PATIENTINFORMATION - Herlev Hospital

herlevhospital.dk

PATIENTINFORMATION - Herlev Hospital

Patientinformation

Herlev

Hospital

Gastroenheden

Fremfald (prolaps) af endetarmen

Delorme´s operation

Fremfald (prolaps) af endetarmen skyldes svaghed i bækkenbundens muskulatur

og i endetarmens lukkemuskel. Herved kan der i stående stilling og ved brug

af bugpressen (f.eks. ved toiletbesøg) forekomme fremfald af endetarmen. Endetarmen

kan i de fleste tilfælde skubbes på plads med en flad hånd, men kan

også i enkelte tilfælde blive fastsiddende uden for endetarmsåbningen. Kan

tarmen ikke umiddelbart skubbes på plads, kræver tilstanden akut indlæggelse.

Når endetarmen er faldet frem, vil det i langt de fleste tilfælde medføre, at man

ikke kan holde på afføringen (inkontinens).

Symptomer

Foruden at tarmen kan føles og ses uden for endetarmsåbningen er de hyppigste

symptomer:

Manglende evne til at holde på afføring og/eller luft. Tendens til forstoppelse,

afgang af slim, blod og smerter.

Undersøgelser

Før stillingtagen til operation for endetarmsfremfald skal der foretages kikkertundersøgelse

af endetarmen (rektoskopi) for at udelukke sygdomme i denne

del af tarmen. Endvidere skal der for at fastlægge valg af operationsmetode

foretages en måling af lukkemusklens funktion. Denne måling foretages dels

ved at undersøgeren med en finger i endetarmsåbningen beder patienten om at

knibe sammen. Ud over dette vil vi i de fleste tilfælde måle lukkemusklens funktion

med en metode, hvor man med et lille trykkateter i endetarmsåbningen beder

Dem om at knibe sammen. Dette kateter kan mere korrekt registrere, hvor

god knibefunktionen er. En videoptagelse af afføringsprocessen med kontrast i

tarmen vil sædvanligvis også blive udført.

Forud for operationen skal tyktarmen tømmes. De vil af personalet blive informeret

om udrensningsproceduren.

Operation

Operationen foretages i fuld bedøvelse eller rygbedøvelse (spinalbedøvelse).

Princippet i denne operation er, at man fjerner slimhinden på den fremfaldne

tarm og lægger en række rimpetråde (Fig. 1), som, når disse knyttes, får tarmen

til at trække sig op og lægge sig som et "teleskop" oven over endetarmsåbningen

(Fig. 2).


I 10 - 20% af tilfældene kan tarmfremfaldet komme igen, men man kan i så fald

foretage en fornyet operation. Fordelen ved denne operation er, at den foregår

uden at der skal åbnes til bughulen, hvorfor den er et betydeligt mere skånsomt

indgreb, som ikke mindst er velegnet for ældre patienter.

2

Fig. 1 Fig. 2

Efter operationen

Efter operationen bliver De kørt til Det Perioperative Afsnit, hvor personalet

blandt andet overvåger Deres kredsløb og vejrtrækning og sørger for, at De

bliver tilfredsstillende smertelindret. Her vil De kun blive sparsomt informeret om

operationen, idet følger efter bedøvelsen medfører, at de efterfølgende ikke

med sikkerhed vil kunne huske, hvad de har fået fortalt. Af disse grunde gives

den generelle information om operationen enten på sengeafsnittet samme dag,

eller næste dag på stuegang. Opholdet i Det Perioperative Afsnit kan tage op til

24 timer.

Efter operationen på sengeafsnittet

Mod smerter gives Panodil 1 g x 4 dagligt. Tarmfunktionen stimuleres med Prepulsid

20 mg x 2 dagligt og afføringen blødgøres med 2 Magnesiatabletter x 1 –

2 dagligt. Udskrivelse planlægges normalt til 1- 2 dage efter operationen med

mindre specielle forhold taler imod dette. Der er almindeligvis ingen suturer,

som skal fjernes (trådene går i opløsning af sig selv).

Det er vigtigt at undgå at presse de første 3 - 4 uger efter operationen. Af denne

grund gives der en slaggerig fuldkost, evt. med tilskud af HUSK eller Visiblin og

yderligere tilskud af Magnesia tabletter 1 - 2 stk. 2 gange dagligt for at holde

afføringen af en tilpas blød konsistens.

Kontrol

De vil blive indkaldt til et kontrolbesøg i afdelingens ambulatorium ca. 3 måneder

efter operationen, hvor vi vil udspørge Dem om symptomer samt måle endetarmens

lukkemuskelfunktion ligesom før operationen.

Hvis der efter 3 - 6 måneder efter operationen, fortsat er besvær med at holde

på afføringen, kan man udføre et mindre korrigerende indgreb på lukkemusklen.


Komplikationer

Der er få komplikationer. Der kan ses lidt blødning, som oftest hurtigt aftager.

3

Skulle der inden for 2 dage efter udskrivelsen opstå blødning, feber og/eller tiltagende

smerter bedes De kontakte vores vagthavende læge på Tlf. 44 88 44

88, personsøger nr. 562. Herefter kontaktes egen læge eller vagtlæge.

1.6.2010/FM

More magazines by this user
Similar magazines