Velkommen til Dagkirurgisk Afsnit - Herlev Hospital

herlevhospital.dk

Velkommen til Dagkirurgisk Afsnit - Herlev Hospital

Herlev Hospital

Anæstesiologisk Afdeling I

Velkommen til

Dagkirurgisk Afsnit

Patientinformation


Foto: Thomas Hommelgaard


Anæstesiologisk Afdeling I - Dagkirurgisk Afsnit

Indhold

Velkommen i Dagkirurgisk Afsnit .................................................................................................................................................................... 4

Hvad skal jeg være opmærksom på før operationen?

Mødetid ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 5

Afbud ................................................................................................................................................................................................................................................................................ 5

Faste .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5

Hygiejne ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 5

Makeup ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 5

Smykker og personlige genstande ................................................................................................................................................................... 5

Medicin ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 5

Hvad skal jeg medbringe ..................................................................................................................................................................................................... 6

Værdigenstande ......................................................................................................................................................................................................................................... 6

Mobiltelefon ..................................................................................................................................................................................................................................................... 6

Rygning ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 6

Indlæggelsesbevis og sygemelding .................................................................................................................................................................. 6

Pårørende ............................................................................................................................................................................................................................................................... 6

Hvilke former for bedøvelse er mulige?

Fuld bedøvelse (generel anæstesi) .................................................................................................................................................................... 7

Rygbedøvelse (spinal anæstesi) .............................................................................................................................................................................. 7

Lokal bedøvelse ......................................................................................................................................................................................................................................... 7

Nerveblokade ................................................................................................................................................................................................................................................. 8

Hvad sker der på operationsdagen? .......................................................................................................................................................... 8

Hvad sker der efter operationen? ..................................................................................................................................................................... 8

Ambulant kontrol og genoptræning .......................................................................................................................................................... 9

Udlån af hjælpemidler .............................................................................................................................................................................................................. 9

Hvordan kommer jeg hjem? ........................................................................................................................................................................................... 10

Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg kommer hjem? .............................................................. 10

Patientrettigheder

Patientvejlederen .................................................................................................................................................................................................................................. 12

Patientregistrering og aktindsigt i journalen ......................................................................................................................... 12

Klager ............................................................................................................................................................................................................................................................................... 12

Patientforsikring ..................................................................................................................................................................................................................................... 12

Uddannelse og forskning .................................................................................................................................................................................................... 12

Dagkirurgisk Afsnit

Beliggenhed ........................................................................................................................................................................................................................................................ 13

Træffetider, telefonnumre og adresser ................................................................................................................................................. 13

Hvordan kommer jeg til Dagkirurgisk Afsnit? ...................................................................................................................... 13

3


Anæstesiologisk Afdeling I - Dagkirurgisk Afsnit

Velkommen i Dagkirurgisk Afsnit

Med denne folder vil vi byde dig velkommen til Dagkirurgisk

Afsnit. I folderen har vi samlet de informationer, du kan få brug

for under dit ophold i Dagkirurgisk Afsnit.

Det er vores opgave at dække dit behov for behandling og pleje,

og vi bestræber os på at skabe gode og trygge rammer. Hvis der

alligevel opstår situationer, hvor dine oplevelser ikke svarer til

dine forventninger, vil vi gerne høre fra dig.

Dagkirurgisk Afsnit modtager vi patienter fra følgende specialer:

Ortopædkirurgi, gynækologi, mave-tarmkirurgi, brystkirurgi

og urinvejskirurgi.

Patienterne bliver opereret og udskrevet samme dag.

Afsnittet består af to operationsstuer, en opvågningsstue og et

hvilerum.

Alt personale på hospitalet har tavshedspligt.

Der vil under dit ophold i afdelingen være en læge og en sygeplejerske,

som har ansvar for din behandling og pleje.

Venlig hilsen

Områdeledelsen og personalet

Dagkirurgisk Afsnit

4


Anæstesiologisk Afdeling I - Dagkirurgisk Afsnit

Hvad skal jeg være opmærksom på

før operationen?

Mødetid

Mødetid og mødested på operationsdagen

vil stå i indkaldelsesbrevet.

Afbud

Bliver du forhindret i at møde

til operationen, er det vigtigt,

at du så hurtigt som muligt

giver os besked. I modsat fald

står vi med en plads, som en

anden patient kunne have

benyttet. Ved afbud skal du

ringe til det tlf. nr., der står i

indkaldelsesbrevet.

Faste

Af hensyn til din sikkerhed

under operationen er det vigtigt,

at du overholder følgende

fasteregler:

• Indtil 6 timer før mødetidspunktet

må du spise og drikke,

hvad du har lyst til.

• Fra 6 timer og indtil 2 timer

før mødetidspunktet må du

kun drikke vand, saftevand,

æblejuice, te eller kaffe

(uden mælk eller fløde).

• De sidste 2 timer før mødetidspunktet

må du intet indtage

(heller ikke tyggegummi,

bolcher o.lign. eller ryge).

Hygiejne

For at forebygge infektion er

det vigtigt, at kroppen er ren.

Du skal derfor tage et brusebad,

inden du møder i afdelingen.

Makeup

For at kunne overvåge dig bedst

muligt under og efter operationen,

må du ikke have læbestift

og neglelak på.

Smykker og personlige

genstande

Af sikkerheds- og hygiejnemæssige

årsager må du ikke

have kontaktlinser, ure, smykker,

piercing-smykker eller hårspænder

på under operationen.

Du må gerne bære briller, høreapparat

og tandprotese på operationsstuen.

Medicin

Om morgenen skal du kun

tage medicin, hvis du på forhånd

har aftalt det med anæstesilægen

eller personalet i

ambulatoriet. Det er aftalt, at

du hjemme skal tage følgende

medicin på operationsdagen:

5


Anæstesiologisk Afdeling I - Dagkirurgisk Afsnit

Vi anbefaler, at du har Paracetamol

(Pamol, Panodil, Pinex)

hjemme til brug efter operationen.

Hvad skal jeg medbringe?

• Sygesikringsbevis/sundhedskort

• Indkaldelsesbrev

• De udleverede patientinformationer

• Medicin du bruger dagligt

eller ved behov

• Evt. læsestof

• Navn og tlf.nr. på en pårørende,

der kan kontaktes

under dit ophold i Dagkirurgisk

Afsnit

Værdigenstande

Hospitalet påtager sig ikke

ansvar for medbragte ejendele.

Mobiltelefon

Mobiltelefoner må ikke benyttes

på sengestuen, da det kan

forstyrre overvågningsudstyret.

Mobiltelefoner må gerne

benyttes i hvilerummet.

Rygning

Herlev Hospital er røgfrit område.

Indlæggelsesbevis og

sygemelding

Du kan få udleveret et indlæggelsesbevis,

hvis din arbejdsgiver

ønsker dokumentation for

din indlæggelse. Sygemelding/

lægeerklæring skal du have hos

din egen læge.

Pårørende

Pårørende er velkomne på

afdelingen, men af hensyn til

de nyopererede patienter kan

pårørende ikke opholde sig

permanent på sengestuen eller

i hvilestuen. Det er muligt at

benytte hospitalets cafeteria i

forhallen.

Pårørende kan ringe til afdelingen

på tlf. 4488 3872

eller 4488 3707

Der kan være behov for at have

en voksen person hos sig efter

udskrivelsen fordi:

• du kan være påvirket af den

medicin, du har fået

• du kan få brug for hjælp

til at kontakte vagthavende

læge ved akutte problemer

efter udskrivelsen

• du kan få brug for praktisk

hjælp efter operationen

Hvis du skal have en voksen

person hos dig efter udskrivelsen,

aftales dette ved din første

samtale med anæstesilægen.

6


Anæstesiologisk Afdeling I - Dagkirurgisk Afsnit

Hvilke former for bedøvelse er mulige?

Inden operationen vil du få en

samtale med en anæstesilæge,

hvor I aftaler, hvordan du

skal bedøves. Hvis lægen har

ordineret kvalmeforebyggende

medicin, vil du få denne inden

du bedøves.

Vi anvender følgende former

for bedøvelse:

Fuld bedøvelse

(generel anæstesi)

Inden bedøvelsen vil du få lagt

et drop i en blodåre i hånden/

armen. I droppet får du smertestillende

medicin og sovemedicin.

Du falder herefter i søvn i

løbet af et minut. Når du faldet

i søvn, vil du få lagt en

”indre maske” ned i svælget

for at sikre din vejrtrækning.

I sjældne til fælde kan der ske

beskadigelse af tænderne i forbindelse

med dette, ligesom du

måske kan føle dig hæs eller

øm i halsen efter bedøvelsen.

Under hele bedøvelsen vil der

være en anæstesisygeplejerske/-

læge tilstede. Kvalme og opkastning

efter fuld bedøvelse er i

dag sjældent.

Rygbedøvelse

(spinal anæstesi)

Inden bedøvelsen vil du få lagt

et drop i en blodåre i hånden/

armen. I droppet vil der blive

givet væske. Bedøvelsesmidlet

sprøjtes igennem en tynd

nål, der stikkes ind i lænden.

I løbet af få minutter kommer

der en sovende fornemmelse

i nederste del af kroppen. Du

vil have svært ved at bevæge

underkroppen, som vil være

følelsesløs og smertefri under

hele operationen. Der vil være

en anæstesisygeplejerske/-læge

tilstede under hele operationen.

Du kan eventuelt modtage

beroligende medicin i droppet.

Bedøvelsen aftager gradvist og

vil være væk efter ca. 5 timer.

Du har mulighed for at høre

musik under operationen, og

du kan medbringe egen discman/MP3-afspiller

og CD’er.

Du kan i sjældne tilfælde få

hovedpine efter rygbedøvelse,

ligesom der kan opstå vandladningsbesvær.

Lokalbedøvelse

Inden operationen vil kirurgen

lægge lokalbedøvelse i det

område, hvor du skal opereres.

7


Anæstesiologisk Afdeling I - Dagkirurgisk Afsnit

Lokalbedøvelsen virker således,

at du bevarer følesansen men

ikke smertesansen. Du kan

bevæge dig og er vågen under

operationen og der vil være en

sygeplejerske, du kan komme i

kontakt med. Du har mulighed

for at høre musik under operationen,

og du kan medbringe

egen discman/MP3-afspiller og

CD’er.

Nerveblokade

Blokaden kan være et supplement

til en fuld bedøvelse

eller den kan bruges som eneste

bedøvelse. Blokaden virker

normalt 8-10 timer efter

operationen. I den periode vil

du være smertefri. Blokaden

anlægges omkring nervebaner,

hvorved f.eks. en skulder,

dele af en arm eller et ben bliver

følelses løs og smertefri og

ikke kan be væges. Til operationer

på skulder eller arm anlægges

blokaden typisk på halsen

eller i armhulen, mens blokade

til operationer på benet typisk

anlægges i lysken, i knæhasen

eller ved anklen. Der vil altid

være en anæstesilæge eller

anæstesisygeplejerske tilstede.

Er du vågen, har du mulighed

for at høre musik under

operationen, og du må gerne

medbringe egen discman/MP3-

afspiller og CD’er.

Når virkningen af blokaden

ophører skal dine eventuelle

smerter behandles med smertestillende

medicin, som du vil

få udleveret fra afdelingen.

Det er generelt meget sikkert at

gennemgå en dagkirurgisk operation.

Hvis du har betydende

medinske lidelser, vil der

være en øget risiko for hjerteog

lungekomplikationer. Anæstesilægen

vil drøfte med dig,

hvilken bedøvelsesform der vil

være bedst.

Hvad sker der på

operationsdagen?

Når du møder på afdelingen,

skal du henvende dig til sekretæren

i ekspeditionen. Inden

operationen kommer du til at

tale med en sygeplejerske, en

anæstesilæge og den læge, der

skal operere dig.

Når du skal opereres, vil du blive

fulgt til operationsstuen af

en operationssygeplejerske.

Der kan være ventetid før operationen.

8


Anæstesiologisk Afdeling I - Dagkirurgisk Afsnit

Hvad sker der

efter operationen?

Umiddelbart efter operationen

skal du opholde dig på opvågningsstuen

eller i hvilerummet.

En sygeplejerske vil overvåge

dig og du vil få smertestillende

medicin efter behov. Overvågningstiden

efter en operation

er individuel, men de fleste er

klar til at gå hjem efter et par

timer.

Når du har lyst, kan du få

noget at drikke og spise. Der er

mulighed for at sidde i hvilestuen,

til du bliver hentet.

Inden du går hjem, vil lægen

informere dig og dine pårørende

om operationens forløb.

Sygeplejersken vil vejlede dig

om skift af forbinding, smertestillende

behandling og hvilke

forholdsregler du skal tage, når

du kommer hjem. Hvis sygeplejersken

skønner det er nødvendigt,

vil du få udleveret

smertestillende medicin til at

tage hjemme.

Du vil blive tilbudt en opfølgende

telefonsamtale mellem

kl. 10 og 12 dagen efter operationen

(dog først mandag, hvis

du er opereret fredag).

Ambulant kontrol

og genoptræning

Hvis der efter operationen er

behov for ambulant kontrol

eller genoptræning, vil dette

blive aftalt, inden du tager

hjem.

Udlån af hjælpemidler

Hvis du har brug for albuestokke,

kan du låne disse af hospitalet.

Du skal selv sørge for at

levere dem tilbage.

9


Anæstesiologisk Afdeling I - Dagkirurgisk Afsnit

Hvordan kommer

jeg hjem?

• Sygeplejersken kan hjælpe

dig med at ringe efter Falck/

Taxa eller pårørende, som

skal hente dig i afdelingen

(Dagkirurgi 54H1, behandlingsbygning

5, etage 04,

kvadrat H1)

• Du skal senest være afhentet

kl. 17.00 mandag – torsdag,

kl. 16 fredag.

• Af hensyn til din og andres

sikkerhed må du ikke selv

køre bil, motorcykel, cykel

eller benytte offentlige transportmidler

før næste dags

morgen.

• Er der omstændigheder, der

gør, at du ikke kan komme

hjem, vil sygeplejersken/

lægen vurdere, om du skal

indlægges på en sengeafdeling

eller overnatte på

Patienthotellet.

Hvad skal jeg være

opmærksom på,

når jeg kommer

hjem?

• Du bør holde dig i ro det

første døgn, men undgå at

ligge i sengen mere end

højst nødvendigt

• Undgå at drikke alkohol det

første døgn, da virkningen

forstærkes af den medicin,

du har fået

• Det er normalt at være træt

og uoplagt de første dage

efter operationen

Hvis du får akutte problemer

den første aften eller

nat efter operationen, kan

du kontakte vagthavende

kirurg. Tlf. nr. står i den

folder, der omhandler din

operation.

Opstår der problemer efter

det første døgn, skal du

ringe til egen læge eller

vagtlægen.

10


Anæstesiologisk Afdeling I - Dagkirurgisk Afsnit

Patientrettigheder

Patientvejlederen

Patientvejlederens opgave er at

vejlede og rådgive patienter og

pårørende, når de møder problemer,

som ikke umiddelbart

kan løses sammen med personalet.

Du kan kontakte patientvejlederen

på telefon 4488 4016,

e-mail: patientkontoret@heh.

regionh.dk eller ved at henvende

dig personligt på kontoret,

2. sal i lægetårnet.

Vi henviser i øvrigt til

www.herlevhospital.dk/menu/

hvor du kan læse mere om vejlederfunktionen

og patientrettigheder.

Patientregistrering

og aktindsigt i journalen

Under din indlæggelse vil

hospitalet registrere oplysninger

om din behandling. Du har

ret til at se, hvad der er registreret.

Ønsker du mere information

og aktindsigt, kan du kontakte

personalet.

Klager

Vi henviser til

www.herlevhospital.dk/menu/

Afdelinger/Patientvejlederen/

Patientvejlederen, hvor du kan

finde oplysninger og pjecer

om patientrettigheder, eller du

kan henvende dig til personalet.

Patientforsikring

Du er automatisk omfattet af

en patientforsikring. Hvis du

kommer til skade under f.eks.

en operation, kan du søge

om erstatning. Vi henviser til

www.patientforsikringen.dk ,

hvor du kan finde flere oplysninger,

eller du kan henvende

dig til personalet.

Uddannelse

og forskning

Dagkirurgisk Afsnit er et ud -

dannelsessted for sygeplejestuderende,

lægesekretærelever

og medicinstuderende.

Du kan blive bedt om at give

din tilladelse til, at de studerende

må være med ved din

operation/behandling.

Ved forundersøgelsen kan du

blive spurgt om, du vil deltage

i et videnskabeligt forsøg. Det

er frivilligt at deltage, og det

kræver dit samtykke givet på

baggrund af en grundig skriftlig

og mundtlig information.

11


Anæstesiologisk Afdeling I - Dagkirurgisk Afsnit

Dagkirurgisk

Afsnit

Dagkirurgisk Afsnit 54H1 ligger

i Behandlingsbygningen,

bygning 5, etage 04, kvadrat

H1.

Afsnittet ledes af en afdelingssygeplejerske

og en overlæge

Træffetider, telefonnumre

Sygeplejerskerne træffes

mandag - torsdag:

kl. 07.30 – 17.00

fredag:

kl. 07.30 – 16.00

på tlf. nr. 4488 3872

eller 4488 3707

Sekretærerne træffes

mandag – torsdag:

kl. 08.30 – 17.00

fredag:

kl. 08.30 – 16.00

på tlf. nr. 4488 3217

Adresse

Dagkirurgisk Afsnit 54H1

Herlev Hospital

Herlev Ringvej 75

DK-2730 Herlev

12


Anæstesiologisk Afdeling I - Dagkirurgisk Afsnit

Hvis du har spørgsmål, som du ikke har fået besvaret i denne

folder, kan du notere dem her.

Notater

13


Anæstesiologisk Afdeling I - Dagkirurgisk Afsnit

Hvordan kommer jeg til

Dagkirurgisk Afsnit 54 H1?

Bliver du kørt til hospitalet, kommer du lettest til Dagkirurgisk

Af snit fra parkeringsarealet bag behandlingsbygningen (bygning

5). Her skal du benytte indgangen ud for bogstav I. Du tager en

af de små elevatorer mellem H og I til etage 04. Dagkirurgisk ekspedition

ligger til højre for elevatoren. Du skal henvende dig til

sekretæren i lugen.

Kommer du ind ad hovedindgangen i Sengetårnet, skal du gå

forbi de store elevatorer og herefter gå til venstre. Ved bogstav H

tager du en af de små elevatorer op til etage 04.

Følgende buslinier kører på Herlev Ringvej og har stoppested ved

hospitalet: Bus 161 og 300S. Fra Herlev Station er der forbindelse

til hospitalet med linie 161.

S

PAVILLONER

bygning 6

P

N

R Q

O

M

SERVICEBYGNING

bygning 7

indgang til etage 03 fra parkeringsplads

L

K

BEHANDLINGS-

BYGNING

bygning 5

J I H G

F

E

D

C

SENGETÅRN

bygning 1

Parkering

Parkering 3 timer 8-16

Parkering 30 min.

Parkering 15 min.

Parkering Handicap

hovedindgang

etage 01

mod Herlev St.

Bus 161

Bus 300 S

Bus 161

B

A

Herlev Ringvej mod Buddinge St.

Bus 300 S

Bus 161

PAVILLONER

bygning 6

grafik@heh.regionh.dk · 14105-1 September 2010

14


Anæstesiologisk Afdeling I - Dagkirurgisk Afsnit

Foto: Thomas Hommelgaard

15


Herlev Hospital

Herlev Ringvej 75

DK-2730 Herlev

Telefon: 4488 4488

www.herlevhosp.dk

More magazines by this user
Similar magazines