Behandling af kræft i æggestokkene med Taxol ... - Herlev Hospital

herlevhospital.dk

Behandling af kræft i æggestokkene med Taxol ... - Herlev Hospital

Onkologisk Afdeling R

Behandling af kræft i æggestokkene med Taxol

(Paclitaxel)

Patientinformation

Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Behandlingen

Du tilbydes behandling med Taxol. Vi giver behandlingen én gang ugentligt i 3 uger. Det

kaldes én serie. Vi vurderer effekten efter hver 3. serie (9 behandlinger) med skanning, evt.

gynækologisk undersøgelse og blodprøver. Før hver serie skal du have taget blodprøver, så vi

kan være sikre på, at knoglemarven kan tåle behandlingen.

Om Taxol

Stoffet er et celledræbende middel (kemoterapi), der fortrinsvis påvirker celler i vækst.

Indgift

Taxol gives via et drop gennem en blodåre, og behandlingen tager ca. 2 timer. Behandlingen

er individuel og afpasses dels efter virkningen, dels efter graden og omfanget af bivirkninger.

Samtale med læge og sygeplejerske

Hver gang du kommer til behandling, taler du med en læge og/eller sygeplejerske. Du får her

lejlighed til at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din situation og behandling.

Mulige bivirkninger

Kemoterapi påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Denne påvirkning

betyder, at der kan komme bivirkninger:

Forbigående påvirkning af knoglemarven kan forekomme og resultere i et fald i antallet af

hvide blodlegemer og blodplader, samt i blodmangel. Et fald i de hvide blodlegemer kan give

nedsat immunforsvar og medføre feber og betændelse. For få blodplader kan give

næseblødning, blødning fra tandkød og i huden. Ved feber (over 38,5), ved små røde prikker i

huden på arme og ben eller ved blødning, der ikke stopper hurtigt af sig selv, er det vigtigt at

kontakte afdelingen.

Blodmangel kan give symptomer i form af træthed, svimmelhed, øresusen og åndenød.

Kvalme og opkastning kan forekomme efter behandlingen og de følgende dage. Du vil få

udleveret forebyggende kvalmemedicin til at modvirke disse bivirkninger.

Overfølsomhed kan i sjældne tilfælde forekomme under behandlingen med Taxol.

Symptomerne kan være varmefornemmelse, trykken for brystet, lændesmerter og påvirkning

af blodtrykket. For at mindske denne risiko giver vi forebyggende medicin ½ time før selve

behandlingen med Taxol. Hvis der alligevel skulle opstå en overfølsomhedsreaktion, er

symptomerne forbigående og vil kunne behandles. På grund af risikoen for overfølsomhed,

bliver du observeret af sygeplejersken under de to første behandlinger.

THB – den 9. juli 2012, version1.0, 2 sider i alt 1


Influenzasymptomer; feber, kulderystelser, muskel- og ledsmerter og almen sygdomsfølelse

kan opstå i dagene efter behandling. Disse symptomer kan lindres med Panodil.

Hårtab: Behandlingen giver hårtab ca. 2-3 uger efter første behandling og formentlig også tab

af anden kropsbehåring. Vi vil derfor udlevere en parykrekvisition, så du med tilskud kan

anskaffe en paryk. Vi anbefaler, at du får den lavet inden det forventede hårtab. Hårtabet er

midlertidigt, og håret vokser frem igen i løbet af nogle måneder efter endt behandling. Det kan

dog godt få en anden farve og struktur.

Slimhinder i øjne, næse, mund, svælg, skede og tarm kan blive irriterede med gener som

svamp, mundbetændelse, mavesmerter og diaré. Hvis disse gener opstår, kan de afhjælpes

med medicin. Der kan forekomme en ændret smagssans, så maden kan smage anderledes.

Påvirkning af nervesystemet kan opleves som føleforstyrrelser i hænder og fødder.

Føleforstyrrelserne kan være ubehagelige, og det kan blive aktuelt at nedsætte dosis af Taxol.

Føleforstyrrelserne kan være til stede længe efter at behandlingen er ophørt, men vil som

regel langsomt bedres. I nogle tilfælde kan denne bivirkning være permanent.

Træthed er almindeligt forekommende og kan være udtalt. Giv din krop tid og ro til at sænke

tempoet, men sørg dog stadig for at holde dig i gang. Mærk på dig selv, hvad du kan klare og

lyt til din krops signaler.

Udover disse bivirkninger kan der i sjældne tilfælde ses udslæt, åndenød, væskeansamlinger,

påvirkning af leverfunktion, svimmelhed og hovedpine. Tal gerne med sygeplejerskerne, der

behandler dig om bivirkningerne. De kan give dig støtte, råd og vejledning.

Det lyder altid overvældende, når alle de mulige bivirkninger remses op, men det er vigtigt at

huske på, at én patient ikke får alle bivirkningerne.

Forholdsregler

Du må gerne foretage dig alt, hvad du har lyst til, hvis du synes, du kan overkomme det. Du

må også gerne nyde øl eller vin til maden, og spise hvad du kan lide. Der er ingen

begrænsninger i din omgang med andre mennesker, du må således gerne have seksuelt

samliv og give mennesker et knus (også børn).

Kontakt

Hvis du er i tvivl om noget eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Mandag – torsdag klokken 8.00 – 15.00

Fredag klokken 8.30 – 14.30

Telefon: 38 68 91 91

Ved akut sygdom uden for ovenstående tidsrum kan du ringe til vagthavende læge (onkologisk

forvagt) på telefon 38 68 38 68.

Med venlig hilsen

Personalet fra Team UG

Onkologisk Afdeling R, Herlev Hospital

Hjemmeside: www.herlevhospital.dk/onkologisk

THB – den 9. juli 2012, version1.0, 2 sider i alt 2

More magazines by this user
Similar magazines