Til patienter med metastaserende tyktramskræft og ... - Herlev Hospital

herlevhospital.dk

Til patienter med metastaserende tyktramskræft og ... - Herlev Hospital

Onkologisk Afdeling R

Behandling med 5FU (De Gramont)

Til patienter med metastaserende tyktarmskræft

eller endetarmskræft

Patientinformation

Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Informationen giver specifikke oplysninger om kemoterapi ved kræft i tyktarm eller endetarm,

som har spredt sig. I øvrigt henviser vi til afdelingens skriftlige patientinformation om

kemoterapi.

Tilbagefald og/eller fremskreden kræft i tyktarm eller endetarm, behandles bedst med

kemoterapi. Vi tilbyder behandling med 5FU. Effekten af 5FU forstærkes af B-vitaminet

Calciumfolinat.

Vi tilbyder dig denne behandling, fordi vi forventer, at den vil lindre dine eventuelle

symptomer. I nogle tilfælde kan behandlingen få sygdommen til at svinde helt eller delvist i

kortere eller længere tid.

Vi ved, at du står i en vanskelig situation, som måske kan synes uoverskuelig. Vi håber, du

kan bruge denne information til at få overblik over den behandling, vi anbefaler dig. Dine

pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i dine

overvejelser.

Behandlingen

Behandlingen gives i et kammer, der er lagt ind under huden ved det ene kraveben. Du vil få

mere information om dette indgreb.

Behandlingen strækker sig over 3 dage, og én serie strækker sig over 2 uger. Det betyder, at

der gives behandling hver 2. uge.

Der gives umiddelbart først 6 behandlinger. Efter 6. behandling vil du blive scannet. Hvis

resultatet er tilfredsstillende, vil du blive tilbudt yderligere 6 behandlinger og herefter en ny

scanning igen.

Forud for hver serie/behandling møder du op i ambulatoriet til blodprøvetagning og samtale

med læge og/eller sygeplejerske. Her vil vi sikre os, at din almene tilstand og dine blodprøver

er i orden.

Serie:

Dag 1 Du får behandling med Calciumfolinat (B-vitamin) og 5-FU. Det tager ca. 2-3 timer.

Når behandlingen er færdig, monteres en pumpe med 5-FU, som sørger for konstant

behandling med kemostoffet i ca. 46 timer. Du kan tage hjem, når pumpen er monteret.

Pumpen bærer du i en lille taske, der kan spændes om maven.

Dag

2 Fortsat konstant behandling via pumpen.

Dag 3 Pumpen afmonteres i ambulatoriet eller derhjemme. Du eller en af dine pårørende

kan oplæres i at gøre det selv derhjemme.

Omkring dag 14 møder du igen i ambulatoriet med henblik på den næste serie.

Skemaet på sidste side viser 1 serie.

BV – den 25. februar 2013, version 1.0, 3 sider 1


Onkologisk Afdeling R

Behandlingen stoppes, hvis du får uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker at stoppe

behandlingen.

Undersøgelser

Samtale med læge og sygeplejerske

Hver gang du kommer til behandling, taler du med en læge og/eller en sygeplejerske. Du vil

her få lejlighed til at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din sygdom og behandling.

Blodprøver

Da kemoterapi midlertidigt kan hæmme knoglemarvens dannelse af nye blodceller, skal du

have taget blodprøver, forud for hver gang du får kemoterapi.

Røntgenundersøgelse/scanning

Efter hver 6. behandling skal du have foretaget en røntgenundersøgelse/scanning af lunger og

bughule. Undersøgelserne viser, om behandlingen har effekt på din sygdom.

Bivirkninger

Kemoterapi påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Denne påvirkning

betyder, at der kan komme bivirkninger. Vi forventer ikke at se alle de nævnte bivirkninger

hos dig, og vi kan ikke på forhånd udelukke andre bivirkninger end de nævnte.

Følgende bivirkninger vil kunne forekomme:

Træthed: Du vil kunne opleve en betydelig træthed og et behov for at sænke tempoet. Hvis du

arbejder, kan du få behov for at være sygemeldt helt eller delvist i de måneder du får

behandling.

Kvalme og opkastning: I forbindelse med behandlingen kan du blive utilpas, få kvalme og

kaste op. Disse gener kan forebygges og behandles med kvalmestillende medicin.

Nedsat appetit: Din sygdom og behandlingen kan medføre at din appetit nedsættes. Du kan få

råd og vejledning af lægen, sygeplejersken og diætisten i ambulatoriet.

Blodmangel, infektion og blødning: Kemoterapi nedsætter knoglemarvens produktion af

blodceller. Det kan give blodmangel, infektion og blødning. Blodmangel kan vise sig ved

træthed, svimmelhed, åndenød og hjertebanken. Infektioner kan vise sig ved feber højere end

38 grader og influenzasymptomer. Blødning kan vise sig som for eksempel næseblod, blødning

fra tandkødet, blå mærker og små røde pletter i huden.

Hud og slimhinder: Du kan få udslæt. Derudover kan slimhinderne i dine øjne, mund, mave og

tarm blive irriterede. Dette kan vise sig som svie, ømhed, små sår, mundsvamp, mavesmerter

og diaré. Disse gener kan behandles med medicin.

Diarré: Du får information om, hvordan du skal forholde dig i tilfælde af diarré. Du får desuden

udleveret Imodiumtabletter, der kan stoppe eventuel diarré.

Hårtab: Du taber ikke al håret af behandlingen, men vil muligvis fælde mere end normalt.

Specielt ved 5-FU: I sjældne tilfælde kan 5-FU give hjertekrampe med smerter i brystet. Hvis

du får disse symptomer, skal du allerførst lukke klemmen til din kemo-pumpe, og herefter

kontakte afdelingen. I sjældne tilfælde kan denne bivirkning medføre, at behandlingen ændres

eller helt ophører.

BV – den 25. februar 2013, version 1.0, 3 sider 2


Onkologisk Afdeling R

Samliv og seksualitet: Din lyst til seksuelt samvær kan blive påvirket. Dette kan skyldes, at du

er i en både fysisk og psykisk belastet situation.

Der udskilles kun ubetydelige mængder kemoterapi via skedens slimhinder og gennem sæd.

Du vil derfor kunne have samleje uden at skade din partner. Kemoterapi kan dog skade et

foster, så du eller din partner skal anvende et svangerskabsforebyggende middel som kondom,

spiral eller p-piller under behandlingen og indtil 6 måneder efter behandlingens ophør.

Til mænd: Kemoterapi kan nedsætte kvaliteten af sæd. Det betyder, at din evne til at få børn

mindskes forbigående. I nogle tilfælde genvindes din evne til at få børn efter nogle måneder til

år. Hvis du har spørgsmål vedrørende din fertilitet, er du altid velkommen til at kontakte os for

at få yderligere information.

Til yngre kvinder: Kemoterapi kan medføre, at menstruationen bliver uregelmæssig eller

ophører, hvilket kan påvirke evnen til at få børn. Vedvarende ophør af menstruationen

medfører, at du går i overgangsalderen tidligere end ellers. Hvis du har spørgsmål om din

fertilitet, er du altid velkommen til at kontakte os for at få yderligere information.

Fortæl om bivirkningerne – så vi kan behandle dem

For at vi kan forebygge og behandle eventuelle bivirkninger, er det vigtigt, at du oplyser os om

de gener, du får i forbindelse med behandlingen. Hvis du får uacceptable bivirkninger, kan du

komme ud for, at din behandling udsættes eller bliver afbrudt.

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og venner, som du plejer. Dog skal du være opmærksom på at have

en god personlig hygiejne (se afdelingens pjece om kemoterapi).

VIGTIGT

Du skal kontakte afdelingen straks, hvis du får

- diarré som ikke stoppes af Imodium inden 24 timer

- mavesmerter

- kvalme og opkastninger

- brystsmerter eller trykken for brystet

- feber over 38,5 grader

- blødninger.

Kontakt

Hvis du er i tvivl om noget eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Mandag – torsdag klokken 8.00 – 15.00

Fredag klokken 8.30 – 14.30

Telefon: 38 68 91 94

Ved akut sygdom uden for ovenstående tidsrum kan du ringe til vagthavende læge (onkologisk

forvagt) på telefon 38 68 38 68.

Med venlig hilsen

Personalet fra Team GI

Onkologisk Afdeling R, Herlev Hospital

Hjemmeside: www.herlevhospital.dk/onkologisk

BV – den 25. februar 2013, version 1.0, 3 sider 3


Onkologisk Afdeling R

Behandlingsskema

dag 0 dag 1 dag 2 dag 3

Calciumfolinat

5-FU

5-FU i pumpe

X

X

X

Afmontering af pumpe

X

Blodprøver

X

Læge/sygeplejerske samtale

X

Dette skema viser 1 serie. En serie svarer til en periode på 2 uger.

De efterfølgende serier foregår på samme måde.

BV – den 25. februar 2013, version 1.0, 3 sider 4

More magazines by this user
Similar magazines