Behandling af brystkræft med VINORELBIN ... - Herlev Hospital

herlevhospital.dk

Behandling af brystkræft med VINORELBIN ... - Herlev Hospital

Onkologisk Afdeling R

Behandling af brystkræft med VINORELBIN

intravenøst (drop)

Patientinformation

Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Du har gennemgået nogle undersøgelser, som viser, at behandlingen af din brystkræft ikke

længere er effektiv nok.

Vi tilbyder dig derfor behandling med kemoterapistoffet Vinorelbin, som har vist sig at være

virksomt på den type kræft, du har.

Behandlingsplan

En periode på 3 uger kaldes en behandlingsserie. Du skal behandles ambulant på 1. dag og 8.

dag i hver serie. Før hver serie, det vil sige hver 3. uge, får du taget blodprøver.

Vi giver Vinorelbin i et drop - i en vene i hånden eller armen. Behandlingen tager ca. 15-30

minutter.

Efter hver 3. serie får du foretaget røntgenundersøgelse og skanninger, så vi kan vurdere,

hvordan medicinen virker på kræftsygdommen. Hvis sygdommen forværres under

behandlingen, afbryder vi behandlingen.

Mulige bivirkninger

Bloddannende celler

En hyppig bivirkning kan være påvirkning af knoglemarven med fald af specielt antallet af

hvide blodlegemer. Det kan medføre, at du i perioder kan have lettere ved at få infektioner.

Også fald i antallet af røde blodlegemer (blod-procenten) og blodplader kan forekomme. Et

fald i antallet af blodplader kan betyde øget blødningstendens.

VIGTIGT: Hvis du får feber over 38,5 grader, hvis du får feber over 38,0 grader i mere end 2

døgn eller blødning, er det vigtigt at kontakte afdelingens læger.

Nervepåvirkning

Behandling med Vinorelbin kan medføre føleforstyrrelser og kraftnedsættelse.

Mave og tarm

Der kan forekomme kvalme, opkastninger, diarre og forstoppelse. Disse bivirkninger kan

fjernes eller dæmpes med medicin. Ved svær forstoppelse (mere end to dage) skal du

kontakte afdelingen.

Hårtab

Hårtab forekommer oftest i let grad, men der er sjældent behov for paryk.

Træthed

Behandlingen kan desuden medføre træthed.

AHJ – 25.8.2011, version 1.0, 2 sider i alt 1


De fleste bivirkninger er forbigående. Lægen/sygeplejersken vil informere dig

nærmere om, hvordan bivirkningerne kan forebygges og behandles.

Ved besøgene i ambulatoriet hver 3. uge spørger vi om eventuelle bivirkninger. Behandlingen

med Vinorelbin bliver reguleret ud fra blodprøver og eventuelle bivirkninger.

Eventuelle forholdsregler

Du kan omgås familie og venner som du plejer, dog skal du være opmærksom på at have en

god personlig hygiejne (se afdelingens generelle vejledning om kemoterapi).

Kvinder, der er i den fødedygtige alder, skal bruge sikker svangerskabsforebyggelse under

behandlingen og indtil 6 måneder efter afsluttet behandling, da der ellers kan være risiko for

fosterskader. Sikker svangerskabsforebyggelse for kvinder er spiral (Sundhedsstyrelsens

anvisning). Kvinder, der ammer, skal stoppe med at amme for at beskytte barnet mod

kemoterapien.

Du kan når som helst beslutte, at du ikke længere vil have behandling med Vinorelbin.

Kontakt

Hvis du er i tvivl om noget eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Mandag – torsdag klokken 8.00 – 15.00

Fredag klokken 8.30 – 14.30

Telefon: 38 68 91 93

Ved akut sygdom uden for ovenstående tidsrum kan du ringe til vagthavende læge (onkologisk

forvagt) på telefon 38 68 38 68

Med venlig hilsen

Personalet fra Team MA

Onkologisk Afdeling R, Herlev Hospital

www.herlevhospital.dk/onkologisk

AHJ – 25.8.2011, version 1.0, 2 sider i alt 2

More magazines by this user
Similar magazines