Behandling med tablet Capecitabine Til patienter ... - Herlev Hospital

herlevhospital.dk

Behandling med tablet Capecitabine Til patienter ... - Herlev Hospital

Onkologisk Afdeling R

Behandling med tablet Capecitabine

Til patienter med metastaserende tyktarmskræft

eller endetarmskræft

Patientinformation

Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Informationen giver specifikke oplysninger om kemoterapi ved kræft i tyktarm eller endetarm,

som har spredt sig. I øvrigt henviser vi til afdelingens skriftlige patientinformation om

kemoterapi.

Tilbagefald af og/eller fremskreden kræft i tyktarm eller endetarm behandles bedst med

kemoterapi. Vi tilbyder dig behandling med tablet Capecitabine.

Vi tilbyder dig denne behandling, fordi vi forventer, at den vil lindre dine eventuelle

symptomer. I nogle tilfælde kan behandlingen få sygdommen til at svinde helt eller delvist i

kortere eller længere tid.

Vi ved, at du står i en vanskelig situation, som måske kan synes uoverskuelig. Vi håber, du

kan bruge denne information til at få overblik over den behandling, vi anbefaler. Dine

pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i dine

overvejelser.

Behandlingen

Vi giver 4 serier kemoterapi, hvor én serie strækker sig over 21 dage. Herefter bliver du CTscannet,

for at undersøge om behandlingen har den rette effekt. Hvis scanningen er

tilfredsstillende fortsætter behandlingen med scanninger hver 3. måned.

Forud for hver serie møder du op i ambulatoriet til blodprøvetagning og samtale med læge

og/eller sygeplejerske. Her vil vi sikre os, at din almene tilstand og dine blodprøver er i orden.

Du får udleveret kemo-tabletter (Capecitabine) til 14 dage, som du skal indtage morgen og

aften derhjemme. Herefter følger en uge op til næste serie, hvor du ikke skal tage

kemotabletter.

Serie:

Dag 1-14

Dag 15-21

Dag 22

Capecitabine-tabletter indtages derhjemme morgen og aften.

Pause.

Næste serie begynder og du møder op i ambulatoriet til blodprøvetagning

og samtale.

Behandlingen stoppes, hvis du får uacceptable bivirkninger eller hvis du selv ønsker at stoppe

behandlingen.

Undersøgelser

Samtale med læge og sygeplejerske

Hver gang du kommer til behandling, taler du med en læge og/eller en sygeplejerske. Du vil

her få lejlighed til at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din situation og behandling.

BV – den 26. februar 2013, version 1.0, 3 sider i alt 1


Onkologisk Afdeling R

Blodprøver

Da kemoterapi midlertidigt kan hæmme knoglemarvens dannelse af nye blodceller, skal du

have taget blodprøver forud for hver gang, du får kemoterapi i ambulatoriet.

Røntgenundersøgelse/scanning

Efter hver 4. serie skal du have foretaget en røntgenundersøgelse/scanning af lunger og

bughule. Undersøgelserne viser, om behandlingen har effekt på din sygdom.

Bivirkninger

Kemoterapi påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Denne påvirkning

betyder, at der kan komme bivirkninger. Vi forventer ikke at se alle de nævnte bivirkninger

hos dig, og kan ikke på forhånd udelukke andre bivirkninger end de nævnte.

Træthed: Du vil kunne opleve en betydelig træthed og et behov for at sænke tempoet. Hvis du

arbejder, kan du få behov for at være sygemeldt helt eller delvist i de måneder, du får

behandling.

Kvalme og opkastning: I forbindelse med behandlingen kan du få kvalme og kaste op. Disse

gener kan forebygges og behandles med kvalmestillende medicin.

Nedsat appetit: Din behandling kan medføre, at din appetit nedsættes. Du kan få råd og

vejledning af lægen, sygeplejersken og diætisten i ambulatoriet.

Blodmangel, infektion og blødning: Kemoterapi nedsætter knoglemarvens produktion af

blodceller. Det kan give blodmangel, infektion og blødning. Blodmangel kan vise sig ved

træthed, svimmelhed, åndenød og hjertebanken. Infektioner kan vise sig ved feber højere end

38 grader og influenzasymptomer. Blødning kan vise sig ved for eksempel næseblod, blødning

fra tandkødet, blå mærker og små røde pletter i huden.

Hud og slimhinder: Du kan få udslæt. Derudover kan slimhinderne i dine øjne, mund, mave og

tarm blive irriterede. Dette kan vise sig som svie, ømhed, småsår, mundsvamp, mavesmerter

og diarré. Disse gener kan behandles med medicin.

Huden, især på dine hænder og fødder, kan blive tør, rød, revne og skalle af. Det kan du

forebygge ved at anvende en uparfumeret fed creme.

Diarré: Du får information om, hvordan du skal forholde dig i tilfælde af diarré. Du får desuden

udleveret Imodiumtabletter, der kan stoppe eventuel diarré.

Hårtab: Du taber ikke al håret af behandlingen, men vil muligvis fælde mere end normalt.

Specielt ved Capecitabine: Capecitabine-tabletterne kan give kramper i blodkarrene i hjertet

eller medføre andre påvirkninger af hjertet. Dette kan opleves som brystsmerter,

rytmeforstyrrelser eller åndenød. Får du symptomer under behandlingen, er det vigtigt, at du

informerer lægen. Inden du begynder behandlingen, får du foretaget et hjertekardiogram.

Samliv og seksualitet: Din lyst til seksuelt samvær kan blive påvirket. Dette kan skyldes, at du

er i en både fysisk og psykisk belastet situation.

Der udskilles kun ubetydelige mængder kemoterapi via skedens slimhinder og gennem sæd.

Du vil derfor kunne have samleje uden at skade din partner. Kemoterapi kan dog skade et

foster, så du eller din partner skal anvende et svangerskabsforebyggende middel som kondom,

spiral eller p-piller under behandlingen og indtil 6 måneder efter behandlingens ophør.

BV – den 26. februar 2013, version 1.0, 3 sider i alt 2


Onkologisk Afdeling R

Til mænd: Kemoterapi kan nedsætte kvaliteten af sæd. Det betyder, at din evne til at få børn

mindskes forbigående. I nogle tilfælde genvindes din evne til at få børn efter nogle måneder til

år. Hvis du har spørgsmål vedrørende din fertilitet, er du altid velkommen til at kontakte os for

at få yderligere information.

Til yngre kvinder: Kemoterapi kan medføre, at menstruationen bliver uregelmæssig eller

ophører, hvilket kan påvirke evnen til at få børn. Vedvarende ophør af menstruationen

medfører, at du går i overgangsalderen tidligere end ellers. Hvis du har spørgsmål om din

fertilitet, er du altid velkommen til at kontakte os for at få yderligere information.

Fortæl om bivirkningerne – så vi kan behandle dem

For at vi kan forebygge og behandle eventuelle bivirkninger, er det vigtigt, at du oplyser os om

de gener, du får i forbindelse med behandlingen. Hvis du får uacceptable bivirkninger, kan du

komme ud for, at din behandling udsættes eller bliver afbrudt.

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og venner, som du plejer. Dog skal du være opmærksom på at have

en god personlig hygiejne (se afdelingens pjece om kemoterapi).

VIGTIGT

Du skal kontakte afdelingen straks, hvis du får

- diarré som ikke stoppes af Imodium inden 24 timer

- mavesmerter

- kvalme og opkastninger

- brystsmerter eller trykken for brystet

- feber over 38,5 grader

- blødninger.

Kontakt

Hvis du er i tvivl om noget eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Mandag – torsdag klokken 8.00 – 15.00

Fredag klokken 8.30 – 14.30

Telefon: 38 68 91 94

Ved akut sygdom uden for ovenstående tidsrum kan du ringe til vagthavende læge (onkologisk

forvagt) på telefon 38 68 38 68.

Med venlig hilsen

Personalet fra Team GI

Onkologisk Afdeling R, Herlev Hospital

Hjemmeside: www.herlevhospital.dk/onkologisk

BV – den 26. februar 2013, version 1.0, 3 sider i alt 3

More magazines by this user
Similar magazines