Opsamling af døgn-urin - Herlev Hospital

herlevhospital.dk

Opsamling af døgn-urin - Herlev Hospital

Patientinformation

Herlev

Hospital

Gastroenheden

Opsamling af døgn-urin til bestemmelse af 5-HIAA

Formål:

Behandlende læge har bestilt en analyse, som skal udføres på en urinproduktion

opsamlet over 1 døgn.

Planlægning:

Visse fødevarer og lægemidler giver falsk forhøjet udskillelse af 5-HIAA og der

må derfor ikke indtages 48 timer før opstart af urinopsamlingen og under

urinopsamlingen. Det drejer sig om valnødder, bananer, tomater, ananas, kiwi,

avocado og blommer. Lægen vil ligeledes gennemgå dine lægemidler, inden

opstart af opsamlingen, for at se om der evt. er nogle der skal pauseres.

Det er upraktisk at samle døgn-urin, hvis du f.eks. skal til selskab eller er på

rejse. Kvinder skal ikke samle urin, når de har menstruation. Aftal derfor med

personalet hvornår det passer bedst.

Remedier:

Du bedes afhente en opsamlingsdunk på 4. sal i M1 (Klin.kem.afd.). Dunken

indeholder en stærk syre som konserveringsmiddel. Dunken er mærket og skal

opbevares utilgængeligt for børn. Du skal aldrig lade vandet direkte i

opsamlingsdunken, da syren kan sprøjte og give ætsninger. Du skal bruge en

ren potte eller lignende til at lade vandet i og hælde over fra.

Sådan gør du:

Urinen opsamles over 24 timer, f.eks. fra kl. 7 på opsamlingsdagen til kl. 7

dagen efter.

START: Gå på toilettet for at tømme blæren helt. Denne urin skal ikke i dunken.

Skriv navn, CPR-nummer, dato og tidspunkt på den tomme dunk. Sørg for at al

urin kommer i dunken. Det er ikke nødvendigt at notere tidspunkter undervejs.

SLUT: Sidste vandladning til dunken foretages et døgn efter starttidspunktet.

Skriv dato og sluttidspunkt på opsamlingsdunken.

Du bedes afleverer opsamlingsdunken i Ambulatoriet DA112k på 12. sal

(hverdage mellem 7.30 og 15).


Ups! Hvad nu….?

Det kan ske, at man forglemmer sig og lader vandet i toilettet, eller at der på

andre måder går urin til spilde. Hvis det sker, bliver du desværre nødt til at

begynde forfra, da resultatet af målingerne ellers bliver upålidelige. Du bliver

derfor også nødt til at få fat i en ny dunk på hospitalet.

2

Opbevaring af opsamlingsdunken:

Hvis du skal opbevare en fyldt opsamlingsdunk hjemme mere end 3 døgn, før

du kan aflevere den i Ambulatoriet, skal den stå så koldt som muligt. Anbring

den f.eks. i en tætsluttende plasticpose og stil den i køleskabet.

Svar på undersøgelsen:

Resultatet på analysen vil blive sendt til den læge, der har bestilt prøven.

Yderligere information:

Du er velkommen til at kontakte Ambulatoriet DA112k

Direkte telefon: 38 68 90 39 (hverdage mellem kl. 9-14)

Med venlig hilsen

Personalet

Gastroenhedens Ambulatorie DA112k

Herlev Hospital

23.09.10/KV

More magazines by this user
Similar magazines