital

Tilbud under graviditet,

fødsel og barsel


Fødeafdelingen . Herlev Hospital

Fødeafdelingen . Herlev Hospital

Kære gravide

I denne pjece kan du læse om tilbuddene på Herlev Hospitals Fødeafdeling,

som er blandt landets største med 4800 fødsler om året.

På Fødeafdelingen er jordemødre, fødselslæger, social- og sundhedsassistenter,

sygeplejersker og børnelæger parat til at støtte dig. Vi

glæder os til at møde dig og din partner – og håber, at vi kan være

med til at skabe tryghed og sikkerhed omkring hele jeres forløb.

Venlig hilsen

Personalet på Fødeafdelingen

Herlev Hospital

Vidste du …

at Fødeafdelingen

Herlev Hospital har

200 jordemødre, læger

og sygeplejersker

tilknyttet.

2

3


Fødeafdelingen . Herlev Hospital

Vidste du …

at vi tilbyder rygestopkursus,

hvis du

eller din partner

ryger.

Vidste du …

Fødeafdelingen . Herlev Hospital

at vi tilbyder

kontrol hos diætist,

diabetes-sygeplejerske

og overlæge, hvis du

udvikler sukkersyge

i graviditeten.

Graviditet

Vidste du …

at vi tilbyder

akupunktur under

graviditeten. Det kan

f.eks. hjælpe mod

kvalme og vand

i kroppen.

Jordemoder

Herlev Hospital har jordemoderkonsultationer i Gentofte, Herlev, Ballerup, Glostrup

og Tåstrup, så du har mulighed for at gå til jordemoder i dit nærområde. Du kan

vælge individuel konsultation eller gruppekonsultation. Vi tilstræber, at du får den

samme jordemoder gennem hele forløbet. Jordemødrene i konsultationerne arbejder

alle på Fødegangen på Herlev Hospital.

Forældreaftener

I løbet af din graviditet har du og din partner mulighed for at deltage i tre forældreaftener

i hospitalets auditorium. Her fortæller en jordemoder, en sygeplejerske og

en læge om f.eks. sund livsstil, kroppens forandringer, gener under graviditeten,

forventninger til at blive forældre, parforhold, seksualitet, fødslens forløb, smertelindring,

kejsersnit, amning, efterfødsels-reaktioner, osv. Der er mulighed for at

stille spørgsmål.

Akut hjælp i Fødemodtagelsen

Døgnet rundt har du mulighed for at ringe til Fødemodtagelsen, hvis du har behov

for akut hjælp i graviditeten, og når du skal føde. Telefonen besvares af en jordemoder,

som vurderer, om du skal komme ind på Fødemodtagelsen. Her bliver du tilset

af en jordemoder og evt. af en læge. Dette gælder også, når du skal føde. Jordemoderen

vurderer, om du er i fødsel, og hvornår du kan komme på Fødegangen.

Støtte til sårbare gravide

Hvis du har behov for ekstra omsorg og støtte under graviditet, fødsel og barsel,

kan du blive tilknyttet afdelingens Obstetriske Team. For eksempel hvis:

• du er meget ung

• du skal være alene med barnet

• du tidligere har haft en traumatisk fødsel

• din graviditet er meget besværlig

• du har haft en fødselsdepression

• du eller din partner har andre sociale eller psykiske problemer

Teamet består af jordemødre, sygeplejersker, fødselslæger, socialrådgiver og praktiserende

læge. Psykiater, psykiatrisk sygeplejerske og børnelæge er tilknyttet som

konsulenter.

4

5


Fødeafdelingen . Herlev Hospital

fødsel

Fødsel i vand

Herlev Hospital har ti fødestuer. På seks af fødestuerne er der badekar, hvor du

har mulighed for at opholde dig, både mens du har veer og under selve fødslen.

Når du opholder dig i vandet, kan det lindre dine smerter.

Hjemmefødsel

Du har også mulighed for at føde hjemme. Så kommer en jordemoder fra Herlev

Hospital hjem til dig og hjælper dig under hele fødslen. Dagen efter fødslen bliver du

ringet op af en jordemoder.

Planlagt kejsersnit

Vi anbefaler, at du føder ved en normal fødsel. Men i nogle tilfælde kan man allerede i

graviditeten forudse, at der er så stor risiko for komplikationer under en fødsel, at vi

anbefaler, at du føder ved kejsersnit.

Hvis der ikke er en lægelig begrundelse for kejsersnit, anbefaler vi i langt de fleste

tilfælde, at du føder normalt. Hvis du har et ønske om at føde ved kejsersnit, hjælper

vi dig med at vurdere, om det er det rigtige for dig.

Vidste du …

at der foregår

4800 fødsler om året

og cirka 13 fødsler

i døgnet på Herlev

Hospital.

Fødeafdelingen . Herlev Hospital

Fødselsaftale

Hvis du er meget bekymret for at føde og overvejer at føde ved kejsersnit, bliver du

tilbudt en udvidet samtale hos en jordemoder og efterfølgende en samtale med

en fødselslæge. Her kan du indgå en nedskrevet fødselsaftale eller kontrakt, som

tager højde for det, der bekymrer dig. Den kan indeholde aftaler om for eksempel

smertelindring, ekstra information eller om, at du kan få et kejsersnit, hvis fødslen

ikke går som planlagt.

Højt specialiseret afdeling

Hvis din fødsel eller barsel bliver kompliceret, har Herlev Hospital den ekspertise,

der skal til for at gøre dit forløb så trygt og sikkert som muligt. Fødeafdelingen har et

tæt samarbejde med hospitalets andre afdelinger, især Børneafdelingen, som har

børnelæger og Neonatalafsnit til for tidligt fødte og syge nyfødte børn.

6

Vidste du …

at vi tilbyder

konsultation i vores

Barsels ambulatorium efter

fødslen, f.eks. hvis jeres

nyfødte ikke tager nok på

i vægt, eller du har brug

for hjælp til at amme.

7


arsel

Fødeafdelingen . Herlev Hospital

Ambulant fødsel

Har du født før, og føder du uden komplikationer, tager I hjem 4-6 timer efter fødslen.

Inden I tager hjem, vurderer jordemoderen om du og barnet har det godt. Dagen

efter fødslen bliver du ringet op af en jordemoder.

Barselsafsnit

Skal du føde for første gang, har du mulighed for at blive indlagt i 2 døgn på Barselsafsnittet.

Her kan din parner overnatte sammen med dig og jeres barn efter fødslen.

Hvis du og barnet skal observeres, eller amningen ikke fungerer, kan du og dit barn

fortsat være indlagt. Har du født før kan du blive indlagt på vores Barselsafsnit, hvis

du har haft komplikationer i graviditeten eller under fødslen. Din partner har ligeledes

mulighed for at overnatte.

Patienthotel

Jordemoderen vurderer efter fødslen, sammen med dig og din partner, om I kan bo

på Patienthotellet. Her kan din partner overnatte sammen med dig og jeres barn

mod betaling. Der er sygeplejersker på hotellet, hvis I har brug for hjælp. I kan ligeledes

bruge alle Barselsafsnittets tilbud f.eks. forældretimen.

Fødeafdelingen . Herlev Hospital

Samtaler og undersøgelser af barnet

• 2-3 dage efter fødslen: Du kommer til samtale med en jordemoder om amning

og barnets trivsel. Dit nyfødte barn får taget en blodprøve fra hælen for at undersøge,

om barnet lider af visse sjældne medfødte sygdomme.

• Senest 3 uger efter fødslen: Du kommer til samtale med en jordemoder om

fødslen og familiens trivsel. Dit barn får undersøgt hørelsen.

Amning

Herlev Hospital tilbyder særlig vejledning i at amme allerede under graviditeten.

Har du tidligere haft problemer med at amme, eller er du brystopereret, kan du få

rådgivning af en specialuddannet sygeplejerske eller jordemoder.

Hvis du oplever problemer med amningen eller bliver usikker i den første tid

derhjemme, kan du ringe til afdelingens ammehotline, hvor en sygeplejerske kan

vejlede dig.

Vidste du …

at vi tilbyder samtale

med en jordemoder i

forbindelse med både

hælblodprøve og høreundersøgelse

af jeres

nyfødte barn.

Vidste du …

at Herlev Hospital følger

WHO/UNICEF’s ’10 skridt

mod vellykket amning’. Det

betyder, at du og din partner

får den støtte og information

om amning, der

er nødvendig for, at

amningen lykkes.

8

9


Fødeafdelingen . Herlev Hospital

Fødeafdelingen . Herlev Hospital

Læs mere på vores hjemmeside:

www.herlevhospital.dk

klik på ”Graviditet og fødsel”

Vidste du …

at Herlev Hospital

ligger lige midt i

Region Hovedstaden,

så det er let at komme

til, uanset hvor i

regionen du bor.

10

November 2011

11


Fødeafdelingen . Herlev Hospital

15966 · grafik@heh.regionh.dk Foto: Thomas Hommelgaard

Herlev Hospital

Fødeafdelingen

Herlev Ringvej 75

2730 Herlev

12

Telefon: 3868 3868

www.herlevhospital.dk

More magazines by this user
Similar magazines