Kemoterapi til patienter opereret for kræft i ... - Herlev Hospital

herlevhospital.dk

Kemoterapi til patienter opereret for kræft i ... - Herlev Hospital

Onkologisk Afdeling R

Kemoterapi til patienter opereret for kræft i lungerne

Forebyggende behandling med Carboplatin og

Vinorelbine ved ikke-småcellet lungekræft

Patientinformation

Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I øvrigt

henviser vi til afdelingens skriftlige patientinformationer om kemoterapi.

Du er for nylig opereret for kræft i lungerne. Selvom du har fået fjernet hele kræftsvulsten,

kan der være enkelte kræftceller tilbage i kroppen. Derfor anbefaler vi, at du får supplerende

behandling med kemoterapi, som nedsætter risikoen for tilbagefald.

Vi ved, at du står i en vanskelig situation, som måske kan synes uoverskuelig. Du kan bruge

denne information til at få overblik over den behandling, vi anbefaler dig. Dine pårørende kan

også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i dine overvejelser.

Det er meget vigtigt, at du kender baggrunden for og føler dig tryg ved valget af behandling,

og du er meget velkommen til at bede om en ekstra samtale med lægen, hvis du har tvivl af

nogen art.

Behandlingen

Behandlingen vil normalt bestå af 4 serier kemoterapi. Én serie strækker sig over 3 uger. Det

vil sige, at den samlede behandling varer ca. 3 måneder. Skemaet på sidste side viser 2 serier.

Behandlingen får du via en blodåre i armen og som tabletter.

Du får behandlingen ambulant. Det vil sige, at du møder om formiddagen og kan tage hjem,

så snart behandlingen er afsluttet.

I hver serie vil du få behandlingen på denne måde:

Dag 1: Skal du have Carboplatin som gives i et drop i armen, samt have udleveret Vinorelbine

tabletter. Tidsforbrug ca. 1½ time

Dag 8 Skal du have udleveret Vinorelbine tabletterne. Tidsforbrug ca. ½ time.

I dagene imellem behandlingerne og i ugerne indtil næste serie, skal du ikke have noget

behandling.

Undersøgelser

Samtale med læge og sygeplejerske

Dagen inden du møder til kemoterapi, skal du tale med din kontaktsygeplejerske og /eller en

læge. Du vil her få lejlighed til at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din sygdom og

behandling. Behandlingen vil ophøre hvis du får uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv

ønsker at stoppe behandlingen.

Nyrefunktion

Før behandlingen starter, vil du få undersøgt din nyrefunktion for at sikre at dine nyrer kan

tåle behandlingen, og så vi kan give dig den rette mængde kemoterapi.

BH – den 9. februar 2013, version 1.0, 4 sider i alt 1


Onkologisk Afdeling R

Blodprøver

Da kemoterapi midlertidigt kan hæmme knoglemarvens dannelse af nye blodceller, skal du

have taget blodprøver, hver gang du får kemoterapi. Hvis blodprøverne ikke er i orden dagen

før din behandling, det vil sige på dag 1, så udskydes behandlingen 1 uge. Hvis blodprøverne

ikke er i orden på dag 8, springer vi den behandling over.

Røntgenundersøgelse/skanning

Efter de 4 serier kemoterapi, skal du have foretaget en CT-skanning af lungerne. Herefter vil

du blive tilbudt et kontrolforløb med CT-skanning hver 3. måned i 2 år og derefter CTskanning

hver ½ år i 3 år. Det vil sige, at du skal kontrolleres i 5 år efter den forebyggende

kemoterapi.

Bivirkninger

Kemoterapi påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Den påvirkning

betyder, at der kan komme bivirkninger. Vi forventer ikke at se alle bivirkninger hos dig, men

kan dog ikke på forhånd udelukke andre bivirkninger end de, der er nævnt her. Følgende

bivirkninger vil kunne forekomme:

Træthed Du vil kunne opleve en betydelig træthed og et behov for at sænke tempoet. Hvis du

arbejder, kan du få behov for at være sygemeldt helt eller delvist i de måneder, du får

behandling.

Kvalme og opkastning I forbindelse med behandlingen kan du blive utilpas, få kvalme og kaste

op. Disse gener kan forebygges og eventuelt behandles med kvalmestillende medicin. Vær

opmærksom på, at du ikke taber dig. Spørg os gerne om gode kostråd. Vi henviser også til

kostpjecen ” Mad under kræftsygdom og behandling”.

Blodmangel, infektion og blødning Da kemoterapi nedsætter knoglemarvens produktion af

blodceller, vil du kunne få blodmangel, infektion og blødning. Blodmangel kan vise sig ved

træthed, svimmelhed, åndenød og hjertebanken. Infektioner kan vise sig ved feber og

influenzasymptomer. Blødning kan vise sig som for eksempel næseblod, blødning ved

tandkødet, blå mærker og små røde pletter i huden.

Ved feber over 38,5 eller blødning er det vigtigt, at du kontakter afdelingen, da det kan være

nødvendigt at behandle bivirkningerne.

Forstoppelse Du kan få problemer med forstoppelse. Dette kan behandles med

afføringsmiddel.

Slimhinder Slimhinderne i dine øjne, mund, mave og tarm kan blive irriterede. Det kan vise sig

som svie, ømhed, små sår, mundsvamp, mavesmerter og diaré. Generne kan behandles med

medicin.

Påvirkning af nervesystemet I sjældne tilfælde kan der opstå prikken og stikken i fødder og

hænder, og du kan få fornemmelse af svaghed i musklerne. Disse gener forsvinder oftest

indenfor det første år efter behandlingens ophør.

Hårtab Behandlingen medfører sjældent hårtab, men du kan blive tyndhåret. Hvis du får brug

for det, kan du få tilskud til en paryk eller en kasket. Når du har afsluttet behandlingen, vokser

håret ud igen.

Samliv og seksualitet Det er muligt, at din lyst til seksuelt samvær kan blive nedsat. Det kan

skyldes, at du er i en både fysisk og psykisk belastet situation.

BH – den 9. februar 2013, version 1.0, 4 sider i alt 2


Onkologisk Afdeling R

For at vi kan forebygge og behandle eventuelle bivirkninger er det vigtigt, at du oplyser os om

de gener, du får i forbindelse med behandlingen. Hvis du får svære bivirkninger, eller

blodprøverne ikke er i orden, kan du komme ud for at din behandling udsættes. Hvis du får

uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker det, vil behandlingen blive afbrudt.

VIGTIGT

Vær opmærksom på tegn på infektion som for eksempel kulderystelser, feber, svie ved

vandladning, hoste eller synkesmerter.

Hvis du får feber over 38,5 grader, skal du kontakte afdelingen, da det kan være nødvendigt at

behandle infektionen, eventuelt under indlæggelse.

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og venner, som du plejer. Dog skal du være opmærksom på at have

en god personlig hygiejne (se afdelingens pjece om bivirkninger til kemoterapi).

Der udskilles kun ubetydelige mængder kemoterapi via skedens slimhinder og gennem sæd.

Du vil derfor kunne have samleje uden at skade din partner.

Kemoterapi kan dog skade et foster, så du eller din partner skal derfor anvende et sikkert

svangerskabsforebyggende middel som kondom, spiral eller p-piller under behandlingen og

indtil 6 måneder efter behandlingens ophør.

Hvis du arbejder, kan du få behov for at være sygemeldt helt eller delvist i de måneder, du får

behandling.

Til mænd: Kemoterapi kan nedsætte kvaliteten af sæd. Dette betyder, at din evne til at få

børn mindskes forbigående. I nogle tilfælde genvindes din evne til at få børn efter nogle

måneder til år. Hvis du har spørgsmål vedrørende din fertilitet, er du altid velkommen til at

kontakte personalet for yderligere information.

Til yngre kvinder: Kemoterapi kan medføre, at menstruationen bliver uregelmæssig eller

ophører, hvilket kan påvirke evnen til at få børn. Vedvarende ophør af menstruationen

medfører, at du går i overgangsalderen tidligere end ellers. Hvis du har spørgsmål vedrørende

din fertilitet, er du altid velkommen til at kontakte personalet for yderligere information.

Kontakt

Hvis du er i tvivl om noget eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Mandag – torsdag klokken 8.00 – 15.00

Fredag klokken 8.30 – 14.30

Telefon: 38 68 91 92

Ved akut sygdom uden for ovenstående tidsrum kan du ringe til vagthavende læge (onkologisk

forvagt) på telefon 38 68 38 68

Med venlig hilsen

Personalet fra Team HT

Onkologisk Afdeling R, Herlev Hospital

Hjemmeside: www.herlevhospital.dk

BH – den 9. februar 2013, version 1.0, 4 sider i alt 3


Onkologisk Afdeling R

Behandlingsoversigt

Serie 1 Serie 2

BEHANDLINGSUGE

Uge 1

Uge 2

dag 8

Uge 3

Uge 4,

dag 1

Uge 5,

dag 8

Uge 6

Efter 4.

serie

Carboplatin

O

O

Vinorelbine

O

O

O

Blodprøver

Læge /sygepleje

samtale

O O O O

O

O

CT-skanning

Evt. andre

undersøgelser

O

O

Dette skema viser 2 serier. En serie svarer til en periode på 21 dage. De efterfølgende serier

foregår på samme måde.

”O” i skemaet viser, hvornår du skal have kemoterapi og have foretaget undersøgelser.

BH – den 9. februar 2013, version 1.0, 4 sider i alt 4

More magazines by this user
Similar magazines