Behandling af bløddelskræft (sarkom) med Taxol ... - Herlev Hospital

herlevhospital.dk

Behandling af bløddelskræft (sarkom) med Taxol ... - Herlev Hospital

Onkologisk Afdeling R

Behandling af bløddelskræft (sarkom) med Taxol og

Gemcitabin

Patientinformation

Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Undersøgelser har vist, at din kræftsygdom er i forværring og behandling med kemoterapi er

en mulighed. Vi kan tilbyde dig en behandling med Taxol og Gemcitabin. Formålet med at give

behandlingen er enten at holde sygdommen i ro eller mindske den i en periode.

Sådan foregår behandlingen

Før behandlingsforløbet begynder, kan det være nødvendigt med nogle undersøgelser. Det kan

f.eks. være røntgen, skanning, blodprøver, elektrokardiogram (EKG) og nyreundersøgelse

(Crom-EDTA).

Taxol og Gemcitabin gives intravenøst, det vil sige i en blodåre i armen i ca. 3 timer.

En halv time før behandlingen med Taxol sættes i gang, får du antihistamin og

binyrebarkhormon ind i blodåren, for at nedsætte risikoen for en overfølsomhedsreaktion over

for Taxol.

Behandlingsforløbet

En behandlingsserie forløber over tre uger, hvor du modtager kemoterapi med Taxol og

Gemcitabin dag 1 og 8, herefter begynder en ny serie på dag 22.

Behandlingen foregår ambulant. Du kommer ind én dag, hvor du får taget blodprøver og taler

med læge/sygeplejerske. Dagen efter får du behandlingen, hvis blodprøverne og dit almene

velbefindende tillader det.

Ind i mellem behandlingerne er det nødvendigt at tage blodprøver hver uge. Det kan foregå på

hospitalet eller hos din egen læge. Efter hver 2. behandling får du foretaget

kontrolundersøgelser som f.eks. røntgenundersøgelser og/eller skanninger.

Mulige bivirkninger ved behandlingen med Taxol og Gemcitabin

Kemoterapi påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Den påvirker

især de celler, der vokser hurtigt som for eksempel cellerne i hårsækken, mavesækken og

knoglemarv. Derfor kan du få følgende bivirkninger af kemoterapien:

Forbigående påvirkning af knoglemarven, som kan medføre nedsat dannelse af blodceller. Det

kan give blodmangel, (træthed, hovedpine, øresusen), større tilbøjelighed til infektion (feber)

og øget tendens til blødning (næseblødninger og små hudblødninger). Ved feber over 38,5

grader eller tegn på blødning er det vigtigt, at du kontakter afdelingen.

Kvalme og opkastning kan ofte helt eller delvist forebygges. Du får medicin udleveret i

ambulatoriet.

Hårtab Behandlingen medfører hårtab. Afdelingen giver tilskud til, at du kan købe en paryk. Du

kan også i stedet købe en kasket eller hue, hvis du ikke ønsker paryk. Håret vokser ud igen,

når behandlingen er afsluttet.

Smerter i muskler og led Der kan optræde smerter i muskler og led i dagene efter

behandlingen. Symptomerne varer som regel 2-3 dage, og kan mildnes med smertestillende

medicin f.eks. Paracetamol.

AKH – den 26. september 2011, version 1.0, 3 sider i alt 1


Føleforstyrrelser i hænder og fødder Føleforstyrrelserne kan være ubehagelige og eventuelt

kan det være nødvendigt at nedsætte dosis af Taxol. Føleforstyrrelserne kan vare længe efter,

at behandlingen er ophørt, men vil som regel langsomt bedres.

Slimhinderne i munden og i tarmen kan blive påvirket. Dette kan medføre ømhed, små sår og

svampeinfektion i munden og give diarre. Begge dele kan afhjælpes med medicin.

Overfølsomhedsreaktioner Under selve behandlingen med Taxol, kan der forekomme

overfølsomhedsreaktioner. Symptomerne på en sådan reaktion kan være astmalignende

anfald, blodtryksfald, lændesmerter eller kraftig varmefornemmelse. Hvis der skulle opstå en

overfølsomhedsreaktion, er symptomerne forbigående og vil kunne behandles med medicinen.

Reaktionen er ubehagelig men ufarlig.

Træthed Behandlingen vil ofte medføre træthed og behov for at slappe af. Lad din krop

fortælle dig, hvad du kan overkomme.

Influenzasymptomer Der kan opstå influenzasymptomer som for eksempel feber,

kulderystelser, muskel- og ledsmerter og almen sygdomsfølelse i ugen efter en behandling.

Symptomerne kan lindres med Paracetamol.

Udover disse bivirkninger kan der i sjældne tilfælde forekomme udslæt, forpustethed,

væskeansamlinger, påvirkning af leverfunktionen, svimmelhed og hovedpine.

Eventuelle forholdsregler

Du kan omgås familie og venner som du plejer, dog skal du være opmærksom på at have en

god personlig hygiejne (se afdelingens generelle vejledning om kemoterapi).

Kvinder i den fødedygtige alder skal have foretaget en graviditetstest (blodprøve) før start på

behandlingen. Du og din partner skal anvende sikre svangerskabsforebyggende midler som p-

piller, spiral eller kondom under behandlingen og indtil 6 måneder efter for at undgå graviditet,

da der ellers kan være risiko for fosterskader.

Der er risiko for, at evnen til at få børn nedsættes eller ophører. Ved behov kan du/I få en

uddybende samtale med lægen/sygeplejersken om, hvad der kan gøres inden behandlingen

begyndes.

Du er altid velkommen til at stille spørgsmål om behandlingen, skriv gerne spørgsmålene ned,

så du husker at spørge ved næste fremmøde.

Kontakt

Hvis du er i tvivl om noget eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Mandag – torsdag klokken 8.00 – 15.00

Fredag klokken 8.30 – 14.30

Telefon: 38 68 91 91

Ved akut sygdom uden for ovenstående tidsrum kan du ringe til vagthavende læge (onkologisk

forvagt) på telefon 38 68 38 68.

Med venlig hilsen

Personalet fra Team UG

Onkologisk Afdeling R, Herlev Hospital

Hjemmeside: www.herlevhospital.dk

AKH – den 26. september 2011, version 1.0, 3 sider i alt 2


Behandlingsoversigt

Dette skema illustrerer 2 behandlingsserier. En behandlingsserie varer 3 uger. Efterfølgende

behandlingsserier foregår som de to første.

.

Behandlingsserie Serie 1 Serie 2

Dag 0 1 7 8 15 0 1 7 8 15

Blodprøver x x x x x

Taxol og Gemcitabin

x x x x

(kemoterapi)

Læge/sygpl. samtale x x x x

Skanning og/eller

røntgenundersøgelser

x

Lægen ordinerer behandlingen på baggrund af højde og vægt, blodprøver og evt. bivirkninger.

”x” i skemaet viser, når du skal til samtale, have behandling, taget blodprøver eller

undersøges.

AKH – den 26. september 2011, version 1.0, 3 sider i alt 3

More magazines by this user
Similar magazines